- Độ dời không phụ trực thuộc vào làm nên của quỹ đạo chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào địa chỉ điểm đầu với vị trí điểm cuối

- Véctơ

*
gốc tại điểm A hướng về điểm B call là véctơ độ dời


II - ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI

- Quãng đường: là độ dài quỹ đạo vận động của vật

- Khi chất điểm đưa động, quãng mặt đường nó đi được hoàn toàn có thể không trùng với độ dời của nó.

Bạn đang xem: Quãng đường bằng


+ gia tốc trung bình

*

Với x1, x2 là tọa độ của hóa học điểm tại các thời điểm t1 t2.

Vận tốc trung bình bao gồm phương, chiều trùng với phương, chiều của véc tơ độ dời.


Chúng ta rành mạch giữa vận tốc trung bình với vận tốc trung bình (Học từ lớp 7)

Tốc độ vừa đủ =

*


+ gia tốc tức thời

Vận tốc ngay lập tức tại 1 thời điểm t đặc thù cho chiều với độ cấp tốc chậm của chuyển động tại thời điểm đó.

Xem thêm: Cách Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Tịnh Tiến Cực Hay, Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Tịnh Tiến

Khi

*
thì
*

Tức là gia tốc tức thời luôn luôn bằng vận tốc tức thời.


Gia tốc là đại lượng thứ lý đặc trưng cho khả năng biến đổi vận tốc (cả hướng với độ lớn) của vật với được khẳng định bằng biểu thức:

*

Trong đó:

+ : tốc độ tức thời tại thời gian t (thời điểm cơ hội sau)

+ : vận tốc tức thời tại thời khắc t0 (thời điểm ban đầu)

+

*
: thời gian vận tốc biến đổi từ quý phái

+ Độ bự gia tốc:

*

+ Đơn vị của gia tốc: m/s2


- Véctơ tốc độ của một đồ dùng tại một điểm là một trong những véctơ có:

+ cội tại vật gửi động

+ Chiều: thuộc chiều với gia tốc nếu vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, ngược chiều với chiều hoạt động nếu vật hoạt động chậm dần dần đều