PE là hóa học dẻo mềm, lạnh chảy sinh sống nhiệt độ to hơn 110oC, có tính trơ kha khá của ankan mạch dài, cần sử dụng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng,...Bạn sẽ xem: Poli vinyl clorua có tính bọn hồi

b) Poli(vinyl clorua) (PVC)


*

PVC là chất vô định hình, phương pháp điện tốt, bền với axit, cần sử dụng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải đậy mưa, domain authority giả,..

Bạn đang xem: Poli vinyl clorua có tính đàn hồi

c) Poli(metyl metacrylat)

Poli(metyl metacrylat) được pha chế từ metyl metacrylat bằng phản ứng trùng thích hợp :


*

Poli(metyl metacrylat) tất cả đặc tính nhìn trong suốt cho ánh sáng truyền qua giỏi (trên 90%) nên được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas

II. TƠ

1. Khái niệm

Tơ là những vật liệu polime hình tua dài cùng mảnh với chất lượng độ bền nhất định.

Trong tơ, đầy đủ phân tử polime bao gồm mạch không phân nhánh xếp tuy vậy song cùng với nhau. Polime đó phải rắn, kha khá bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu.

2. Phân loại

b) Tơ hóa học :

- Tơ tổng thích hợp (chế tạo nên từ các polime tổng hợp) như những tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

- Tơ bán tổng hòa hợp (hay tơ nhân tạo) : như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...

Xem thêm: Công Thức Tính Hình Hộp Chữ Nhật Hay, Chi Tiết, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật

3. Một số trong những loại tơ tổng đúng theo thường gặp

a) Tơ nilon-6,6

$nNH_2left_6NH_2~~+~~nHOOCleft_4COOHxrightarrowxt,t^o,p,,NH ext !!!! ext _6NH-CO!! ext _4CO_n+2nH_2O$

hexametylenđiamin axit hexanđioic nilon-6,6

b) Tơ lapsan

$nHOOC-C_6H_4-COOH ext + ext nHO-CH_2-CH_2-OHxrightarrowxt,t^o,p,,CO-C_6H_4-CO-O-CH_2-CH_2-O_n+2nH_2O$

axit terephtalic etylen glicol poli(etylen terephtalat) (tơ lapsan)

c) Tơ nitron (hay olon) 

Tơ nitron thuộc một số loại tơ vinylic được tổng hòa hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên người ta gọi poliacrilonitrin :

nCH2=CH–CN $xrightarrowt^o,,p,,xt$ (–CH2–CH(CN)–)n

Tơ nitron dai, bền với nhiệt cùng giữ nhiệt xuất sắc nên hay được dùng để làm dệt vải may xống áo hoặc bện thành tua “len” đan áo rét.