Câu so sánh hơn (Comparative) là gì? những cấu trúc, cách thực hiện hay nhưng lưu ý nào đề xuất nắm lòng? Ngay nội dung bài viết sau phía trên 4Life English Center (magdalenarybarikova.com) sẽ đáp án tất tần tật các thắc mắc trên nhé!

*
Câu so sánh hơn
2. Kết cấu câu so sánh hơn 3. Một số để ý khi so sánh hơn 4. Biệt lập câu so sánh hơn và đối chiếu nhất trong tiếng Anh 4.2. Về cấu trúc 5. Bài tập về câu đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa câu so sánh hơn (Comparative)

So sánh rộng được phát âm là kết cấu so sánh giữa 2 hay các vật/người với nhau về 1 hay là một vài tiêu chí, trong số có một vật đạt được tiêu chuẩn được gửi ra cao nhất so với những vật còn lại. Khi đối chiếu 2 hay những vật/người với nhau thì thường sử dụng so sánh hơn ( dùng đối chiếu nhất với những trường hợp đối chiếu 1 thiết bị với tổng thể)

2. Kết cấu câu so sánh hơn

2.1. đối chiếu hơn với tính từ ngắn và trạng tự ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

Trong đó:

S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người dùng 1)S-adj-er: Tính từ đạt thêm đuôi “er”S-adv-er: Trạng từ nhận thêm đuôi “er”Axiliary V: Trợ đụng từN (noun): Danh từO (Object): Tân ngữPronoun: Đại từ

Ví dụ:

They work harder than I do. = They work harder than meThis book is thicker than that one

2.2. đối chiếu hơn với tính trường đoản cú dài với trạng tự dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adv: Trạng từ bỏ dàiL-adj: Tính trường đoản cú dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Bạn đang xem: So sánh hơn là gì

Lưu ý: đối chiếu hơn được thừa nhận mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh Ví dụ:

My house is far more expensive than hers.

3. Một số xem xét khi so sánh hơn

3.1. Đối với tính từ ngắn (Short adj)

Với tính từ có một âm tiết: Short, tall, long,… => gấp hai phụ âm nếu từ đó xong xuôi bằng nguyên âm + phụ âm. Ví dụ:

Big => BiggerHot => Hotter

Với tính từ bao gồm 2 âm tiết kết thúc bằng: et, er, y, le, ure, ow, như: simple, narrow, polite, quiet. (Ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vì là tính tự dài). => Ta đổi y thành i giả dụ từ đó ngừng bằng phụ âm y Ví dụ:

Happy => happierDry => drierNow they are happier than they were before: hiện giờ họ hạnh phúc hơn trước kia

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng lại khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ ngắn. Một vài tính từ cùng trạng từ biến hóa đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất.

3.2. Đối cùng với tính từ nhiều năm (Long adj)

Tính từ dẻo là tính từ có tương đối nhiều hơn một âm máu (trừ trường phù hợp 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

3.3. Những trường hòa hợp bất quy tắc

Good/ well => BetterBad/ badly => WorseOld =>Older (về tuổi tác); Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)Late => LaterMany/ much => MoreLittle =>LessFar =>Farther (về khoảng cách); Further (nghĩa rộng lớn ra)Near => NearerHappy => HappierSimple => SimplerNarrow => NarrowerClever => Cleverer
*
Một số lưu ý khi so sánh hơn

4. Tách biệt câu so sánh hơn và so sánh nhất trong giờ đồng hồ Anh

4.1. Về cách dùng

So sánh hai đối tượng người sử dụng ta dùng cấu tạo so sánh hơn. Ví dụ:

He is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh ấy tuyệt vời hơn tôi / toàn bộ mọi người.

So sánh từ ba đối tưởng trở lên ta dùng cấu tạo so sánh nhất. Ví dụ:

He is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh ấy là tín đồ thông minh nhất trong các đó / trong số 3 tín đồ / trong lớp

4.2. Về cấu trúc

4.2.1. Tính trường đoản cú ngắn

Short adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Ví dụ:

Short => Shorter (than) => The shortestCalm => Calmer => The calmest4.2.2. Tính tự dài

Long adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adj

Careful => More careful than => The more carefulBeautiful => Less beautiful( than) => The less beautiful

4.3. Về những trường hòa hợp bất quy tắc

Tính từ => đối chiếu hơn => đối chiếu nhất

Good/ well => Better => BestBad/ badly => Worse => WorstMany/ much => More => MostLittle => Less => LeastFar => Farther => FarthestNear => Nearer => NearestNear => Nearer => NextLate => Later => LatestLate => Later => LastOld => Older => OldestOld => Elder => Eldest

Chú ý Trong so sánh hơn thêm far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot để nhấn mạnh, thêm vào đó vào trước vẻ ngoài sô sánh a bit, slightly, a little để bớt nhẹ. Ví dụ:

He is much handsome than me: Anh ấy đẹp nhất trai rộng tôi nhiều .

Bằng giải pháp thêm much (nhiều), by far / far (rất nhiều), almost (hầu như), quite (tương đối) vào trước vẻ ngoài so sánh để thừa nhận mạnh so sánh nhất. Ví dụ:

He is most generous: Anh ấy khôn cùng hào phóng.

Vì sở hữu nghĩa hoàn hảo và tuyệt vời nhất nên nhưng lại tính từ sau đây thường không có dạng so sánh.

Supreme: về tối caoTop: Cao nhấtPrimary: ChínhMatchless: ko đối thủDaily: sản phẩm ngàyPrime: Căn bảnAbsolute: hay đốiPerfect: hoàn hảoEmpty: Trống rỗngExtreme: rất kỳUnique: Duy nhấtFull: No

Có thể loại trừ chủ ngữ 2 giả dụ nó trùng với chủ ngữ thứ nhất nếu trước đó bao gồm as và than của mệnh đề so sánh. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ cố thế. Ví dụ:

Their marriage was as stormy as had been expected: Cuộc hôn nhân của họ sóng gió như đã làm được đoán trước.

Câu trên nếu như được viết rất đầy đủ sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên do chủ ngữ ở hai vế so sánh là một trong nên hoàn toàn có thể loại bỏ chủ ngữ số 2 (it). Ở mệnh đề sau than và as các tân ngữ bị nockout bỏ sau các động từ. Ví dụ:

They sent me more than I had ordered: Họ nhờ cất hộ hàng nhiều hơn thế nữa số lượng tôi đặt.

Câu trên nếu như viết không thiếu sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị nockout bỏ khi lép vế than hoặc as. Khi so sánh các mục đối chiếu phải tương đương nhau: người – người, vật – trang bị Ví dụ:

His drawings are as perfect as his instructor: bức tranh của anh ấy tuyệt vời và hoàn hảo nhất như tín đồ hướng dẫn

Câu này không nên vì đối chiếu bức tranh với những người hướng dẫn. Viết đúng đắn chính là

His drawings are as perfect as his instructor: bức ảnh của anh ấy tuyệt vời như tín đồ hướng dẫn

5. Bài tập về câu đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ Anh

5.1. Bài xích tập 1

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

WorseBadThe worstBadly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

MoreThe mostMuchAs

3. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

NoisilyMore noisierNoisierNoisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

The most beautifulThe more beautifulThe most beautifullyThe more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

Most hard-workingMore hard-workingThe most hard-workingAs hard-working

6. The English test was ……. Than I thought it would be.

The easierMore easyEasiestEasier

7. Physics is thought to lớn be ……. Than Math.

HarderThe more hardHardestThe hardest

8. Jupiter is ……. Planet in the solar system.

The biggestThe biggerBiggerBiggest

9. She runs …… in my class.

The slowestThe most slowThe slowlyThe most slowly

10. My house is ……. Hers.

Cheap thanCheaperMore cheap thanCheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

FatherMore farFartheFarer

12. Lana is ……. Than David.

HandsomeThe more handsomeMore handsomeThe most handsome

13. She did the chạy thử ……….. I did.

As bad asBadder thanMore badly thanWorse than

14. A boat is ……. Than a plane.

SlowerSlowestMore slowMore slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

More comfortableComfortablyMore comfortablerComfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

GooderWellerBetterMore good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

Tidier thanThe tidiestThe most tidyMore tidier

18. This road is ……. Than that road.

NarrowerNarrowThe most narrowMore narrower

19. She drives ……. Her brother.

More careful thanMore carefullyMore carefully thanAs careful as

20. It was ……. Day of the year.

Xem thêm: Chứng Minh Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao " Ngắn Nhất

The colderThe coldestColdestColder

5.2. Bài tập 2

Cats are ………… (intelligent) than rabbits.Lana is…………… (old) than John.China is far ………… (large) than the UK.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.Helen is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My Class is …………. (big) than yours.The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.This box is ……………… (beautiful) than that one.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

CDCCCDAADDCCDAACBACB

Bài tập 2

More intelligentOlderLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulBetter
*
Bài tập so sánh hơn

Trên đó là tất cả những chia sẻ của 4Life English Center (magdalenarybarikova.com) về câu so sánh hơn. Mong muốn những kiến thức trên đã có thể giúp cho bạn tự tin hơn trong giao tiếp hay đạt kết quả cao trong số kỳ thi!