- Năm máy 2: phân tử của từng cây tốt gieo thành thừng dòng rất tốt hợp lại thành giống hết sức nguyên chủng.

- Năm vật dụng 3: từ giống hết sức nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng.

- Năm đồ vật 4: Từ kiểu như nguyên chủng nhân thành giống phân phối đại trà.

*


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Giải công nghệ 7 Phần 1: Trồng trọt. Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt !!


*