Giải bài tập trang 15 bài 3 các phép toán tập hợp Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy xác định ...

Bạn đang xem: Soạn toán 10 bài 1


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu \(A\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", \(B\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy xác định \(A \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\)

Giải:

\(A= \left\{\text{C, Ê, H, I, N, O, T}\right\}\)

\(B= \left\{A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y\right\}\)

\(A\cap B= \left\{C, Ê, I, N, O, T\right\}\)

\(A\cup B= \left\{A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y\right\}\)

\(A\backslash B=\left\{\text{H}\right\}\)

\(B\backslash A=\left\{\text{A, Ă, K, G, Ô, M, S, Y}\right\}\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp \(A ∩ B, A ∪ B, A\backslash B\) (h.9) trong các trường hợp sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

\(A\cup B\)

*

\(A\cap B\)

*

d) 

*

Tập \(A\) nằm trong tập \(B\) do đó \(A\subset B\) suy ra \(A\backslash B=\phi\)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong \(45\) học sinh của lớp \(10A\) có \(15\) bạn được xếp loại học lực giỏi, \(20\) bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có \(10\) bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp \(10A\) có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp \(10A\) có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

Giải:

a) Gọi \(A\) là tập hợp học sinh giỏi, \(B\) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp \(10A\), thì \(A ∩ B=10\) là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, nên tập hợp học sinh được khen thưởng là \(A ∪ B\). Số phần tử của \(A ∪ B\) bằng số phân tử của \(A\) cộng với số phân tử của \(B\) trừ đi số phân tử của \(A ∩ B\) (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Từ 1 Đến 100 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 9, Từ 1 Đến 100 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho3

Vậy số học sinh lớp \(10A\) được khen thưởng là:

\(15 + 20 - 10 = 25\) người.

b) Số bạn lớp \(10A\) chưa học giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp \(10A\) chưa được khen thưởng bằng: