- Hạt nhân gồm những hạt proton và những hạt nơtron. Hạt nhân gồm Z proton thì bao gồm điện tích Z+ cùng số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân bằng Z.

Bạn đang xem: Số notron và proton

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron. Z = p = E

- Số khối A của phân tử nhân: là toàn bô proton Z và số nơtron N. A = Z + N

- cân nặng nguyên tử bởi tổng số trọng lượng proton, notron với electron, vì cân nặng electron rất bé dại nên có thể coi khối lượng nguyên tử bằng cân nặng hạt nhân.

2. Nguyên tố hóa học:

- Nguyên tố hóa học: là số đông nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

- toàn bộ các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều có cùng số proton và cùng số electron. Hầu như nguyên tử gồm cùng điện tích hạt nhân đều có tính hóa chất giống nhau.

- Số hiệu nguyên tử Z của một yếu tố là số đơn vị điện tích hạt nhân của yếu tắc đó.

- Số hiệu nguyên tử Z đến biết:

+ Số proton trong phân tử nhân nguyên tử.

+ Số electron vào nguyên tử

+ giả dụ biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố, ta tính được số nơtron trong hạt nhân nguyên tử của nhân tố đó. N = A – Z

- Kí hiệu nguyên tử: Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân cùng số khối được coi là những đặc thù cơ bạn dạng của nguyên tử. Để kí hiệu nguyên tử, các chỉ số đặc trưng được ghi phía bên trái của kí hiệu nguyên tố.

Xem thêm: Mục Lục Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8 Bài 18 2022, Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 8 Hay Nhất

*

Với: X là kí hiệu nguyên tố

A: Số khối

Z: số hiệu nguyên tử

II. Phương thức xác định số notron


Giả sử một nguyên tử X có công thức kết cấu ký hiệu: AZX

Trong đó:

X là tên gọi của nguyên tử.Z là số hiệu nguyên tửA là số nucleon trong hạt nhân

Lưu ý: A = Z + N

A có tên gọi không giống là số khốiN là số notronSố Z = số hạt proton = số electron

Suy ra : N = A-Z

– Proton và nơtron đầy đủ có cân nặng xấp xỉ bởi 1đvC, electron có cân nặng quá nhỏ dại so với hạt nhân, rất có thể bỏ qua, bởi vì đó, có thể coi nguyên tử khối xê dịch bằng số khối của phân tử nhân.

III. Bài tập

Bài tập 1: Hãy tìm số nucleon; số electron; số notron của các hạt nhân nguyên tử sau

*

Lời giải

a) 23892U

Ta thấy:

Số nucleon: A = 238Số hiệu nguyên tử: Z = 92 => Số electron = 92Số notron: N = A – Z = 238-92 = 146

b) 73Li

Ta thấy:

Số nucleon: A = 7Số hiệu nguyên tử: Z = 3 => Số electron = 3Số notron: N = A – Z = 7 – 3 = 4

c) 2713Al

Ta thấy

Số nucleon: A = 27Số hiệu nguyên tử: Z = 13 => Số electron = 13Số notron: N = A – Z = 27 – 13 = 14

d) 5626Fe

Ta thấy:

Số nucleon: A = 56Số hiệu nguyên tử: Z = 26 => Số electron = 26Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Bài tập 2: Một hạt nhân nguyên tử có 143 notron và 92 electron. Hỏi số nucleon cùng kí hiệu của hạt nhân đó

Lời giải

Ta có:

N = 143Z = số electron = 92

Số nucleon: A = N + Z = 143 + 92 = 235

Ký hiệu của phân tử nhân nguyên tử đề xuất tìm là: 23592U

Bài tập 3: Hãy so sánh số electron với số notron của nhị hạt nhân sau: 2914Si với 5626Fe

Lời giải

Hạt nhân 2914Si

Số hiệu nguyên tử Z = 14 => số electron = 14Số nucleon A = 29 => Số notron: N = A – Z = 29 – 14 = 15

Hạt nhân 5626Fe

Số hiệu nguyên tử Z = 26 => số electron = 26Số nucleon A = 56 => Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Từ phân tích trên, ta có:

Hạt nhân Fe có tương đối nhiều electron hơn hạt nhân Si: 26 – 14 = 12Hạt nhân Fe có khá nhiều notron hơn hạt nhân Si: 30 – 15 = 15