Mình ko nắm rõ lắm về nghĩa của những chữ như "năng" "dâm" "di" " uy vũ" và "khuất"

Các bạn có thể giúp bản thân ko ?

Thanks những nhiều.

Bạn đang xem: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất


*

Ẩn danh Verified answer

Bạn,

Khổng Tử dạy dỗ học trò về nhân phương pháp của fan quân tử: no đủ bất năng dâm, keo kiết bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.

Dịch Việt ngữ: giàu có không thể cám dỗ, bần cùng không thể đưa lay, Quyền uy quan trọng khuất phục.

Ghi chú:

- Chữ : dâm ở chỗ này được đọc như sự ham hy vọng bất chính .

- Chữ : bất = chẳng

- Chữ : năng = rất có thể

- Chữ : khuất = mềm yếu , gục xuống, đầu hàng,

Ý tứ tốt và ngôn ngữ cũng đẹp. Đó là mẫu mã ứng xử của đấng trượng phu, bạn quân tử thời xưa. Tín đồ ta còn thấy khí tiết của nhà nho rạng rỡ qua hầu hết câu này. Vấn đề đặt ra lúc này là :

http://doanket.multiply.com/journal/item/88

*************************

Ý-chí là gì?

"Phú-quý bất-năng dâm, bần-tiện bất-năng di, uy-vũ bất-năng khuất, thị đưa ra vị đại trượng-phu".

(Mạnh-tử – Đằng văn công hạ)

"Phú-quý không tạo cho dâm dật, nghèo-nàn không tạo nên thay đổi, uy-vũ không khiến cho khuất-phục, đó điện thoại tư vấn là đại trượng-phu." Đại trượng-phu sống đây đó là phẩm-cách, mà lại phẩm-cách ấy chính là nhờ sinh hoạt ý-chí mạnh mẽ "phú-quý bất- năng dâm, bần-tiện bất năng di, uy-vũ bất năng khuất". Vậy ý-chí tức là năng-lực ý-thức với tự-chủ của cá-nhân vậy.

Nhưng khi xét về bản-chất của tự-thân ý-chí, các triết-gia ko đồng-ý với nhau; do đó mà có nhì chủ-trương: quyết-định-luận (déterminisme) với tự-do-luận (libéralisme). Quyết-định-luận căn-cứ bên trên quan-điểm cơ-giới (point de vue mécanique), còn tự-do-luận thì căn-cứ trên quan-điểm mục-đích (point de vue théléologique) của Tự-nhiên triết-học.

http://www.buddhahome.net/kinhsach/dehieudaophat/v...


3 votes Thanks 3
*

Dave

Câu này của bạo gan Tử vào chương Đằng Văn Công Hạ :“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫” (Phú quý bất năng dâm, bủn xỉn bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử đưa ra vị đại trượng phu), nghĩa là: giàu sang không làm mê hoặc được, bần hàn cũng ko làm thay đổi được (chí hướng), uy vũ chẳng thể khuất phục được, bởi vậy gọi là đại trượng phu.

Chữ Năng 能 tức là tài năng, khả năng, có thể. Ở câu bên trên nghĩa hoàn toàn có thể

Chữ Dâm 淫 tức là quá nhiều, dâm dục, mê hoặc. Ở câu trên nghĩa là hấp dẫn (động từ)

Chữ Di 移 nghĩa là di dời, vươn lên là đổi. Ở câu trên nghĩa là đổi thay đổi, biến đổi (động từ)

Từ uy vũ 威武 tất cả chữ Uy là quyền uy và chữ Vũ là vũ lực, uy vũ tức thị sức mạnh, là cường quyền.

Chữ chết thật 屈 tức thị cong, oan tắt hơi và chịu khuất phục quăng quật tiết cởi chí hướng của chính bản thân mình mà nghe theo sự sai khiến cho của fan khác


*

Hieu

"Phú quý bất năng dâm" nghĩa là giàu có mà không dâm... Fan giàu có, lắm chi phí bạc, gia thế lớn, thường xuyên chẳng biết giữ phép tắc, ko chịu kiểm soát điều hành hành vi của mình, trở thành dâm loạn. Tuy nhiên, trường hợp quí vị cũng sinh hoạt trong thực trạng giàu sang, mà không có hành vi dâm loạn, biết gìn giữ quy củ, hóa học phác thực thà, thì quí vị không vi phạm luật pháp của nỗ lực gian, chẳng phạm tới điều khoản của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục. Ðó là ấm no bất năng dâm.

"Bần luôn tiện bất năng di" nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Fan ta khi nghèo khổ thì mất cả chí khí, chẳng từ 1 thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn; so với người nhiều thì nịnh hót, kẻ nghèo thì coi thường khi, làm hồ hết hành vi hạ tiện. Mặc dù nhiên, nếu như quí vị nghèo nhưng mà chí nguyện của quí vị không đổi, quí vị xử sự cùng với đời như một thiết yếu nhân quân tử, quang quẻ minh lỗi lạc, duy trì đúng nhân phương pháp tuyệt vời, khá đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ. Ðó là keo kiết bất năng di.

"Uy vũ bất năng khuất" nghĩa là uy vũ không tạ thế phục được. Uy vũ có nghĩa là dùng nuốm lực. Không chịu đựng cúi đầu tùng phục trước bất kể một thế lực nào, một quyền lực tối cao nào, tín đồ đó là đại trượng phu.

Xem thêm: Action Photoshop Action Làm Mịn Da Và Chỉnh Sửa Khuôn Mặt, Chia Sẻ Action Làm Mịn Da Cực Đẹp


*

Tường Minh

Giàu tất cả không được dâm dục quá trớn -sẽ phạm phải chứng no nạp năng lượng ỡm cật

Nghèo khó khăn đến đâu cũng không được du canh du cư ,sẽ sở hữu tiếng kẻ vứt quê ra đi -người ta suy nghĩ đó là người ăn mày mới không tồn tại quê hương thơm ,ngày nay ý niệm này tương đối khác :có thể anh đi xa quê nhà nhưng không được cung cấp đất phụng dưỡng của tiên nhân đi mà ăn .Di ở đấy là di đưa đi khu vực khác sinh sống

Đã dùng đến vũ lực thì phải thắng lợi tới cùng ,dù có phải mất mát cũng không được tạ thế phục ,không được đầu hàng .Uy vũ đây tất cả nghĩa thực là : ra oai cái thế của võ sỹ .