* Electron hóa trị là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học.

Bạn đang xem: Số e hóa trị là gì

* Cách xác định electron hóa trị:

Bảng hệ thống tuần hoàn của Menđêleep được chia làm 18 cột gọi là các nhóm. Ta có nhóm IA, IIA, IIIA… hay IB, IIB, IIIB…

Số electron hóa trị của một nguyên tố trùng với số thứ tự của nhóm. Các nguyên tố thuộc cùng một cột thì có cùng electron hóa trị.

Các nguyên tố thuộc nhóm A thì số electron hóa trị là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố. Các nguyên tố thuộc nhóm B thì số electron hóa trị khả năng nằm ở phân lớp ngoài cùng hoặc sát phân lớp ngoài cùng (nếu phân lớp này chưa bão hòa) của nguyên tố. 

Chi tiết:

Các nguyên tố thuộc nhóm IA có 1e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm IIA có 2e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm IIIA có 3e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm IVA có 4e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm VA có 5e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm VIA có 6e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7e hóa trị

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA có 8e hóa trị

* Ví dụ:

+ Nguyên tử magie có cấu hình electron: 1s22s22p63s2 .

Phân lớp sát lớp ngoài cùng là 2p đã bão hòa. Do đó, số electron hóa trị được xác định bằng số electron lớp ngoài cùng là 2.

+ Nguyên tử sắt có cấu hình electron: 3d64s2

Phân lớp sát lớp ngoài cùng là 3d mới có 6 electron, do đó phân lớp 3d chưa bão hòa. Do đó số electron hóa trị được xác định bằng 6 + 2 = 8.

Cùng Top lời giải mở rộng kiến thức về electron hóa trị nhé!

I. Những đặc điểm chính của electron hóa trị

Các electron tham gia vào liên kết hóa học và các phản ứng của nguyên tử. Nó được cho là chiếm các obitan trong nguyên tử. 

Số electron hóa trị của nguyên tử có thể xác định được trong bảng tuần hoàn hóa học vì nó bằng số thứ tự nhóm của nguyên tử đó. Nguyên tử bền nhất nếu chúng có lớp vỏ hóa trị chứa đầy các electron.

*

Đối với các nguyên tố phân nhóm chính, electron hóa trị chỉ tồn tại ở lớp electron ngoài cùng.

Một electron hóa trị có thể tồn tại ở lớp vỏ bên trong của kim loại chuyển tiếp.

Một nguyên tử nếu đã đủ electron hóa trị thường sẽ trơ về mặt hóa học, có nghĩa nó ít hoặc không tham gia vào các phản ứng hóa học khác.

Một electron hóa trị có thể hấp thụ hoặc giải phóng năng lượng dưới dạng một photon.

Các electron hóa trị cũng xác định độ dẫn điện của một nguyên tố. Tùy thuộc vào bản chất này của các nguyên tố có thể là kim loại, phi kim.

II. Một số lưu ý về electron hóa trị


Một lưu ý bạn cần đặc biệt quan tâm đó là số electron hóa trị hoàn toàn khác với hóa trị của nguyên tử nguyên tố.

Hóa trị của một nguyên tố là đặc trưng cho khả năng của nguyên tử nguyên tố đó có thể hình thành một số liên kết hóa học nhất định (xét cho từng phân tử hay hợp chất cụ thể khác nhau). Hóa trị không thể xác định dựa vào bảng tuần hoàn được. Phải biết rõ cấu tạo phân tử của một chất mới xác định được hóa trị của các nguyên tố cấu tạo nên chất đó. Thực tế thì không phải bao giờ ta cũng xác định được cấu tạo phân tử của một chất. Vì vậy mà các nhà khoa học đã đề xuất khái niệm hóa trị hình thức gọi là số oxy hóa (để xác định hóa trị giả định, tương đối của nguyên tử).

Xem thêm: 187+ Tranh Vẽ Bé Múa Hát - Bé Ước Mơ Tỏa Sáng Trên Sân Khấu

Giữa số oxy hóa của nguyên tố và số electron hóa trị của nguyên tử có mối liên hệ mật thiết. Số oxy hóa dương lớn nhất của một nguyên tố bằng số electron hóa trị của nó.