Ý tưởng của cách thức này là đưa sử kiếm được bộ nghiệm nhỏ nhất, ta có thể lý luận sao cho tìm kiếm được bộ nghiệm bé dại hơn.

Ví dụ 1: search nghiệm nguyên của phương trình x2 - 5y2 = 0 (1)

 
Bạn đang xem: Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải

*
22 trang
*
hungphat.hp
*
*
3571
*
11Download
Bạn đang xem đôi mươi trang chủng loại của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương thức giải phương trình nghiệm nguyên", để thiết lập tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Choose A, B, C Or D To Complete This Passage: These Days It Is Impossible To Open A Newspaper

ơ sở lý thuyết. Thực nghiệm sư phạm qua giảng dạy. Phương pháp so sánh đối chứng. Phương thức điều tra phân tích, tổng hợp. Cách thức thống kê. III. NỘI DUNG 1. Một số trong những định nghĩa, định lí, đặc điểm và kỹ năng và kiến thức liên quan đến các phương thức giải phương trình nghiệm nguyên Để học viên nắm được các phương pháp giải phương trình nghiêm nguyên được một cách tốt nhất giáo viên buộc phải trang bị cho học viên các solo vị kỹ năng và kiến thức cơ bản sau:1. Định nghĩa phép phân tách hết: a, b (b 0) q, r làm thế nào cho a =bq + r với 0 r 0 với đa số x, y nên từ (*) => y - x > 0. Còn mặt khác 91 = 1 . 91 = 7 . 13 với y - x ; x2 + xy + y2 đều có giá trị nguyên dương nên ta gồm bốn năng lực sau: y - x = 91 và x2 + xy + y2 = 1 (I) y - x = 1 cùng x2 + xy + y2 = 91 (II) y - x = 3 với x2 + xy + y2 = 7 (III) y - x = 7 cùng x2 + xy + y2 = 13 (IV) Đến đây, việc coi như được giải quyết. Cách thức II : sắp tới thứ tự những ẩn Nếu các ẩn x, y, z, ... Bao gồm vai trò bình đẳng, ta hoàn toàn có thể giả sử x y z ... Nhằm tìm những nghiệm thỏa mãn điều kiện này. Tự đó, dùng phép hoán vị để => các nghiệm của phương trình sẽ cho. Lấy ví dụ như 1 : search nghiệm nguyên dương của phương trình : x + y + z = xyz (1). Lời giải Do những ẩn x, y, z có vai trò bình đẳng trong phương trình nên hoàn toàn có thể sắp xếp lắp thêm tự giá chỉ trị của các ẩn, chẳng hạn:1xyz vì vậy xyz = x + y + z 3z chia hai vế của bất đẳng thức xyz 3z cho số dương z ta được xy3. Do đó xy 1; 2; 3 với xy = 1, ta có x = 1, y = 1. Núm vào (1) được 2 + z = z (loại) với xy = 2, ta có x = 1, y = 2. Rứa vào (1) được z = 3 cùng với xy = 3, ta có x = 1, y = 3. Cầm cố vào (1) được z = 2 (loại) vày trái với thu xếp y z.Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình (1) là những hoán vị của (1 ; 2 ; 3).Ví dụ 2 : tìm kiếm nghiệm nguyên dương của phương trình : (2) giải mã Do vai trò đồng đẳng của x, y, z vào phương trình nên hoàn toàn có thể sắp xếp trang bị tự giá bán trị của các ẩn, ví dụ điển hình x ≤ y ≤ z. Ta có : ( vì x nguyên dương)Thay x = 1 vào (2) ta tất cả : Suy ra : y = 1 = 0 (vô lí) hoặc y = 2 = 2 z = 2. Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình (3) là những hoán vị của (1 ; 2 ; 2). Phương thức III : Sử dụng đặc thù chia không còn - Sử dụng đặc điểm chia hết để chứng tỏ phương trình vô nghiệm hoặc tìm kiếm nghiệm của phương trình. - hai vế của phương trình nghiệm nguyên khi phân tách cho cùng một số có số dư khác biệt thì phương trình đó không có nghiệm nguyên.Ví dụ 1 : tìm kiếm nghiệm nguyên của phương trình : x2 - 2y2 = 5 (1) giải thuật Từ phương trình (1) => x bắt buộc là số lẻ. Thế x = 2k + 1 (k) vào (1), ta được: 4k2 +4k + 1 - 2y2 = 5 2(k2 + k - 1) = y2 => y2 là số chẵn => y là số chẵn. Đặt y = 2t (t ), ta gồm : 2(k2 + k - 1) = 4t2 k(k + 1) = 2t2 + 1 (*) nhận xét : k(k + 1) là số chẵn, 2t2 + một là số lẻ => phương trình (*) vô nghiệm. Vậy phương trình (1) không có nghiệm nguyên. Ví dụ như 2 : chứng tỏ rằng không tồn tại những số nguyên x, y, z thỏa mãn : x3 + y3 + z3 = x + y + z + 2000 (2)Lời giảiTa có : x3 - x = (x - 1).x.(x + 1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp (với x là số nguyên). Cho nên vì thế : x3 - x chia hết đến 3. Tương tự y3 - y với z3 - z cũng phân chia hết mang lại 3. Từ kia ta gồm : x3 + y3 + z3 - x - y - z phân tách hết đến 3. Bởi vì 2000 không chia hết đến 3 đề xuất x3 + y3 + z3 - x - y - z ≠ 2000 với đa số số nguyên x, y, z có nghĩa là phương trình (2) không tồn tại nghiệm nguyên. Lấy ví dụ 3 : tìm nghiệm nguyên của phương trình : xy + x - 2y = 3 (3)Lời giải Ta có (3) tương đương y(x - 2) = - x + 3. Bởi vì x = 2 không thỏa mãn phương trình yêu cầu (3) tương tự với: Ta thấy: y là số nguyên bắt buộc x - 2 là ước của một hay x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1 cùng với x = 1 hoặc x = 3. Từ kia ta có nghiệm nguyên (x ; y) là (1 ; -2) với (3 ; 0). Chú ý: rất có thể dùng cách thức 1 để giải vấn đề này, nhờ gửi phương trình (3) về dạng : x(y + 1) - 2(y + 1) = 1 tương đương (x - 2)(y + 1) = 1. Lấy ví dụ như 4: search nghiệm nguyên của phương trình sau. (4)Lời giải Ta thấy: x = y = 0 là nghiệm của (4).Nếu với là nghiệm của (4). Call , suy ra (*)Ta có: chẵn và (mâu thuẫn cùng với (*) )Vậy phương trình (4) chỉ bao gồm nghiệm nguyên độc nhất là (0; 0).Ví dụ 5: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: 2x2 + 4x = 19 - 3y2 Lời giải:Ta có: 2x2 + 4x + 2 = 21 - 3y2 2(x + 1)2 = 3(7 - y2) (2) Ta thấy 3(7 - y2) 2 7 - y2 2 y lẻ Ta lại sở hữu 7 - y2 0 bắt buộc chỉ hoàn toàn có thể y2 = 1 khi ấy (2) có dạng: 2(x + 1)2 = 18 Ta được : x + 1 = 3 vì thế x1 = 2, x2 = -4 các cặp số (2;1), (2;-1), (-4;1), (-4;-1) thoả mãn bắt buộc là các nghiệm nguyên của phương trình sẽ cho. Cách thức IV : Lùi vô hạn ( Xuống thang) cách thức náy vì chưng FERMAT trí tuệ sáng tạo ra khi giải phương trình x4 + y 4 = z 4 Ý tưởng của cách thức này là đưa sử tìm được bộ nghiệm bé dại nhất, ta hoàn toàn có thể lý luận sao cho tìm được bộ nghiệm nhỏ hơn.Ví dụ 1: tra cứu nghiệm nguyên của phương trình x2 - 5y2 = 0 (1) giải mã Giả sử (x0 ; y0) là nghiệm của (1) thì : x02 - 5y02 = 0 x0 phân tách hết đến 5, đặt x0 = 5x1 ; (x1 ), ta có : 25x12 - 5y02 = 0 5x12 - y02 = 0 y0 phân chia hết mang đến 5, đặt y0 = 5y1 (y1). Từ đó ta bao gồm : 5x12 - 25y12 = 0 x12 - 5y12 = 0. Vậy nếu như (x0 ; y0) là nghiệm nguyên của (1) thì cũng là nghiệm nguyên của (1). Liên tục lập luận tương tự, ta gồm với k nguyên dương bất kì, cũng là nghiệm nguyên của (1) giỏi x0 và y0 phần đông chia hết mang lại 5k với mọi k là số nguyên dương tùy ý. Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ còn khi x0 = y0 = 0. Vậy phương trình (1) có nghiệm nguyên tuyệt nhất là x = y = 0. Ví dụ như 2: Tìm những nghiệm nguyên của phương trình: x3 + 2y3 = 4z3 (2)Lời giải từ (2) x 2. Đặt x = 2x1 với x1 nguyên. Núm vào (2), chia hai vế mang lại 2 được : 4x13 + y3 = 2z3 (3)Do kia y 2. Đặt y = 2y1 với y1 nguyên. Rứa vào (3) rồi chia hai vế mang lại 2 được: 2x13 + 4y13 = z3 (4)Do kia z 2. Đặt z = 2z1 cùng với z1 nguyên. Cầm cố vào (4) rồi phân tách hai vế mang lại 2 được : x13 + 2y13 = 4z13Như vậy nếu như (x, y, z) là nghiệm của (2) thì (x1, y1, z1) cũng chính là nghiệm của (2) trong những số đó x = 2x1, y = 2y1, z = 2z1.Lập luận tương tự như bên trên (x2; y2; z2) cũng là nghiệm của (2) trong các số đó x1 = 2x2, y1 = 2y2, z1 = 2z2 Cứ tiếp tục như vậy ta đi mang lại x, y, z rất nhiều chia hết cho 2k với k là số thoải mái và tự nhiên tuỳ ý. Điều này chỉ xảy ra khi x = y = z = 0. Đó là nghiệm nguyên tốt nhất của (2)Ví dụ 3: kiếm tìm nghiệm nguyên của phương trình: (5)Lời giải đưa sử là nghiệm nguyên của phương trình khi đó đặt , nạm vào (5) ta được: đặt khi đó:đặt lúc đó: . Vậy cũng chính là nghiệm của phương trình. Quy trình này liên tiếp thì được: là những nghiệm nguyên của (5) với mọi k nguyên dương vấn đề đó chỉ xảy ra khi và chỉ khi Vậy phương trình đang cho bao gồm nghiệm nguyên tuyệt nhất là ( 0; 0; 0 ) phương pháp V: Đưa về dạng tổng biến hóa phương trình về dạng : Vế trái là tổng của những bình phương, vế bắt buộc là tổng của các số thiết yếu phương. Ví dụ như 1 : kiếm tìm nghiệm nguyên của phương trình x2 + y2 - x - y = 8 (1) giải mã (1) 4x2 + 4y2 - 4x - 4y = 32 (4x2 - 4x + 1) + (4y2 - 4y + 1) = 34 (2x – 1)2 + (2y – 1)2 = 34 Bằng phương thức thử chọn ta thấy 34 chỉ bao gồm duy nhất một dạng phân tích thành tổng của hai số chính phương 32 cùng 52. Vì vậy phương trình thỏa mãn nhu cầu chỉ vào hai tài năng : hoặc Giải những hệ trên, suy ra phương trình (1) tất cả bốn nghiệm nguyên là (x ; y) 2 ; 3) ; (3 ; 2) ; (-1 ; -2) ; (-2 ; -1) ví dụ như 2: tìm nghiệm nguyên của phương trình x2 – 4xy + 5y2 = 169Lời giải Ta có: x2 – 4xy + 5y2 = 169Û (x – 2y)2 + y2 = 169 Ta thấy 169 = 02 + 132 = 52 + 122Do đó phương trình vừa lòng chỉ trong tư khả năng :Þ hoặcÞ hoặc Giải ra ta được các nghiêm nguyên của phương trình là (x, y) (29, 12); (19, 12); (-19, -12); (22, 5); (-2, 5) ;(2, -5); (-22, -5); (26, 13); (-26, -13); (-13. 0); (13, 0) phương pháp VI : Xét chữ số tận thuộc Ví dụ 1 : tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 1! + 2! + ... + x! = y2 (1) giải thuật Cho x lần lượt bằng 1 ; 2 ; 3 ; 4, ta bao gồm ngay 2 nghiệm nguyên dương (x ; y) của phương trình (1) là (1 ; 1) với (3 ; 3). Nếu như x > 4 thì thường thấy k! cùng với k > 4 đều sở hữu chữ số tận cùng bằng 0. 1! + 2! + 3 ! + 4! + 5! + ... + x! = 33 + 5! + ... + x! tất cả chữ số tận cùng bởi 3. Ngoài ra vế nên là số chủ yếu phương nên không thể gồm chữ số tận cùng là 3. Vậy phương trình (1) chỉ gồm hai nghiệm nguyên dương: (x ; y) (1 ; 1) ; (3 ; 3). Ví dụ như 2 : tìm kiếm x, y nguyên dương vừa lòng phương trình : x2 + x - 1 = 32y + 1 (2) lời giải Cho x những giá trị tự 0 mang đến 9, thuận lợi xác định được chữ số tận cùng của x2 + x–1 chỉ nhận những giá trị 1 ; 5 ; 9. Mặt khác, ta thấy 32y + 1 là lũy thừa bậc lẻ của 3 cần chữ số tận cùng của nó chỉ hoàn toàn có thể là 3 hoặc 7 khác với một ; 5 ; 9. Vậy (2) quan trọng xảy ra. Nói giải pháp khác, phương trình (2) không tồn tại nghiệm nguyên dương. * lưu giữ ý : việc này cũng có thể giải bằng phương thức sử dụng đặc điểm chia hết. Phương pháp VII: phương thức loại trừ Nếu tất cả số nguyên m sao cho thì n quan yếu là số chính phương.Ví dụ 1: Tìm toàn bộ các nghiệm nguyên của phương trìnhy2 + y = x4 + x3 + x2 + x lời giải Ta có: y2 + y = x4 + x3 + x2 + x Û 4 y2 + 4y + 1 = 4 x4 + 4 x3 + 4x2 + 4x + 1 (2y + 1)2 - (2x2 + x ) 2 = (3x + 1) (x +1) xuất xắc (2x2 + x + 1) 2 - (2y+ 1)2 = x(x-2) * Ta thấy: nếu như x > 0 hoặc x 0 giả dụ x > 2 hoặc x 0 Þ giả dụ x > 2 hoặc x 0 ta có: ( vô lý ). Với x £ - 2 thì : ( vô lý ). Cùng với x = - 1 thì : . ( vô lý ).Vậy phương trình đang cho tất cả hai cặp nghiệm nguyên là ( 0; 1 ); ( 0; -1 ).Ví dụ 3: search nghiệm nguyên của phương trình: Lời giảiKhai triển cùng rút gọn gàng hai vế ta được: ví như x > 0 thì từ suy ra ko là số chủ yếu phương đề nghị (1) không tồn tại nghiệm nguyên. Trường hợp x 0. Theo bất đẳng thức Cô-si, ta có: ( + +)3 ³ 27 (. .) = 27Þ + + ³ 3 Đẳng thức xẩy ra x = y = z Vậy phương trình + + = b không tồn tại nghiệm nghiệm nguyên lúc b = 1 hoặc b = 2 nhưng tất cả vô số nghiệm nghiệm nguyên khi b = 3, chẳng hạn:( x = a, y = a, z = a) với a là số nguyên dương bất kỳ.Ví dụ 3: tìm kiếm nghiệm nguyên của phương trình: (x + y + 1)2 = 3(x2 + y2 + 1)Theo bất đẳng thức Bunhiacôpxki, ta có:Đẳng thức xẩy ra Vậy phương trình bao gồm nghiệm nguyên nhất là x = y = 1.Ví dụ 4: Tìm những số nguyên dương x, y đồng tình phương trình : (x2 + 1)(x2 + y2) = 4x2y Lời giảiÁp dụng bất đẳng thức Cô–si ta có: x2 + 1 2x, dấu bằng xảy ra x = 1. X2 + y2 2xy, dấu bằng xẩy ra x = y. Vày x, y nguyên dương bắt buộc nhân các bất đẳng thức trên vế theo vế ta được : (x2 + 1)(x2 + y2) 4x2y, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = y = 1. Vậy phương trình có nghiệm nguyên tốt nhất x = y = 1. Phương thức X: Xét số dư từng vếVí dụ 1. Search nghiệm nguyên của phương trình: 9x + 2 = y2 + y (1)Lời giảiTa có: 9x + 2 = y2 + y 9x + 2 = y(y + 1) (*)Ta thấy vế trái của (*) là số phân chia cho 3 dư 2 bắt buộc y(y + 1) phân tách cho 3 dư 2. Trường hợp y phân tách hết mang đến 3 hoặc y phân tách cho 3 dư 2 thì y(y + 1) hầu như chia hết mang đến 3, trái với tóm lại trên. Do đó y phân chia cho 3 dư 1. Đặt y = 3k + 1(k) thì y +1 = 3k + 2. Lúc đó ta có: 9x + 2 = (3k + 1)(3k + 2) 9x = 9k(k+1) x = k(k+1)Thử lại x = k(k+1) cùng y = 3k + 1(k) chấp thuận phương trình sẽ cho. Vậy nghiệm nguyên của phương trình (1) là x = k(k+1) cùng y = 3k + 1( với k)Ví dụ 2. Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm nguyên: x2 – y2 = 2006 (2)Lời giải* cách 1. Phương trình (2) viết thành: (x – y)(x + y) = 2010 bởi (x – y) + (x + y) = 2x là số nguyên chẵn bắt buộc (x – y) với (x + y) cùng tính chẵn lẻ. Từ (x – y)(x + y) = 2010 suy ra (x – y) cùng (x + y) đầy đủ chẵn. Vị đó: (x – y)(x + y) phân tách hết mang lại 4. Nhưng mà 2010 không chia hết mang lại 4. Từ đó, suy ra phương trình đã mang lại vô nghiệm. * giải pháp 2. Số chủ yếu phương phân chia cho 4 chỉ có thể dư 0 hoặc 1. Cho nên x2, y2 chia cho 4 chỉ gồm số dư 0 hoặc 1. Suy ra x2 – y2 chia cho 4 gồm số dư 0; 1; 3. Còn vế bắt buộc 2010 phân chia cho 4 dư 2. Vậy phương trình không có nghiệm nguyên. IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG bài xích 1: Giải các phương trình nghiệm nguyên.a) 3x3 - 3y3 = 21b) 3xy + x - y = 1c) 2x2 + 3xy - 2y2 = 7Bài 2: tìm kiếm x,y, z nguyên dương thoả mãn.a) 2(x + y + z) + 9 = 3xyzb) xy + yz + zx = xyz + 2c) bài 3: chứng minh rằng:a) Phương trình không tồn tại nghiệm nguyên dương.b) chỉ có một số trong những hữu hạn nghiệm nguyên dương.c) Phương trình x2 + y 2 = 4m + 3 không tồn tại nghiệm nguyên với m nguyên.d) gồm vô số số nguyên x nhằm biểu thức sau là số chủ yếu phương.(1 + 2 + 3 + ... + x)(12 + 22 + 32 + ... + x2)Bài 4: Giải phương trình bên trên tập số nguyên.a).b).c).d).e).f).Bài 5: Giải phương trình trên tập số nguyên.a).b).c).d).e).e).Bài 6: search nghiệm nguyên dương của những phương trình sau.a). B) c). D).e). F).Bài 7: kiếm tìm nghiệm nguyên của những phương trình sau.a).b).c). D).e). F). Bài 8: Giải phương trình trên tập số nguyên.a).b).c). D).e).V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào huấn luyện và đào tạo ở trường tôi trong thời điểm học 2010 – 2011 tôi sẽ thu được các công dụng khả quan. Trong ba năm liên tục áp dụng và hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm này, tôi thấy ngày càng bao gồm hiệu quả, unique học tập của học viên mũi nhọn càng ngày cao. Đặc biệt là những em hứng thú học tập toán hơn, vận dụng và thực hiện thành thành thạo các cách thức cho từng bài cụ thể. Tác dụng cụ thể như sau:Dưới điểm 5 Điểm 5 - 10Điểm 8 - 10SL%SL%SL%110990550VI. BÀI HỌC kinh NGHIÊM * Qua quy trình áp dụng ý tưởng này, tôi thấy để sở hữu được công dụng cao, cô giáo cần lưu ý một số sự việc sau: nên hướng dẫn học sinh nắm có thể phần lý thuyết. Để học sinh nắm vững cùng hứng thú học tập, giáo viên buộc phải chọn lọc hệ thống bài tập theo mức độ tăng cao từ dễ mang đến khó, tạo sự search tòi cho các em. Lúc giải một bài toán về phương trình nghiệm nguyên trước hết phải đoán dạng, sau đó mới lựa chọn lựa phương thức để giải. đề xuất rèn học sinh các