Câu hỏi trước tiên thế nào hotline là số trả hảo? nếu như có một số tự nhiên bằng đúng tổng những ước số của nó ngoài bản thân nó thì số tự nhiên đó gọ...
Bạn đang xem: Khái niệm số hoàn hảo là gì?

*
Câu hỏi thứ nhất thế nào điện thoại tư vấn là số trả hảo? giả dụ có một số trong những tự nhiên bằng đúng tổng các ước số của chính nó ngoài phiên bản thân nó thì số thoải mái và tự nhiên đó điện thoại tư vấn là số trả hảo. 6 là số trả hảo bé dại nhất; số lượng 6 trừ bạn dạng thân nó ra còn tồn tại 3 cầu số là 1, 2, 3 với : 6=1+2+3. Ko kể số tuyệt vời nhất ra còn có số không khá đầy đủ và số nhiều có.Nếu một số ít tự nhiên lớn hơn tổng những ước của chính nó trừ mong là phiên bản thân nó thì nó là 1 trong những số không không hề thiếu .Ví dụ 8 ngoài phiên bản thân nó có các ước là 1, 2, 4 cùng 8>1+2+4=7. Do đó 8 là 1 trong những số không rất đầy đủ .Nếu 1 số ít tự nhiên nhỏ tuổi hơn tổng các ước của chính nó trừ ước là phiên bản thân nó thì nó là 1 trong số phong phú .Ví dụ 12 ngoài phiên bản thân nó có những ước là 1, 2, 3, 4, 6 cùng 12Trường phái Pitago phát hiển thị 3 các loại số trên nghe nói có tương quan đến tín ngưỡng của họ. Họ cho rằng thượng đế cần sử dụng 6 ngày để sáng chế ra cụ giới, số lượng 6 là con số hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất. Do đó họ coi các số có đặc điểm như số 6 là số hoàn hảo. Lại theo truyền thuyết tổng thể loài fan do 8 vị thần linh tạo thành nhưng sáng chế không được không thiếu thốn nên con số 8 hotline là "số không đầy đủ".Ba loại số: Số trả hảo, Số không không hề thiếu và Số giàu có , trong đó đặc trưng nhất là số trả hảo. Số tuyệt đối có hết sức ít trong tự nhiên. Vào phạm vi 10.000 số chỉ gồm 4 số hoàn hảo là 6, 28, 496, 8128. Cho đến năm 1952 trải qua 2000 năm tìm kiếm kiếm người ta mới kiếm được 12 con số hoàn hảo. Tất cả điều độc đáo là 12 bé số tuyệt vời và hoàn hảo nhất này hầu như là số chẵn. Vậy bao gồm tồn trên số hoàn hảo nhất lẻ hay là không ? Đây là một trong những vấn đề toán học rất khét tiếng chưa được giải quyết. Năm 1968 bao gồm một đơn vị toán học tuyên ba : ví như tồn tại số hoàn hảo nhất lẻ thì nó không thể ít hơn 36 chữ số. Xem ra dùng tay nhằm tính thì không kiếm được số đó.Số tuyệt đối hoàn hảo có một lịch sử vẻ vang rất lâu đời và nó còn có những đặc thù kì diệu sau:Mỗi số hoàn hảo hoàn toàn có thể biểu diễn bên dưới dạng tổng các số thoải mái và tự nhiên liên tiếp, tỉ dụ : 6 = 1+2+328 = 1+2+3+4+5+6+7 496 = 1+2+3+...+30+318128 = 1+2+3+...+126+127 Tổng đảo của toàn bộ các mong số cuả số hoàn hảo nhất đều bằng 2, ví dụ:1/1+1/2+1/3+1/6=21/1+1/2+1/4+1/7+1/14+1/28=21/1+1/2+1/4+1/8+1/16+1/31+1/62+1/124+1/248+1/496=2Các phân số ở vế trái hồ hết những 1-1 phan số giỏi là những phân số cổ Ai Cập tức các phân số bao gồm tửbằng 1.

Xem thêm: Miêu Tả Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh Lop 6, Top 11 Đoạn Văn Tả Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh

Như vậy phân số cổ Ai Cập và số tuyệt đối hoàn hảo Hy Lạp có mối quan hệ với nhau. Ta demo biểu diễn các số tuyệt đối dưới hệ nhị phân xem demo sao:6=11028=11100496=1111100008128=1111111000000