toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Kết luận nào dưới đây không trọn vẹn đúng?

A. Cao su là mọi polime tất cả tính bầy hồi.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên

B. Vật tư compozit có thành phần đó là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc một số loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc một số loại tơ thiên nhiên.


*

Trong số những loại polime sau: nilon-6; tơ axetat; tơ tằm; tơ visco; nilon-6,6; tơ nitron; cao su đặc Buna; Poli (metyl metacrylat); cao su thiên nhiên thiên nhiên; PVC. Số polime tổng thích hợp là:

A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7.


Chọn câu trả lời B

Polime tổng phù hợp gồm: nilon-6; nilon-6,6; tơ nitron; cao su thiên nhiên buna; poli (metyl metacrylat); PVC


Nhóm vật tư nào được sản xuất từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su đặc buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Vật liệu nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.


Kết luận nào dưới đây không hoàn toàn đúng ?

A. Cao su là các polime có tính lũ hồi.

B. Vật liệu compozit bao gồm thành phẩn chính là polime.

C. Nilon-6,6 thuộc một số loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc một số loại tơ thiên nhiên.


Trong số những polime sau: amilozơ, tơ nilon-6, xenlulozơ, tơ tằm, tơ visco, cao su thiên nhiên Buna-S,polietilen. Bao gồm bao nhiêu polime là polime thiên nhiên?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4


Cho các polime sau: nilon-6, tơ nitron, cao su đặc buna, vật liệu nhựa PE, nilon-6,6, vật liệu bằng nhựa novolac, cao su thiên nhiên thiên nhiên, tinh bột. Số một số loại polime là chất dẻo là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2


Cho các polime sau: PVC, teflon, PE, cao su thiên nhiên Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su isopren, tơ nilon-6,6. Số polime được pha chế từ bội nghịch ứng trùng hợp là

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8


Chọn C.

Polime được điều chế từ phản ứng trùng thích hợp là PVC, teflon, PE, cao su đặc Buna, tơ nitron, cao su thiên nhiên isopren


Nhóm vật liệu nào được sản xuất từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su thiên nhiên buna, keo dán dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán giấy dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.


Cho dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng thích hợp từ phản bội ứng trùng hòa hợp là 

A. 6.

B. 4. 

C. 5.

D. 7. 


Đáp án B

Các polime được tổng vừa lòng từ phản ứng trùng hợp là: Tơ nitron, pli (metylmetacrylat), poli (vinyl clorua), cao su thiên nhiên buna


Cho những polime: polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, protein, cao su isopren và cao su đặc buna-N. Số polime tất cả chứa nitơ trong phân tử là

A. 5

B. 6     

C. 7     

D. 4


Đáp án A.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 7 Học Kì 2 Có Đáp An, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7

Polime chứa nguyên tử N trong phân tử là: tơ nitron; tơ capron; nilon-6,6; protein; cao su đặc buna-N.