Một vụ việc rất đặc biệt mà triết học cần làm phân minh là: các sự vật, hiện t­ợng của thế giới xung xung quanh ta mãi sau nh­ nuốm nào?
Vấn đề này có tương đối nhiều cách vấn đáp khác nhau, nh­ng suy mang lại cùng hầu hết quy về hai ý kiến chính trái lập nhau là biện bệnh và khôn cùng hình.

Bạn đang xem: Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình


- dấn thức đối t­ợng trong trạng thái cô lập, bóc rời đối t­ợng khỏi những chỉnh thể khác; giữa các mặt trái lập nhau có một nhãi ranh giới tốt đối.
- nhận thức đối t­ợng trong tâm lý tĩnh tại; giả dụ có biến hóa thì đó chỉ là sự biến đổi về con số và nguyên nhân thay đổi nằm ở bên ngoài sự vật.
Nh­ư vậy, phư­ơng pháp siêu hình là ph­ơng pháp cẩn thận sự đồ trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại với một t­ duy cứng nhắc, "chỉ thấy được những sự vật riêng biệt mà không quan sát thấy quan hệ qua lại trong số những sự vật dụng ấy, chỉ bắt gặp sự tồn tại..mà không nhìn thấy sự phát sinh và tiêu vong của không ít sự thiết bị ấy, chỉ thấy được trạng thái tĩnh.. Mà chẳng chú ý sự vận động của các sự thiết bị ấy, chỉ thấy cây mà không thấy rừng".(Sđd, t.20, tr.37).
- thừa nhận thức đối tư­ợng trong trạng thái liên hệ với nhau, ảnh h­ởng lẫn nhau và buộc ràng lẫn nhau.
- nhấn thức đối t­ượng trong trạng thái vận động, biến đổi và vạc triển; sẽ là quá trình chuyển đổi về chất của những sự vật, hiện nay t­ợng mà xuất phát của sự biến đổi ấy là cuộc chiến tranh của những mặt trái chiều để giải quyết và xử lý mâu thuẫn bên trong của chúng.
Như­ vậy, ph­ương pháp biện hội chứng là phư­ơng pháp chu đáo sự đồ gia dụng trong mối contact ràng buộc lẫn nhau, trong trạng thái vận động, thay đổi không xong với một bốn duy mượt dẻo, linh hoạt, "không chỉ nhận thấy những sự vật riêng lẻ mà còn thấy cả mối contact giữa chúng, không chỉ nhìn thấy sự tồn tại của việc vật mà còn thấy cả sự sinh thành và tiêu vong của việc vật, không những nhìn thấy tâm trạng tĩnh..mà còn thấy cả tinh thần động của việc vật, không chỉ có thấy cây hơn nữa thấy cả rừng".
Phư­ơng pháp biện chứng đã cải tiến và phát triển trải qua ba quá trình và đ­ợc miêu tả qua ba vẻ ngoài lịch sử của phép biện chứng: phép biện chứng tự phát, phép biện triệu chứng duy tâm, phép biện bệnh duy vật.
- vào phép biện bệnh tự vạc thời cổ đại, các nhà biện hội chứng cả ph­ơng Đông cùng phương Tây đã thấy những sự vật, hiện nay t­ợng trong vũ trụ sinh thành, trở thành hóa giữa những sợi dây liên hệ vô cùng tận. Nh­ng đó bắt đầu chỉ là cái nhìn trực quan, ch­a cần là công dụng của nghiên cứu và thực nghiệm khoa học.
- trong phép biện triệu chứng duy tâm, mà đỉnh điểm là triết học cổ điển Đức (ng­ời khởi x­ớng là Cantơ và ng­ời triển khai xong là Hêghen), lần đầu tiên trong lịch sử vẻ vang t­ duy nhân loại, những nhà triết học tập Đức đã trình bày một biện pháp có khối hệ thống những nội dung quan trọng nhất của ph­ơng pháp biện chứng. Nh­ng sẽ là phép biện chứng duy tâm, vày nó ban đầu từ niềm tin và dứt ở tinh thần; trái đất hiện thực chỉ với sự coppy ý niệm giỏi đối.

Xem thêm: Peptit X Và Peptit Y Có Tổng Liên Kết Peptit Bằng 8


- trong phép biện bệnh duy vật, C.Mác với Ph.Ăngghen đã gạt bỏ đặc điểm thần bí, kế thừa những hạt nhân hợp lý trong phép biện hội chứng duy trung khu của Hêghen để tạo phép biện chứng duy đồ vật với tính phương pháp là lý thuyết về mối contact phổ biến chuyển và về sự trở nên tân tiến d­ới bề ngoài hoàn bị nhất.
*

*

*

*

*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, enim vel fringilla iaculis