Đáp án và phân tích và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Quy chế độ phân li tự do thực chất nói về” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Sinh học 12 vị Học bài bác 247 biên soạn dành cho chúng ta học sinh và thầy gia sư tham khảo.

Bạn đang xem: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

Trắc nghiệm: Quy chính sách phân li hòa bình thực hóa học nói về

A. Sự phân li hòa bình của các tính trạng

B. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh

C. Sự phân li chủ quyền của các alen trong quá trình giảm phân

D. Sự phân li đẳng cấp hình theo tỉ trọng 9 : 3 : 3: 1

Trả lời:

Đáp án đúng C. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân

Quy biện pháp phân ly chủ quyền thực chất nói về sự việc phân lu tự do của những cặp alen trong quy trình giảm phân

Kiến thức tìm hiểu thêm về quy phương tiện phân ly độc lập

1. Phân tách lai nhì tính trạng

Thí nghiệm: Lai 2 lắp thêm đậu Hà Lan thuần chủng:

Pt/c : Hạt tiến thưởng (V), vỏ trơn (T) lai với phân tử xanh (X), vỏ nhăn (N).

*
*
*
*
*

b. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: Theo dõi thí nghiệm của Menđen, lúc lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn cùng hạt xanh, nhăn cùng với nhau chiếm được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi mang lại F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, suôn sẻ : 1 vàng, nhăn.

C. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trót lọt : 1 xanh, trơn.

Xem thêm: Khi Vật Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Cân Bằng Thì, Khi Chỉ Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Cân Bằng A

D. 9 vàng, trơn tru : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn tuột : 1 xanh, nhăn.

Câu 2: Trong phân tách lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai so với thì hiệu quả thu được về giao diện hình sẽ cố nào?