Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự chuyển đổi của thiết bị chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được gọi là "khoa học trung tâm" vị nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như trang bị lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều bằng hữu mới đến từ những khu vực xa hơn bởi vì ngôi trường mới lại mỗi một khi lại xa công ty mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một nhân loại mới to lớn và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hợp mã sút giá