Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U0 = 200V, một electron bay vào chính giữa hai bản tụ phẳng theo phương song song với hai bản. Chiều dài mỗi bản tụ điện là l = 10cm, khoảng cách giữa hai bản d = 1cm. Tìm hiệu điện thế giữa hai bản tụ để electron không ra được khỏi tụ?A. U ≤ 2V B. U ≤ 5V C. U ≥ 4VD. U ≥ 2V


*

1. Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng \(d\), chiều dài các bản là \(l\). Giữa hai bản có hiệu điện thế \(U\). Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm \(O\) ở giữa cách đều hai bản với vận tốc \(\overrightarrow{v_0}\) song song với các bản. Độ lớn gia tốc của nó trong điện trường là ? (viết bằng công thức)

2. Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau 1 khoảng \(d\), chiều dài các bản là \(l\). Giữa hai bản có hiệu điện thế \(U\). Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm \(O\) ở giữa cách đều hai bản với vận tốc \(\overrightarrow{v_0}\) song song với các bản. Độ lệch của nó theo phương \(\perp\) với các bản khi ra khỏi điện trường có biểu thức ? (viết bằng công thức)


Lớp 11 Vật lý Chương I- Điện tích. Điện trường
0
0
*

Thành phần Ox chuyển động thẳng đều: x = v 0 t

Thành phần Oy chuyển động nhanh dần đều: y = 1 2 a y t 2

Vậy phương trình quỹ đạo của elctron là: y = 1 2 a y x v 0 2

Lực điện trường tác dụng lên electron: F → = q E → = m a → → F x = m a x = 0 F y = m a y = F

a x = 0 a y = F m = q E m = q U m d → x = v 0 t = 2.10 7 t y = 1 2 a y x v 0 2 = 1 2 q U m d v 0 2 x 2 = 2 x 2

a. Vậy phương trình quỹ đạo có dạng: y = 1 2 a y x v 0 2 = 1 2 q U m d v 0 2 x 2 = 2 x 2

d. Công của lực điện trường khi electron bay trong tụ.

Bạn đang xem: Sau khi được tăng tốc bởi u 200v

Khi electron bay ra khỏi tụ thì nó đã đi được quãng đường theo phương Oy là: y = 2 x 2

→ x = l = 5.10 − 2 m y = 2 x 2 = 50.10 − 4 m = 5 m m

Công của lực điện trường: A = F . d . c o s F → , d → ⏟ y = F . y → A = q E y = q U d y = 7 , 28.10 − 18


Đúng 0
Bình luận (0)

Chiếu một bức xạ đơn sắc thích hợp vào catốt của tế bào quang điện. Tách một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 106 (m/s) và cho đi vào điện trường đều của một tụ điện phẳng tại điểm O cách đều hai bản tụ và phương song song với hai bản tụ. Biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ 0,455 (V), khoảng cách giữa hai bản tụ 2cm, chiều dài của tụ 5cm. Tính thời gian electron chuyển động trong tụ.

*

A. 50 (ns)

B. 18 (ns)

C. 200 (ms)

D. 2,5.10-3 (ms)


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

Phương trình chuyển động của electron trong điện trường là:

x = vot ; y = at2/2

=> Phương trình quỹ đạo là:

y = ax2 / (2vo2)

Hạt đi ra được khỏi tụ điện tại điểm D nên ta có:

x = vot = l; y = at2/2

=>t = l/vo = 0,05/ 106 = 50 ns


Đúng 0

Bình luận (0)

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã tích điện và đặt cách nhau 2cm với vận tốc 3. 10 7 m/s theo phương song song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để electron lệch đi 2,5mm khi đi được đoạn đường 5cm trong điện trường.


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

*

Từ (*) và (**) suy ra hiệu điện thế giữa hai bản: U = 2 m h v 2 e s 2 = 200 V


Đúng 0

Bình luận (0)

Hai bản kim loại phẳng đặt nằm ngang,đối diện, song song cách nhau một khoảng d tạo thành một tụ điện phẳng. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế U. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có tốc độ v theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều hai bản thì khi nó vừa ra khỏi hai bản nó có vận tốc 2v. Khi vừa ra khỏi tụ điện vecto vận tốc hợp với vecto vận tốc ban đầu một góc

*

A. 30 °

B. 60 °

D. 45 °

D. 90 °


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hai bản kim loại phẳng đặt nằm ngang, đối diện, song song cách nhau một khoảng d tạo thành một tụ điện phẳng. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế U. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có tốc độ v theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều hai bản thì khi nó vừa ra khỏi hai bản nó có tốc độ 2v. Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc

A. 30 0

B. 60 0

C. 45 0

D. 90 0


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

+ Theo phương ngang thì electron không chịu tác dụng của lực nào nên nó chuyển động thẳng đều với vận tốc  v x = v.

Xem thêm: Sinh Tháng 3 Thuộc Cung Gì Trong 12 Cung Hoàng Đạo? Tháng 3 Cung Gì

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã được tích điện và đặt cách nhau 2 cm. với vận tốc 3 . 10 7 m/s theo phương song song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để electron lệch đi 2,5 mm khi đi được quãng đường 5 cm trong điện trường


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

+ Gia tốc chuyển động của electron

a = F m = e E m = e U m d ⇒ U = a m d e

+ Mặc khác 

h = 1 2 a t 2 ⇒ a = 2 h t 2 = 2 h s v 2 = 2 h v 2 s 2

+ Từ hai biểu thức trên ta thu được 

U = 2 m h v 2 e s 2 = 200 V


Đúng 0

Bình luận (0)
Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã được tích điện và đặt cách nhau 2 cm, với vận tốc 3 . 10 7 m / s theo phương song song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để electron lệch đi 2,5 mm khi đi được quãng đường 5 cm trong điện trường.

A. 100V

B. 200V

C. 50V

D. 110V


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: B

+ Gia tốc chuyển động của electron:

*

+ Mặt khác:

*

+ Từ hai biểu thức trên ta thu được:

*


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com