b) Nếu mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ hai mà chia hết mang lại mẫu số của phân số đầu tiên thì ta có thể quy đồng chủng loại số hai phân số như sau:

- Lấy mẫu mã số chung là mẫu mã số của phân số lắp thêm hai.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số các phân số

- Tìm quá số phụ bằng cách lấy chủng loại số sản phẩm công nghệ hai đến cho chủng loại số trang bị nhất.

- Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên với vượt số phụ tương ứng.

- Giữ nguyên phân số đồ vật hia.

Chú ý: ta hay lấy mẫu số chung là số từ nhiên nhỏ dại nhất khác (0) và cùng chia hết cho toàn bộ các mẫu.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu mã số nhì phân số (dfrac13) cùng (dfrac25).


Mẫu số phổ biến (MSC) ( = 3 imes 5 = 15)

Quy đồng chủng loại số nhì phân số ta có:

(dfrac13 = dfrac1 imes 53 imes 5 = dfrac515,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac25 = ,,dfrac2 imes 35 imes 3 = dfrac615)

Vậy quy đồng mẫu mã số nhì phân số (dfrac13) cùng (dfrac25) ta được nhị phân số (dfrac515) cùng (dfrac615).

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac76) cùng (dfrac512).

Ta thấy mẫu số của phân số (dfrac512) phân chia hết mang lại mẫu số của phân số (dfrac76,,,(12:6 = 2)).

Chọn (MSC = 12).

Ta rất có thể quy đồng đồng chủng loại số nhì phân số (dfrac76) cùng (dfrac512) như sau:

(dfrac76 = dfrac7 imes 26 imes 2 = dfrac1412) và giữ nguyên phân số (dfrac512).

Xem thêm: Tổng Ôn Tập Lý Thuyết Soạn Bài Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo) Môn Văn Lớp 9

Vậy quy đồng đồng chủng loại số nhì phân số (dfrac76) và (dfrac512) được nhị phân số (dfrac1412) và (dfrac512).


Mục lục - Toán 4
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
bài bác 1: Biểu thức bao gồm chứa một chữ
bài xích 2: các số tất cả sáu chữ số
bài xích 3: Hàng cùng lớp. So sánh những số có tương đối nhiều chữ số
bài bác 4: Triệu và lớp triệu
bài bác 5: hàng số từ bỏ nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
bài 6: so sánh và xếp vật dụng tự các số tự nhiên và thoải mái
bài 7: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng
bài xích 8: Giây, nỗ lực kỉ
bài bác 9: tìm số trung bình cùng
bài 10: Biểu vật
CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
bài 1: Phép cộng
bài bác 2: Phép trừ
bài xích 3: Biểu thức tất cả chứa hai chữ, bố chữ
bài bác 4: tính chất giao hoán của phép cùng
bài bác 5: Tính chất phối hợp của phép cộng
bài 6: Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của hai số kia
bài xích 7: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
bài 8: hai tuyến đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng tuy nhiên song
bài xích 9: Nhân với số có một chữ số
bài 10: đặc điểm giao hoán của phép nhân
bài xích 11: Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...
bài 12: Tính chất phối hợp của phép nhân
bài 13: Nhân với số có tận thuộc là chữ số 0
bài xích 14: Đề-xi-mét vuông. M2
bài bác 15: Nhân một số với một tổng
bài 16: Nhân một trong những với một hiệu
bài 17: Nhân cùng với số tất cả hai chữ số
bài xích 18: ra mắt nhân nhẩm số gồm hai chữ số với 11
bài 19: Nhân với số có cha chữ số
bài bác 20: phân chia một tổng cho một số
bài xích 21: chia cho số có một chữ số
bài bác 22: Chia một vài cho một tích
bài 23: phân chia một tích cho một vài
bài bác 24: chia hai số bao gồm tận cùng là những chữ số 0
bài xích 25: phân tách cho số gồm hai chữ số
bài xích 26: phân chia cho số có ba chữ số
CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU phân tách HẾT mang đến 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
bài bác 1: dấu hiệu chia hết cho 2
bài xích 2: dấu hiệu chia hết mang đến 5
bài 3: tín hiệu chia hết mang lại 9
bài xích 4: dấu hiệu chia hết đến 3
bài xích 5: Ki-lô-mét vuông
bài xích 6: Hình bình hành - diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI
bài bác 1: Phân số
bài bác 2: Phân số với phép chia số tự nhiên và thoải mái
bài xích 3: Phân số bằng nhau.Rút gọn phân số
bài 4: Quy đồng mẫu số những phân số
bài bác 5: so sánh hai phân số (cơ bản)
bài bác 6: đối chiếu hai phân số (nâng cao)
bài bác 7: Phép cộng phân số
bài 8: Phép trừ phân số
bài xích 9: Phép nhân phân số
bài xích 10: Phép phân tách phân số
bài xích 11: các bài toán cơ bạn dạng về phân số: Tìm quý giá phân số của một số trong những
bài 12: các bài toán cơ phiên bản về phân số: Tìm một trong những khi biết quý hiếm phân số của số kia
bài xích 13: Hình thoi - diện tích s hình thoi
CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
bài xích 1: giới thiệu tỉ số
bài bác 2: Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhì số kia
bài xích 3: Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số kia
bài 4: Tỉ lệ bạn dạng đồ - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ
CHƯƠNG 6: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên
bài bác 2: Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
bài xích 3: Ôn tập về đại lượng
bài 4: Ôn tập về hình học
bài 5: Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cùng
bài bác 6: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó
bài xích 7: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.