- vì nguyên tử S làm việc trạng thái kích thích gồm 6 e đơn độc → hồ hết e đơn độc này của nguyên tử S sẽ kết hợp với 6 e độc than của 2 nguyên tử O → tạo nên 6 links cộng hóa trị tất cả cực.

Bạn đang xem: So3 tác dụng với naoh

=> công thức cấu tạo:

*

- trong SO3: S có số oxi hóa cực to là +6.

2. đặc điểm vật lí

Điều khiếu nại thường, SO3 là chất lỏng, ko màu.

Nhiệt nhiệt độ chảy: 17oC; ánh nắng mặt trời sôi: 45oC.

Tan vô hạn trong nước cùng trong axit H2SO4.

3. đặc điểm hóa học

- là một oxit axit.

a. Chức năng với nước → hỗn hợp axit

 SO3 + H2O → H2SO4

Chú ý: H2SO4 là 1 axit táo bạo và gồm tính thoái hóa mạnh.

b. Công dụng với hỗn hợp bazơ (có thể chế tác thành 2 một số loại muối sunfat cùng hiđrosunfat)

SO3 + KOH → KHSO4

SO3 + 2KOH → K­2SO4 + H2O

SO3 + NaOH → rất có thể tạo 2 muối: muối axit hiđrosunfat (chứa ion HSO4-); muối trung hòa sunfat (chứa ion SO42-) tùy tỉ lệ.

c. Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO3 + BaO → BaSO4

4. Ứng dụng với sản xuất

- lưu hoàng trioxit ít có vận dụng trong thực tế, tuy thế lại là thành phầm trung gian để chế tạo axit sunfuaric, có tầm quan trọng hàng đầu trong công nghiệp.

5. Điều chế SO3

Trong công nghiệp:

*

Phương pháp: oxi hóa SO2 ở nhiệt độ cao.

Phương trình hóa học: 2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 (điều kiện: 450 – 500oC; xúc tác: V2O5).

6. Bài bác tập vận dụng

Câu 1. Sơ đồ điều chế H2SO4 trong công nghiệp là:

A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

B. S → SO2 → SO3→ H2SO4

C. FeS2→ S → SO2 → SO3→ H2SO4

D. S → H2S →SO2 → SO3 → H2SO4

Đáp án đúng: A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Phương trình hóa học

4FeS2 + 11O2→ 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 (k) → 2SO3 (k)

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 2. Hòa tan hết m gam SO3 vào nước chiếm được 196 gam hỗn hợp axit sunfuric bao gồm nồng độ 15%. Cân nặng m gam SO3 là

A. 20g

B. 15g

C. 25g

D. 10g

Đáp án đúng: A. 20g

nH2SO4= mH2SO4/MH2SO4= (196.12,5/100)/98 = 0,25 (mol)

⇒ nSO3= nH2SO4 = 0,25 (mol)

⇒ mSO3 = 0,25.80 = trăng tròn g

Câu 3. Khi pha trộn dung dịch X chứa 1 mol H2SO4 vào dung dịch Y đựng 1 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm cho quì tím chuyển sang:

A. Color đỏ

B. Màu sắc xanh

C. Không màu

D. Màu tím

Đáp án đúng: A. Màu sắc đỏ

Câu 4. Dãy các chất nào dưới đây tan vào nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án đúng: C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

Câu 5. Khí sunfurơ được tạo ra từ cặp hóa học nào sau đây?

A. Muối natri sunfit và axit cacbonic

B. Muối bột natri sunfit cùng dung dịch axit clohiđric

C. Muối hạt natri sunfat và dung dịch axit clohiđric

D. Muối natri sunfat và muối đồng (II) clorua

Đáp án đúng: B. Muối hạt natri sunfit và dung dịch axit clohiđric

Câu 6. Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO.

B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O .

C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.

Đáp án đúng: C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

Câu 7.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự _Bài 1, Bài Học: Tìm Hiểu Đề Cách Làm Bài Văn Tự Sự

 Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo nên dung dịch bazơ là:

A. MgO, K2O, CuO, Na2O

B. CaO, Fe2O3, K2O, BaO

C. CaO, K2O, BaO, Na2O

D. Li2O, K2O, CuO, Na2O

Đáp án đúng: C. CaO, K2O, BaO, Na2O

Câu 8: Trong các oxit sau oxit nào không có tính khử: 

A. Teo

B. SO2

C. FeO

D. SO3 

Đáp án đúng: D. SO3 

Trong SO3, yếu tố S có số lão hóa là +6 là số oxi hóa cao nhất của S, không thể tăng thêm được bắt buộc SO3 không có tính khử.