Tài liệu bí quyết lượng giác đưa ra phương pháp và những ví dụ chũm thể, giúp chúng ta học sinh trung học phổ thông ôn tập với củng cố kỹ năng về dạng toán biến hóa công thức lượng giác Toán THPT. Tài liệu bao gồm công thức lượng giác, những bài tập ví dụ như minh họa có giải thuật và bài bác tập tập luyện giúp các bạn bao quát các dạng bài xích chuyên đề phương trình lượng giác lớp 10. Chúc chúng ta học tập hiệu quả!

A. Tính Sin^6x+cos^6x

Hướng dẫn giải

sin6x+cos6x

= (sin²x)³ + (cos²x)³

= (sin²x + cos²x).

Bạn đang xem: Giải phương trình sau : sin^6x + cos^6x + sin2x =

<(sin4x- sin²xcos²x + cos4x>

= 1.<(sin4x + 2sin²xcos²x + cos4x - 3sin²xcos²x> = (sin²x + cos²x)² - 3sin²xcos²x = 1 - 3sin²xcos²x


=

*

=

*

=

*


Ví dụ: chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức: 2(sin6x + cos6x) – 3(sin4x + cos4x) không dựa vào vào x


Hướng dẫn giải

Ta có:

sin6x + cos6x = 1 - 3sin²xcos²x

sin4x + cos4x = 1 – 2sin2x.cos2x

=> 2(sin6x + cos6x) – 3(sin4x + cos4x)

= 2(1 - 3sin²xcos²x) – 3(1 – 2sin2x.cos2x)

= 2 - 6sin²xcos²x – 3 + 6sin²xcos²x

= -1

Vậy biểu thức 2(sin6x + cos6x) – 3(sin4x + cos4x) không dựa vào vào x

B. Tập xác định của hàm số y=sin^6x+cos^6x

Tập khẳng định của hàm số là:

*

C. Giá trị khủng nhất, giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số y=sin^6x+cos^6x

Ta có:

= (sin²x)³ + (cos²x)³

= (sin²x + cos²x).

Xem thêm: So Sánh Tế Bào Động Vật Và Tế Bào Thực Vật Và Tế Bào Thực Vật

<(sin4x- sin²xcos²x + cos4x>

= 1.<(sin4x + 2sin²xcos²x + cos4x - 3sin²xcos²x> = (sin²x + cos²x)² - 3sin²xcos²x = 1 - 3sin²xcos²x


=

*

=

*

=

*

Ta có: -1 ≤ cos4x ≤ 1

*

Giá trị lớn số 1 của y = sin^6x+cos^6x là

*

Giá trị bé dại nhất của y = sin^6x+cos^6x là 1

D. Sin^4x+cos^4x

Tính sin^4x+cos^4x

----------------------------------------------------

Hi vọng những công thức lượng giác là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập soát sổ năng lực, hỗ trợ cho quá trình học tập trong chương trình THPT cũng giống như ôn luyện cho kì thi trung học phổ thông Quốc gia. Chúc chúng ta học tốt!

Một số tài liệu liên quan:


Chia sẻ bởi: tuy vậy Tử
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 1.617
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Bản quyền ©2022 magdalenarybarikova.com