a) (d) đi qua điểm (M(5 ; 4 ; 1)) gồm vec tơ chỉ phương (overrightarrowa(2 ; -3 ; 1)) ;

Phương pháp giải:

Phương trình thông số của con đường thẳng d đi qua (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) và gồm VTCP (overrightarrow u left( a;b;c ight)) là: (left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + bt\z = z_0 + ctendarray ight.,,,,,left( t in R ight))

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng (d) có dạng: (left{eginmatrix x =5+2t\ y=4-3t\ z=1+t endmatrix ight.), cùng với (t ∈ mathbbR).

Bạn đang xem: Sgk hình 12


LG b

b) (d) đi qua điểm (A(2 ; -1 ; 3)) cùng vuông góc với khía cạnh phẳng ((α)) tất cả phương trình: (x + y - z + 5 = 0) ;

Phương pháp giải:

Đường thẳng d vuông góc với phương diện phẳng ((α)) thì (overrightarrow u_d = overrightarrow n_left( alpha ight) )

Lời giải chi tiết:

Đường trực tiếp (d) vuông góc với phương diện phẳng ((α): x + y - z + 5 = 0) nên bao gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow u = overrightarrow n _left( alpha ight) = left( 1;1; - 1 ight)).

Vậy phương trình thông số của (d) có dạng: (left{eginmatrix x= 2+t & \ y=-1+t &,tin R .\ z=3-t& endmatrix ight.)


LG c

c) (d) đi qua điểm (B(2 ; 0 ; -3)) và tuy nhiên song với con đường thẳng (∆) tất cả phương trình: (left{eginmatrix x =1+2t\ y=-3+3t\ z=4t endmatrix ight.) ;

Phương pháp giải:

Đường thẳng d tuy vậy song mặt đường thẳng ∆ thì (overrightarrow u_d = overrightarrow u_Delta )

Lời giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrowu(2 ; 3 ; 4)) là vectơ chỉ phương của (∆). Vì (d // ∆) nên (overrightarrowu) cũng là vectơ chỉ phương của (d). Phương trình tham số của (d) gồm dạng: (left{eginmatrix x=2+2t & \ y=3t &,tin R. \ z=-3 + 4t & endmatrix ight.)


LG d

d) (d) đi qua nhị điểm ( P(1 ; 2 ; 3)) với ( Q(5 ; 4 ; 4)).

Phương pháp giải:

d đi qua hai điểm P, Q thì dấn (overrightarrow PQ ) có tác dụng một VTCP.

Lời giải chi tiết:

Đường trực tiếp (d) đi qua hai điểm (P(1 ; 2 ; 3)) cùng (Q(5 ; 4 ; 4)) đề xuất nhận (overrightarrowPQ(4 ; 2 ; 1)) là một trong VTCP.

Vậy phương trình tham số tất cả dạng: (left{eginmatrixx= 1+4t và \ y =2+2t&,tin R. \ z=3+t& endmatrix ight.)

Chú ý:

Các em cũng rất có thể chọn Q làm cho điểm đi qua thì sẽ tiến hành phương trình 

(left{ eginarraylx = 5 + 4t\y = 4 + 2t\z = 4 + 4endarray ight.,t in R)

Hai phương trình này nhìn qua có khác nhau nhưng phần đông là phương trình tham số của cùng một đường thẳng.

Xem thêm: Tra Từ: Gen Z Là Từ Năm Nào, Thế Hệ Gen Z Có Gì Đặc Biệt

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp magdalenarybarikova.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.