“Rượu ngon không có bạn hiền/ ko mua không phải không tiền không mua/ Câu thơ nghĩ lần chần không viết/ Viết gửi ai, ai biết nhưng đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:
Bạn đang xem: Rượu ngon không có bạn hiền không mua không phải không tiền không mua

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm vị trí bóng đuối ta lên ta nằm/ vào rừng gồm trúc láng râm/ Trong màu xanh da trời mát ta dìm thơ nhàn.

(Bài ca Côn Sơn – Nguyễn Trãi)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Thôn hậu làng tiềm đạm tự yên/ cung cấp vô cung cấp hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ tuy vậy song phi hạ điền”

(Thiên trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Quốc tộ như đằng lạc/ nam giới thiên lí thái bình/ Vô vi cư năng lượng điện các/ Xứ xứ tức đao binh”

(Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Bác già tôi cũng già rồi/ Biết thôi, thôi gắng thì thôi new là! / muốn đi lại tuôỉ lớn thêm nhác/ Trước cha năm gặp bác một lần;”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Nam quốc đất nước Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Sông núi nước Nam)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Rượu ngon không có bạn hiền/ không mua không hẳn không tiền ko mua/ Câu thơ nghĩ trù trừ không viết/ Viết đưa ai, ai biết mà lại đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Đoạt sáo Chương Dương độ/ gắng Hồ Hàm tử quan/ thái bình tu trí lực/ Vạn cổ demo giang san

(Phò giá bán về ghê – è Quang Khải)

Bài thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên/ bán vô buôn bán hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ song song phi hạ điền

(Thiên ngôi trường vãn vọng – è cổ Nhân Tông)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có 3 Cực Trị Tạo Thành Tam Giác Vuông Cân, Tìm M Để Hàm Số Có 3 Cực Trị

Cùng trông lại cơ mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh hầu hết mấy nghìn dâu/ ngàn dâu xanh ngắt một màu/ Lòng con trai ý thiếp ai sầu hơn ai?

(Chinh phụ dìm khúc)

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ:


Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai/ Sự trục nhãn chi phí quá/ Lão tòng đầu thượng lai