Tìm hoành độ giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số

Với tra cứu hoành độ giao điểm của thứ thị hàm số Toán lớp 9 gồm đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập tìm kiếm hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Phương trình hoành độ giao điểm

*

Phương pháp giải

+ Điểm M(x0; y0) thuộc vật dụng thị hàm số y = f(x) ⇔ y0 = f(x0).

+ Hoành độ giao điểm của thứ thị hàm số y = f(x) với y = g(x) là nghiệm của phương trình f(x) = g(x).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: hồ hết điểm nào dưới đây thuộc trang bị thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1.

A(0; 3); B(0; 1); C(1; 0); D (-1/2;0)E(-1; 0).

Hướng dẫn giải:

Đặt f(x) = 2x2 + 3x + 1.

Ta có:

+ f(0) = 2.02 + 3.0 + 1 = 1 ⇒ A(0; 3) không thuộc vật dụng thị hàm số với B(0; 1) thuộc thiết bị thị hàm số.

+ f(1) = 2.12 + 3.1 + 1 = 6 ⇒ C(1; 0) ko thuộc thiết bị thị hàm số.

+ f(-1/2) = 2.(-1/2)2 + 3(-1/2) + 1 = 0 ⇒ D(-1/2;0) thuộc vật dụng thị hàm số.

+ f(-1) = 2.(-1)2 + 3.(-1) + 1 = 0 ⇒ E(-1; 0) thuộc vật dụng thị hàm số.

Ví dụ 2: kiếm tìm m nhằm A(1; 2) thuộc các đồ thị hàm số bên dưới đây:

a) y = f(x) = x2 + 2x + m

*

Hướng dẫn giải:

a) A(1; 2) thuộc vật dụng thị hàm số y = f(x) = x2 + 2x + m

⇔ 2 = 12 + 2.1 + m

⇔ m = -1.

Vậy m = -1.

b) A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số

*

*

⇔ m = 0.

Vậy m = 0.

c) A(1; 2) thuộc vật dụng thị hàm số

*

*

⇔ m + 2 = 4

⇔ m = 2.

Vậy m = 2.

*

Ví dụ 3: kiếm tìm giao điểm của hai đồ dùng thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1 và y = x + 1.

Hướng dẫn giải:

Hoành độ giao điểm của nhị hàm số là nghiệm của phương trình:

2x2 + 3x + 1 = x + 1

⇔ 2x2 + 2x = 0

⇔ 2x(x + 1) = 0

*

+ với x = 0 thì y = x + 1 = 1.

+ với x = -1 thì y = x + 1 = 0.

Vậy hai vật thị hàm số trên tất cả 2 giao điểm là A(0; 1) và B(-1; 0).

Bài tập trắc nghiệm từ bỏ luyện

Bài 1: Điểm nào sau đây thuộc thứ thị hàm số y = 2x2 + x.

Xem thêm: Soạn Bài Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm

A. (0; 0)B. (0; 1). C. (1; 0)D. (2; 0).

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Điểm A(1; 0) không thuộc đồ vật thị hàm số nào dưới đây?

*
⇔ m + 2 = 4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 3: với cái giá trị như thế nào của a sau đây thì trang bị thị hàm số y = 3x2 + ax + 1 đi qua điểm M(-2; 0).

A. A = 13/2 B. A = 13.

C. A = -13D. A = -13/2.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Hoành độ giao điểm của thứ thị hàm số y = x + 1 cùng y = 2x + 1 là:

A. X = 0 B. X = -1C. X = -1/2 D. X = -2.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 5: Số giao điểm của thiết bị thị hàm số y = √(x-1) cùng y = x – 1 là:

A. 0B. 1C. 2 D. Vô số.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập tự luận trường đoản cú luyện

Bài 6: tìm kiếm một điểm bất kì thuộc đồ vật thị hàm số y = 2x2 + x + 3.