Chúng ta đã biết đến nhiều một số loại muối. Vậy tính chất hóa học của muối bột là gì? cầm cố nào là bội nghịch ứng trảo thay đổi và đk để xảy ra phản ứng trao đổi là gì? bọn họ cùng khám phá trong bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học của muối


Tính hóa chất của muối

Muối tất cả những đặc điểm hóa học nào, hiện nay chúng ta cùng tò mò nhé!

Tính hóa chất của muối


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi


1. Muối công dụng với kim loại

Dung dịch muối chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

DD muối hạt + kim loại → muối bột mới + Kim loại mới

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

2. Muối tính năng với axit

Muối tác dụng với axit tạo nên thành muối mới và axit mới

Muối + Axit → muối mới + Axit mới

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HNO3

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (do H2CO3 phân hủy)

3. Muối tác dụng với bazơ

Dung dịch muối chức năng với dung dịch bazơ chế tạo thành muối mới và bazơ mới.

DD muối + Bazơ → muối hạt mới + Bazơ mới

K2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2KOH

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2 ↓

4. Muối tác dụng với muối

Hai hỗn hợp muối tác dụng với nhau tạo thành 2 muối mới.

DD muối bột + DD muối → 2 muối bột mới

AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 ↓

5. Phản ứng phân diệt muối

Một số muối hạt bị phân diệt ở nhiệt độ cao như: KMnO4, KClO3, CaCO3…

2KMnO4 (t°) → K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 (t°) → 2KCl + 3O2

CaCO3 (t°) → CaO + CO2

Phản ứng điều đình trong dung dịch

1. Phản bội ứng bàn bạc là gì?

Phản ứng hội đàm là bội nghịch ứng hóa học, trong đó 2 hợp chất tham gia bội phản ứng trao đổi với nhau gần như thành phần cấu tạo của bọn chúng để tạo thành những hợp chất mới.


*

phan-ung-trao-doi-la-gi


Ví dụ:

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2

Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KNO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2. Điều khiếu nại của phản ứng trao đổi

Phản ứng thảo luận trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu thành phầm tạo thành gồm chất ko tan hoặc chất khí.

Phản ứng trung hòa cũng là phản bội ứng trao đổi và nó luôn xảy ra.

VD: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải bài tập tính chất hóa học của muối với phản ứng trao đổi

Câu 1. Hãy dẫn ra một dd muối hạt khi tác dụng với một dd hóa học khác thì tạo thành ra:

a) hóa học khí

b) hóa học kết tủa

Viết các PTHH xảy ra.

Bài làm:

a) tạo thành chất khí:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

K2S + HNO3 → KNO3 + H2S ↑

b) tạo ra chất kết tủa:

KCl + AgNO3 → AgCl ↓ + KNO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 2. Có 3 lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng một dd muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng gần như dd bao gồm sẵn trong PTN để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết những PTHH.

Bài làm:

Cho dd NaOH theo lần lượt vào từng lọ đựng các dd muối trên với quan gần kề hiện tượng:

– nếu như thấy bao gồm kết tủa blue color lam mở ra thì lọ kia đựng muối bột CuSO4.

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

– giả dụ thấy tất cả kết tủa trắng xuất hiện, sau gửi thành black là lọ đựng AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH ↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O

– Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì lọ kia đựng muối bột NaCl.

Câu 3. có những dd muối bột sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào gồm thể tính năng với:

a) dung dịch NaOH

b) dung dịch HCl

c) dung dịch AgNO3

Nếu tất cả phản ứng, hãy viết các PTHH.

Bài làm:

a) dung dịch NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + NaCl

b) hỗn hợp HCl: không tồn tại muối nào bội phản ứng

c) dung dịch AgNO3:

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

Câu 4. Cho các dd muối tiếp sau đây phản ứng với nhau từng song một, hãy có ấn tượng (x) nếu tất cả phản ứng với dấu (o) giả dụ không.

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Viết PTHH ở ô tất cả dấu (x).

Bài làm:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Câu 5. ngâm một đinh sắt sạch trong dd đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đó là đúng độc nhất vô nhị cho hiện tượng kỳ lạ quan cạnh bên được?

a) không có hiện tượng nào xảy ra.

b) sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thế đổi.

c) một trong những phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh fe và blue color lam của dd thuở đầu nhạt dần.

d) không tồn tại chất bắt đầu nào được sinh ra, chỉ có 1 phần đinh fe bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn và viết PTHH nếu có.

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi mang đến đinh sắt vào hỗn hợp CuSO4, đinh sắt bị tổng hợp từ từ, sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ sinh ra dính ngoài đinh sắt. Hỗn hợp CuSO4 tham gia phản ứng đề nghị nồng độ sút dần. Vì vậy màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 lúc đầu bị nhạt dần.

Câu 6. Trộn 30 ml dd bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dd có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy thêm hiện tượng quan ngay cạnh được và viết PTHH.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dd sau làm phản ứng. Cho rằng thể tích của dd biến đổi không đáng kể.

Xem thêm: Tổng Hợp 60+ Hình Xăm Rắn Hổ Mang Kín Lưng Đẹp, 82 Rắn Ý Tưởng

Bài làm:

a) hiện nay tượng: gồm kết tủa màu trắng AgCl xuất hiện lắng dần xuống đáy.

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2 (1)

b) Ta có:

nCaCl2 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol)nAgNO3 = 1,7 / 170 = 0,01 (mol)

Theo PTHH (1), ta có: nCaCl2 = ½ nAgNO3 = 0,005 (mol)