tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

X và Y là nhì nguyên tố thuộc team A vào bảng tuần hoàn. Toàn bô electron trong anion XY32- là 40. Dấn xét đúng về vị trí của những nguyên tố X và Y trong bảng tuần trả là

A.

Bạn đang xem: Số nhóm a trong bảng tuần hoàn là

thành phần X thuộc đội VA, nhân tố Y thuộc team VIA.

B. Cả nhì nguyên tố X cùng Y đầy đủ thuộc chu kì 2.

C. Nguyên tố X nằm trong chu kì 3, nhân tố Y trực thuộc chu kì 2.

D. Cả thành phần X với nguyên tố Y số đông thuộc nhóm VIA.


X và Y là nhì nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron vào anion X Y 3 2 -  là 40. Dấn xét đúng về vị trí của các nguyên tố X với Y trong bảng tuần trả là

A. thành phần X thuộc team VA, thành phần Y thuộc nhóm VIA

B. Cả nhì nguyên tố X với Y rất nhiều thuộc chu kì 2

C. nhân tố X trực thuộc chu kì 3, thành phần Y thuộc chu kì 2

D. Cả nguyên tố X cùng nguyên tố Y đa số thuộc team VIA


Tìm câu sai trong số câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có những ô nguyên tố, những chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy những nguyên tố mà hồ hết nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn tất cả 7 chu kì. Số đồ vật tự của chu kì ngay số phân lớp electron vào nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn tất cả 8 nhóm A với 8 đội B.


Có những mệnh đề sau:

(a) Bảng khối hệ thống tuần trả gồm có 13 thành phần s.

(b) Bảng khối hệ thống tuần hoàn gồm gồm 30 thành phần p.

(c) Bảng tuần hoàn có 3 chu kì nhỏ tuổi và 4 chu kì lớn.

(d) Bảng khối hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng cùng với 7 chu kì.

(e) Bảng khối hệ thống tuần hoàn bao gồm 16 cột dọc, ứng cùng với 8 team A cùng 8 nhóm B.

(g) vào bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

(h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần trả theo chiều tăng ngày một nhiều của năng lượng điện hạt nhân.

Số mệnh đề đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 10 hóa học
1
0

Có những mệnh đề sau:

(a) Bảng hệ thống tuần trả gồm gồm 13 thành phần s.

(b) Bảng khối hệ thống tuần hoàn gồm gồm 30 nguyên tố p.

(c) Bảng tuần hoàn bao gồm 3 chu kì nhỏ dại và 4 chu kì lớn.

(d) Bảng khối hệ thống tuần hoàn bao gồm 7 sản phẩm ngang, ứng với 7 chu kì.

(e) Bảng khối hệ thống tuần hoàn gồm 16 cột dọc, ứng cùng với 8 đội A với 8 team B.

(g) trong bảng tuần hoàn, những nguyên tố có cân nặng nguyên tử luôn tăng dần.

(h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần trả theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân.

Số mệnh đề đúng là:

A.2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 10 chất hóa học
1
0

hai yếu tố X với Y sống cùng một nhóm A và ở nhị chu kì tiếp tục trong bảng tuần hoàn, có tổng số hiệu nguyên tử là 24, viết thông số kỹ thuật electron xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn


Lớp 10 chất hóa học
0
0

X và Y là nhị nguyên tố thuộc hai đội A sau đó nhau trong bảng tuần hoàn, sinh sống trạng thái 1-1 chất X và Y phản bội ứng được với nhau. Tổng số proton trong phân tử nhân nguyên tử của X cùng Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y vào bảng tuần hoàn. X là

A. O

B. S

C. Mg

D. P


Lớp 10 chất hóa học
1
0

A, B ở nhị phân nhóm chính liên tiếp trong bảng. B thuộc team 5. Ở trạng thái 1-1 chất chúng không phản nghịch ứng cùng với nhau.Tổng số p trong 2 hạt nhân nguyên tử bằng 23. địa điểm của A vào bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, đội VIA

B. Chu kì 3, đội IVA

C.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Miêu Tả 1 Cảnh Đẹp Mà Em Đã Gặp Trong Mấy Tháng Nghỉ Hè

 Chu kì 2, team IVA

D. Chu kì 2, đội VIA


Lớp 10 chất hóa học
1
0

X cùng Y là nhị nguyên tố thuộc hai đội A kế tiếp nhau vào bảng tuần hoàn, làm việc trạng thái đơn chất X và Y bội nghịch ứng được cùng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X với Y 23. Hiểu được X thua cuộc Y trong bảng tuần hoàn. X là

A. O

B. S

C. Mg

D. P


Lớp 10 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)