- Tính từ bỏ tận cùng bằng phụ âm mà lại trướ phụ âm là nguyên âm (a, e, i, o, u) thì gấp đôi phụ âm trước lúc thêm - ER

- Ex: hotter, bigger, fatter, …

b. Tính từ dài:

S + V + MORE + adj + than ….

Bạn đang xem: So sánh hơn của expensive

Ex: This toy is more expensive than that toy.

She is more intelligent than her younger brother.

2. đối chiếu nhất:

a. Tính trường đoản cú ngắn:

S + V + the + adj+EST ….

Ex: This shirt is the cheapest in the shop.

nam is the tallest in the class.

b. Tính trường đoản cú dài:

S + V + the MOST + adj ….

Ex: This shirt is the most expensive in the shop.

She is the most beautiful girl in the class.

Note:

- một số tính từ bỏ bất qui tắc:

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

- good

- better

- the best

- bad

- worse

- the worst

- much / many

- more

- the most


- little

- less

- the least

- Tính từ gồm hai âm ngày tiết tận cùng bằng –y được coi là tính từ bỏ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi so sánh hơn thì đổi –y thành –i rồi thêm –er; khi so sánh nhất đổi –y thành –i rồi thêm –est

Ex: She is busier than me.

This is the easiest exercise in the test.


TÍNH TỪ NGẮN VÀ DÀI - SHORT & LONG ADJECTIVES, Tính trường đoản cú ngắn với tính từ nhiều năm - Short & long adjective, Tính trường đoản cú chỉ unique là tính trường đoản cú chỉ về quality của người, động vật hoang dã hoặc của một đồ vật cụ thể.

TÍNH TỪ NGẮN VÀ DÀI - SHORT and LONG ADJECTIVES

Tính từ bỏ chỉ quality là tính từ chỉ về unique của người, động vật hoặc của một dụng cụ cụ thể.

Tính từ chỉ quality trong tiếng Anh được phân ra làm 2 loại.

A. Tính trường đoản cú ngắn- short adjective

B. Tính từ nhiều năm - long adjective

Để biệt lập tính trường đoản cú ngắn và tính từ bỏ dài, ta nhờ vào số âm tiết của tính trường đoản cú đó. Chũm thể:

1. Tính từ bao gồm một âm tiết là tính từ ngắn.

đối chiếu hơn của tính trường đoản cú ngắn, ta thêm "-er/ -r/ ier" vào đuôi của tính tự đó.

Short- shorter; nice- nicer; dry- drier,....


*

Phân biệt các loạivisa du lịch tại Úcđể biết thời hạn hiệu lực của visa.

so sánh hơn duy nhất của tính từ bỏ ngắn, ta thêm "-est; -st; -iest" vào đuôi của tính từ bỏ đó.

Short- shortest; nice-nicest; dry- driest; fat- fattest.

Minh needs a bigger computer.

Minh bắt buộc một chiếc máy tính lớn hơn.

2. Tính từ có 2 âm tiết, chấm dứt bằng "-y" là tính trường đoản cú ngắn.

Easy-easier; happy- happier; pretty- prettier;...

Tương tự, ta vứt "-y" thêm "-iest" để chế tạo thành dạng so sánh hơn nhất.

3. Tính từ 3 âm huyết trở lên là tính từ bỏ dài:

Với so sánh hơn, ta thêm more vào tính từ.

Intelligent- more intelligent; expensive- more expensive; ....

Tương tự, thêm "most" vào tính từ, sinh sản thành dạng đối chiếu hơn nhất.

4. Chú ý về tính từ:

A. Với những tính từ dứt bằng "-ed", khi đưa sang dạng đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất, ta thêm "more" hoặc "most".

Everyone was pleased at the result, but Vicky was the most pleased.


Mọi người đều chuộng với kết quả, nhưng mà Vicky là phù hợp nhất.

B. Một số tính từ ngừng bằng "-er" hoặc "-est" hoặc "more" với "most".

Narrow- narrower- narrowest hoặc more narrow-most narrow.

một trong những tính từ bỏ khác:

Clever; common; cruel; gentle; narrow; pleasant; polite; quiet; simple; stupid; tired.

C. Các tính từ sau đây dùng "more" với "most"

Tính từ hoàn thành bằng "-ful" hoặc "less": careful, helpful; useful; ...

Tính từ ngừng bằng "-ing" hoặc "-ed": boring; willing; annoyed; surprised; ...

những tính tự khác: afraid; certain; correct; eager; exact; famous; foolish; frequent; modern; nervous; normal; recent; .....

D. Quy tắc viết đặc biệt quan trọng với các tính từ ngừng bằng "-er" hoặc "-est".

"-e" chuyển thành "-er", "-est"

Nice-nicer-nicest; large-larger- largest.

giống như với brave, fine và safe.

Happy-happier-happiest.

Tương tự: lovely; lucky, pretty,...

Từ hoàn thành bằng một nguyên âm đơn+phụ âm đơn, ta gấp rất nhiều lần phụ âm.

Hot-hotter-hottest; big-bigger-biggest.

Tương tự: fit; sad; thin; wet; ....

bài viết Tính từ bỏ ngắn cùng dài - Short & long adjectivesđược soạn bởi gia sư trung trung tâm tiếng Anh SGV .


Viết bề ngoài so sánh rộng và so sánh nhất của tính tự

a/ Happy :.................... ...................

b/ Expensive :................ ......................

c/ Comfortable :................ .....................

d/ Easy :................. ...................

e/ Good :................... .....................

f/ Big :................... .....................


COMPARATIVE and SUPERLATIVE ADJECTIVESTÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

I - Tính từ bỏ ngắn cùng tính từ bỏ dài1. Tính từ bỏ ngắn

- Tính từ có một âm tiếtVí dụ:short, thin, big, smart

- Tính từ tất cả hai âm huyết nhưng xong xuôi bằng –y, –le,–ow, –er, –etVí dụ:happy, gentle, narrow, clever, quiet

2. Tính tự dài


- những tính từ nhì âm máu không xong xuôi bằng hầu như đuôi nêu trong phần tính trường đoản cú ngắnVí dụ:perfect, childish, nervous

- những tính từ tất cả từ tía âm ngày tiết trở lênVí dụ:beautiful(ba âm tiết),intelligent(bốn âm tiết),satisfactory(năm âm tiết)

Một số tính từ nhì âm tiết rất có thể vừa được xem là tính từ ngắn, vừa là tính tự dài.

Ví dụ:clever(thông minh),common(phổ biến),cruel(tàn nhẫn),friendly(thân thiện),gentle(hiền lành),narrow(hẹp),pleasant(dễ chịu),polite(lịch sự),quiet(yên lặng),simple(đơn giản)

II - đối chiếu hơn cùng so sánh cao nhất của tính từ bỏ ngắn

1. đối chiếu hơn của tính từ ngắn:adj + -er + (than)Ví dụ:- Bikes are slower than cars.(Xe đạp lờ đờ hơn ô tô.)- It has been quieter here since my dog went missing.(Chỗ này trở nên yên tĩnh hơn kể từ thời điểm con chó của tớ bị lạc.)

2. So sánh tối đa của tính từ bỏ ngắn:the adj + -est + (N)

Ví dụ:- Bikes are the slowest of the three vehicles.(Xe đấm đá là lờ lững nhất trong số ba phương tiện.)- My village is the quietest place in the province.(Làng tôi là chỗ yên tĩnh tốt nhất của tỉnh.)

3. Luật lệ thêm –er và –est vào sau cùng tính từ ngắn trong so sánh hơn và so sánh cao nhất

- nhiều phần các tính từ bỏ ngắn: thêm –er hoặc –est (fast – faster – the fastest)- Tính từ hoàn thành bằng –y: vứt –y, với thêm –ier hoặc –iest (happy – happier – the happiest)- Tính từ hoàn thành bằng –e: thêm –r hoặc –st (simple – simpler – the simplest)- Tính từ xong bằng một nguyên âm cùng một phụ âm: gấp rất nhiều lần phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm –er hoặc –est (thin – thinner – the thinnest)

III - đối chiếu hơn và so sánh cao nhất của tính từ bỏ dài1. So sánh hơn của tính trường đoản cú dài:more + adj + (than)

Ví dụ:-A lion is more dangerous than an elephant.(Sư tử nguy hiểm hơn voi.)- The bus fare is more expensive this year.(Giá vé xe buýt năm nay đắt hơn.)

2. So sánh cao nhất của tính tự dài:the most + adj + (N)

Ví dụ:- The lion is the most dangerous animal of the three.(Sư tử là loài gian nguy nhất trong cha loài này.)

- The brown dress is the most expensive.(Chiếc váy màu nâu là mắc nhất.)

IV - các dạng đối chiếu hơn và so sánh cao nhất của một trong những tính từ quánh biệt

good - better - the bestbad - worse - the worstmany, much - more - the mostlittle - less - the least

far - farther, further - the farthest, the furthest

Chú ý: sự khác biệt về ý nghĩa giữa những dạng thức so sánh của tính từfar

- Để diễn tả so sánh vềkhoảng giải pháp xa hơn, ta rất có thể sử dụngfurtherhoặcfarther.

Xem thêm: Bài Giải Toán Tuyển Sinh Lớp 10 Chọn Lọc, 40 Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Chọn Lọc

Ví dụ:She moved further down the road.(Cô ấy rời khỏi xa hơn về phía cuối bé đường.)

She moved farther down the road.(Cô ấy rời khỏi xa rộng về phía cuối con đường.)

- Để diễn tả so sánh vềkhoảng biện pháp xa nhất, ta có thể sử dụngthe furthesthoặcthe farthest.