I like strawberry most, but vanilla is sweeterI don’t like vanilla, but strawberry is so delicious as orangeOrange is not as sugary as vanillaStrawberry is the best…

Có rất nhiều cách nói khi đối chiếu hai hoặc những vật bất kỳ trong giờ đồng hồ Anh. Thi thoảng bọn chúng ta bối rối nên sử dụng luckier giỏi more lucky, better tốt better than. Cùng Step Up tìm hiểu cấu tạo so sánh, các dạng câu so sánh trong tiếng Anh và cách áp dụng trong thực tiễn tiếng Anh nhé!


1. Câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh

Với những kiến thức ngữ pháp khi học giờ đồng hồ Anh, câu so sánh rất thú vị được sử dụng. Xung quanh mục đích so sánh đơn thuần, câu so sánh sẽ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề ý vào câu. Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Bạn đang xem: So với trong tiếng anh

Vì vậy, để có thể tự học tiếp xúc tiếng Anh tốt, bạn nên và phải học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cách đối chiếu trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất. Cùng khám phá về các dạng câu đối chiếu trong tiếng Anh nhé!


TÌM HIỂU NGAY

2. Cấu trúc so sánh bằng trong giờ Anh 

1. Cấu trúc so sánh bằng trong giờ Anh với tính từ và trạng từ 

Công thức đối chiếu bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

I’m as good in Maths as in science.Harry sings as beautifully as a singer.Her car runs as fast as a race car.This dress is as expensive as yours.This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một số trường hợp, có thể thay cầm “so” cho “as”. Tuy nhiên cách sử dụng này hay được không nhiều sử dụng.

*
*
*

So sánh hơn duy nhất trong giờ đồng hồ Anh

2. Cấu tạo so sánh hơn duy nhất trong giờ Anh với tính từ và trạng từ bỏ dài

Công thức đối chiếu hơn nhất:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

The most boring thing about English course is doing grammar exercises.Lisa is the most careful person I ever have known.Of all the students, she does the most quickly.This is the most difficult case we have ever encountered.Linda is the most intelligent student in my class.

Lưu ý: rất có thể thêm “very” trước nhiều từ so sánh để mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ví dụ: Here is the very latest news about the accident


5. Một số trong những tính từ cùng trạng từ quan trọng trong câu đối chiếu

Nếu giờ Anh bao gồm động tự bất quy tắc thì vào câu so sánh, với các tính từ cùng trạng từ cũng có thể có bất phép tắc tiếng. Cùng tìm hiểu các tính từ cùng trạng từ phổ cập thường chạm chán trong các dạng câu so sánh tiếng Anh bên dưới đây: 

 So sánh hơnSo sánh rộng nhất
good/wellbetterbest
bad/badlyworseworst
littlelessleast
many/muchmoremost
farfurther fartherfurthest/farthest

Để ghi nhớ các dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh trên, bạn sẽ không thể chỉ học thuộc lòng. Vị não bộ chúng ta sẽ ghi nhớ hồ hết thứ nối sát với cảm xúc thay vị những từ ngữ, cấu trúc khô khan. Vậy đâu là cách để ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh trên? Step Up khuyến cáo bạn học các cấu trúc so sánh tiếng Anh một trong những bối cảnh nạm thể. 

Liệt kê những dạng so sánh với những cấu trúc, từ vựng, tiếp nối sáng tạo thành những mẩu chuyện để liên kết những cấu trúc và từ bỏ vựng đó. Xung quanh ra, để sinh sản thêm cảm hứng cho câu chuyện, hãy thêm đầy đủ yếu tố màu sắc sắc, hình ảnh, những yếu tố để sản xuất nên ấn tượng mạnh, bạn sẽ ghi nhớ được các kiến thức liên quan đang yêu cầu học. 


6. Áp dụng làm bài xích tập cùng với câu đối chiếu trong giờ Anh

Sau lúc ghi nhớ các dạng đối chiếu trong giờ Anh, các cấu trúc khác nhau cùng với tính từ, trạng từ bỏ ngắn với dài. Cùng thử thách phiên bản thân với những bài tập tiếp sau đây để áp dụng các kiến thức sẽ học nhé.

Bài 1: Hãy điền dạng đúng của từ vào nơi trống sao cho tương xứng với văn cảnh của câu văn

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)

2. She lives in a really … villa. (beautiful)

3. She is the … tennis player of Australia. (good)

4. This luggage is … than mine. (heavy)

5. He runs … than his sister. (quick)

6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)

7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)

8. France is as … as London. (beautiful)

9. My brother is three years … than me. (young)

10. This was the … movie I have ever seen. (bad)

11. I speak France … now than two years ago. (fluent)

12. Could you write…? (clear)

13. Cameroon can run … than John. (fast)

14. Our team played … of all. (bad)

15. He worked … than ever before. (hard)

Đáp án: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly – faster – worst – harder.


 

Bài 2: Hãy bố trí lại câu so sánh 

1. Julia/ tall/ her friend.

2. A banana/ not sweet/ an apple.

3. A fish/ not big/ a elephant.

4. This dress/ pretty/ that one.

5. The weather/ not hot/ yesterday.

6. A rose/ beautiful/ a weed.

7. A cat/ intelligent/ a chicken.

8. Hung/ friendly/ Minh.

Đáp án:

1. Julia is as tall as her friend.

2. A banana is not as sweet as an apple.

3. A fish is not as big as a elephant.

4. This dress is as pretty as that one.

5. The weather is not as hot as yesterday.

6. A rose is more beautiful than a weed.

7. A cát is more intelligent than a chicken.

8. Hung is more friendly than Minh.

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

 1. I’ve never met any more handsome person than Gind.

=> Gind is…………………………

2. In my opinion, there is nobody as kind-hearted as my grandmother.

=> In my opinion, my grandmother is ……………………

3. There is no more intelligent student in this school than John.

=> John is……………………………..

4. This is the most delicious dish I’ve ever tasted.

Xem thêm: Khối B Làm Nghề Gì Dễ Xin Việc, Tìm Hiểu Học

=> I’ve…………………………..

5. Have you got any bags smaller than that one?

=> Is this…………………………………?