c) (dfrac78) và (dfrac58) d) (dfrac211) và (dfrac911)

Phương pháp giải:

Trong hai phân số cùng chủng loại số:

- Phân số nào có tử số bé nhiều hơn thì nhỏ xíu hơn.

Bạn đang xem: So sánh hai phân số cùng mẫu số

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- nếu tử số đều nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac37 dfrac23) 

c) (dfrac78> dfrac58) d) (dfrac211 dfrac55) mà (dfrac55 = 1 ) nên (dfrac85 > 1).

b) So sánh những phân số sau với (1):

(dfrac12) ; (dfrac45) ; (dfrac73); (dfrac65) ; (dfrac99); (dfrac127)

Phương pháp giải:

- Phân số có tử số bé nhiều hơn mẫu số thì phân số nhỏ nhiều hơn (1).

- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số to hơn (1).

- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng (1).

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac12 1) ;

(dfrac65 > 1); (dfrac99 = 1) ; (dfrac127 > 1). 


Viết những phân số bé hơn (1), tất cả mẫu số là (5) và tử số không giống (0).

Phương pháp giải:

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé nhiều hơn 1.

Lời giải đưa ra tiết:

Các phân số nhỏ bé hơn (1), có mẫu số là (5) với tử số không giống (0) là :

(dfrac15; quad dfrac25; quad dfrac35; quad dfrac45).


Lý thuyết

Ví dụ : So sánh nhị phân số (dfrac25) và (dfrac35).

Vẽ đoạn thẳng AB. Phân chia đoạn thẳng AB thành 5 phần bởi nhau. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AC bằng (dfrac25) độ dài đoạn trực tiếp AB. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AD bằng (dfrac35) độ dài đoạn thẳng AB.

*

Nhìn hình mẫu vẽ ta thấy :

(dfrac25 dfrac25)

Trong nhì phân số cùng mẫu mã số :

• Phân số nào tất cả tử số bé hơn thì nhỏ nhắn hơn.

• Phân số nào có tử số lớn hơn vậy thì lớn hơn.

Xem thêm: Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Tà Áo Dài Việt Nam, 13 Bài Thuyết Minh Về Áo Dài Việt Nam Chọn Lọc

• Nếu tử số bằng nhau thì nhị phân số đó bởi nhau.

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*