Số thoái hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong số chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo thứ tự là:
Bạn đang xem: Số oxi hóa của c trong ch3cooh

(overset-3mathopN,overset+1mathopH,_4^+, ext extC_2oversetmathopH,_4overset-2mathopO,_2, ext overset+6mathopS,overset-2mathopO,_4^2-, ext overset0mathopCl,_2, ext overset+1mathopK,overset+5mathopBr,overset-2mathopO,_3, ext overset+1mathopK,_2overset+6mathopCr,_2overset-2mathopO,_7, ext overset+1mathopK,_2overset+6mathopMn,overset-2mathopO,_4)

=> Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn thứu tự là: -3 ; -2; +6 ; 0 ; +5; +6 ; +6


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành văn bản sau : “Trong hợp hóa học cộng hoá trị, hoá trị của một thành phần được xác minh bằng ............ Nhưng nguyên tử của yếu tắc đó tạo thành được với những nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một yếu tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu giả định rằng links giữa các nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong số đơn hóa học ,hợp chất và ion tiếp sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– thứu tự là :


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong những chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo thứ tự là:


Cho các chất cùng ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong những chất và ion bên trên được bố trí theo sản phẩm tự tăng đột biến như sau:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Cực Trị Của Hàm Số Có Đáp Án (Phần 1), Phân Dạng Trắc Nghiệm Cực Trị Của Hàm Số (2019)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.