Giải bài bác tập trang 15 bài xích 3 các phép toán tập thích hợp Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy xác định ...

Bạn đang xem: Soạn toán 10 bài 1


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu (A) là tập hợp các chữ dòng trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", (B) là tập hợp các chữ dòng trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy khẳng định (A cap B,A cup B,Aackslash B,Backslash A)

Giải:

(A= left\textC, Ê, H, I, N, O, T ight\)

(B= leftA, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y ight\)

(Acap B= leftC, Ê, I, N, O, T ight\)

(Acup B= leftA, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y ight\)

(Aackslash B=left\textH ight\)

(Backslash A=left\textA, Ă, K, G, Ô, M, S, Y ight\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại với gạch chéo các tập phù hợp (A ∩ B, A ∪ B, Aackslash B) (h.9) trong số trường hợp sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

(Acup B)

*

(Acap B)

*

d) 

*

Tập (A) phía bên trong tập (B) vì vậy (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong (45) học sinh của lớp (10A) tất cả (15) các bạn được xếp một số loại học lực giỏi, (20) bạn được xếp nhiều loại hạnh kiểm tốt, trong số ấy có (10) bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp (10A) bao gồm bao nhiêu chúng ta được khen thưởng, biết rằng mong muốn được khen thưởng các bạn đó phải tất cả học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm giỏi ?

b) Lớp (10A) gồm bao nhiêu bạn không được xếp các loại học lực xuất sắc và chưa có hạnh kiểm giỏi ?

Giải:

a) hotline (A) là tập hợp học sinh giỏi, (B) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm giỏi của lớp (10A), thì (A ∩ B=10) là tập hòa hợp các học sinh vừa giỏi, vừa bao gồm hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài ước ao được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, phải tập hợp học viên được tâng bốc là (A ∪ B). Số thành phần của (A ∪ B) ngay số phân tử của (A) cộng với số phân tử của (B) trừ đi số phân tử của (A ∩ B) (vì được xem hai lần).

Xem thêm: Từ 1 Đến 100 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 9, Từ 1 Đến 100 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho3

Vậy số học sinh lớp (10A) được tán thưởng là:

(15 + đôi mươi - 10 = 25) người.

b) Số các bạn lớp (10A) chưa học xuất sắc và chưa xuất hiện hạnh kiểm giỏi là số học viên lớp (10A) không được khen thưởng bằng: