*

UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

*

Số:/PGDĐT-TCCB

V/v tiến công giá, xếp nhiều loại công chức,

viên chức và đánh giá, xếp loại theo chuẩn năm học 2016 - 2017

Phổ Yên, ngàytháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệu trưởng những đơn vị Mầm non, tiểu học, THCS.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởng năm 2016

Căn cứ những văn bản hiện hành vẻ ngoài về review xếp các loại cán cỗ quản lý, thầy giáo của Bộ giáo dục và Đào tạo,

Phòng giáo dục và Đào chế tạo đề nghị các đơn vị triển khai việc review xếp loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp các loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và thầy giáo theo chuẩn nghề nghiệp năm học năm nhâm thìn - 2017 như sau:

Việc đánh giá, xếp loại so với công chức, viên chức, lao rượu cồn hợp đồng trong số đơn vị giáo dục được tiến hành vào thời điểm cuối năm học, theo 2 kênh tiếp thị khác nhau: tiến công giá, xếp một số loại công chức, viên chức theo quy định của bộ Nội vụ với đánh giá, xếp các loại cán bộ quản lý, gia sư theo luật pháp của Bộ giáo dục và Đào tạo.

I. Đánh giá, xếp một số loại công chức, viên chức theo hiện tượng cán bộ, công chức; nguyên lý viên chức

1. Đối cùng với công chức (Hiệu trưởng)

1.1. Về nội dung đánh giá (theo mẫu mã số 02)

Theo lý lẽ tại Khoản 1 Điều 56 phương tiện Cán bộ, công chức việc đánh giá công chức được thực hiện theo các nội dung sau đây:

- Chấp hành con đường lối, công ty trương, chế độ của Đảng và pháp luật ở trong nhà nước;

- Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ;

- tiến độ và tác dụng thực hiện nhiệm vụ;

- niềm tin trách nhiệm và phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ giao hàng nhân dân.

Đối với công chức lãnh đạo, quản ngại lý, ngoài các nội dung nêu bên trên còn được đánh giá theo những nội dung tiếp sau đây (Khoản 2 Điều 56 phép tắc Cán bộ, công chức):

- Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- năng lực lãnh đạo, quản lý;

- năng lượng tập hợp, câu kết công chức.

1.2. Về thẩm quyền và trọng trách đánh giá

- người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng công chức reviews cấp phó của bạn đứng đầu, công chức trực thuộc quyền thống trị và chịu trách nhiệm về hiệu quả đánh giá.

- Thẩm quyền review người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị do tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai cấp trên cai quản trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về công dụng đánh giá.

1.3. Về phân một số loại đánh giá

- xong xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

- dứt tốt nhiệm vụ;

- hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà còn tinh giảm về năng lực;

- Không kết thúc nhiệm vụ.

1.4. Về trình tự thủ tục reviews đối với công chức là Hiệu trưởng.

- Công chức viết báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo trọng trách được giao theo Mục I, mẫu số 02.

- Công chức trình bày báo cáo tự tiến công giá tác dụng công tác tại cuộc họp cục bộ các thành viên công ty trường để phần nhiều người tham gia cuộc họp đóng góp ý kiến. Ý con kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- cung cấp ủy chi bộ nhà trường vị trí công chức công tác có chủ kiến bằng văn bạn dạng về công chức được tấn công giá, phân loại.

- Trưởng chống GDĐT ra quyết định đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng sau khi tham khảo chủ ý của cấp ủy đảng chi bộ khu vực công chức công tác và biên bạn dạng đóng góp chủ ý của đồng chí nhà trường.

2. Đối cùng với viên chức

1. Về nội dung đánh giá (theo chủng loại số 03A, 03B)

Theo công cụ tại Khoản 1, Điều 41, phương tiện Viên chức, việc đánh giá viên chức được tiến hành theo những nội dung sau đây:

- hiệu quả thực hiện công việc hoặc trách nhiệm theo vừa lòng đồng thao tác làm việc đã ký kết kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

- ý thức trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác cùng với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc tiến hành các nhiệm vụ khác của viên chức.

Đối cùng với viên chức quản lí lý, ngoài những nội dung nêu trên, việc review còn được thực hiện theo những nội dung sau đây (Khoản 2 Điều 41 giải pháp Viên chức):

- năng lượng lãnh đạo, quản lí lý, quản lý điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách.

2.2. Về thẩm quyền và trọng trách đánh giá

- người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sử dụng viên chức reviews cấp phó của người đứng đầu, viên chức nằm trong quyền quản lý và chịu trách nhiệm về tác dụng đánh giá.

2.3. Về phân nhiều loại đánh giá

- hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ;

- xong tốt nhiệm vụ;

- xong nhiệm vụ;

- Không kết thúc nhiệm vụ.

2.4. Về trình trường đoản cú thủ tục review

a) Đối với viên chức giữ công tác Phó Hiệu trưởng

- Viên chức viết report tự tấn công giá hiệu quả công tác theo trọng trách được giao theo Mục I, mẫu số 03A.

- Viên chức trình bày report tự tấn công giá công dụng công tác trên cuộc họp toàn cục các thành viên bên trường để đông đảo người tham gia cuộc họp góp phần ý kiến. Ý kiến góp ý được ghi vào biên bạn dạng và thông qua tại cuộc họp.

- Hiệu trưởng tấn công giá, phân loại so với Phó hiệu trưởng sau khoản thời gian tham khảo chủ kiến của cấp cho ủy đảng với biên bản góp ý của đàn nhà trường.

b) Đối viên chức không giữ chức vụ thống trị (giáo viên, nhân viên)

- Viên chức viết báo cáo tự tấn công giá công dụng công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I mẫu mã số 03B.

- Viên chức trình bày báo cáo tự tiến công giá tác dụng công tác tại cuộc họp tổng thể các thành viên đơn vị trường để đa số người tham dự cuộc họp góp sức ý kiến. Ý loài kiến góp ý được ghi vào biên bạn dạng và trải qua tại cuộc họp.

- Hiệu trưởng ra quyết định đánh giá, phân loại so với viên chức sau khoản thời gian tham khảo những ý kiến đóng góp của bạn bè cơ quan, đối kháng vị.

3. Đánh giá đối với cán cỗ hợp đồng

(Bao bao gồm Giáo viên, nhân viên hợp đồng có xác định thời hạn với hưởng lương chi phí )

3.1. Về nội dung đánh giá ( mẫu số 3C )

Việc nhận xét cán bộ hợp đồng được tiến hành theo các nội dung sau đây:

- Chấp hành nhà trương, con đường lối, chế độ của Đảng với pháp luật của nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối có tác dụng việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- quy trình và tác dụng thực hiện nay nhiệm vụ;

- lòng tin trách nhiệm và phối hợp trong triển khai nhiệm vụ;

- Thái độ ship hàng nhân dân.

3.2. Về thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng cán bộ hợp đồng tiến hành việc tiến công giá, phân một số loại cán bộ hợp đồng đang công tác tại cơ quan, đơn vị chức năng mình và chịu trách nhiệm về công dụng đánh giá.

3.3. Các mức tấn công giá, phân các loại

Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán cỗ hợp đồng được phân nhiều loại theo các mức như sau:

- ngừng xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

- ngừng tốt nhiệm vụ;

- hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

3.4. Về trình tự thủ tục, tấn công giá:

- Cán cỗ hợp đồng viết report tự tiến công giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo chủng loại số 03C.

- Cán bộ hợp đồng trình bày report tự đánh giá công dụng công tác tại cuộc họp tổng thể các thành viên nhà trường để phần đa người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được ghi vào biên bạn dạng và trải qua tại cuộc họp.

- Hiệu trưởng đưa ra quyết định đánh giá, phân loại so với cán bộ hợp đồng sau khi tham khảo những ý kiến góp phần của đồng chí cơ quan, solo vị.

4. Lưu lại ý

4.1. Kể từ năm 2016, nếu công dụng đánh giá chỉ công chức, viên chức được xếp nhiều loại ở mức chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ được giao, thì được tính ngang bằng với danh hiệu thi đua chiến sỹ thi đua cấp đại lý trong việc xét nâng lương trước thời hạn. Bởi vì vậy những nhà trường khích lệ cán bộ, thầy giáo viết đề tài, SKKN trình Hội đồng SKKN thị làng xét thừa nhận vì đây là một trong số điều khiếu nại để review công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng sinh hoạt mức kết thúc xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

4.2. Không tiến hành việc lấy phiếu của bầy đàn công chức trong đơn vị về việc phân loại nhận xét đối cùng với công chức cai quản khi họp kiểm điểm công tác làm việc hàng năm.

4.3. Không tiến hành việc lấy phiếu của bè bạn viên chức trong đơn vị về việc phân loại nhận xét đối với từng viên chức thống trị và viên chức khác khi họp kiểm điểm công tác làm việc hàng năm.

II. Đánh giá, xếp các loại cán cỗ quản lý, thầy giáo theo chuẩn chỉnh CBQL và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên

1. Đánh giá, xếp một số loại Hiệu trưởng trường Mầm non:

2. Đánh giá, xếp một số loại Hiệu trưởng trường đái học:

3. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường Trung học tập cơ sở:

4. Đánh giá chỉ theo chuẩn Phó hiệu trưởng ngôi trường MN, TH và THCS:

5. Đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non:

6. Đánh giá, xếp nhiều loại giáo viên tè học:

7. Đánh giá, xếp các loại giáo viên Trung học cơ sở:

III. Các bước đánh giá

1. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

Người được phân công chủ trì họp báo hội nghị là Phó túng thiếu thư đưa ra bộ, Phó Hiệu trưởng hoặc quản trị Công đoàn công ty trường. Việc lựa chọn người chủ sở hữu trì hội nghị thông qua hình thức biểu quyết vào Hội đồng sư phạm công ty trường.

Trình tự quá trình thực hiện như sau:

Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường gia nhập góp ý và reviews hiệu trưởng

Bước 3. Trưởng phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên đánh giá, xếp các loại hiệu trưởng.

2. Đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng

 Người được phân công chủ trì họp báo hội nghị là Hiệu trưởng công ty trường.

Trình tự các bước thực hiện tại như sau:

Bước 1. Phó Hiệu trưởng tự tiến công giá, xếp loại

Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu (Phụ lục I ban hành theo Thông tư chuẩn Hiệu trưởng) sau khi đã sửa đổi cho tương xứng và report kết trái trước bằng hữu cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường;

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và nhận xét Phó Hiệu trưởng

Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cơ hữu của phòng trường đóng góp chủ ý và tham gia reviews Phó Hiệu trưởng theo chủng loại phiếu (Phụ lục II ban hành theo Thông tư chuẩn Hiệu trưởng);

Bước 3. Hiệu trưởng tiến công giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng.

các Phó Hiệu trưởng khác, thay mặt đại diện Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh ở trong nhà trường, với sự tận mắt chứng kiến của Phó Hiệu trưởng được tấn công giá, tổng hợp các ý kiến góp phần và hiệu quả tham gia review Phó Hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cơ hữu ở trong nhà trường; phân tích những ý kiến đánh giá đó và tất cả nhận xét, góp ý cho Phó Hiệu trưởng theo mẫu phiếu (Phụ lục III ban hành theo Thông tư chuẩn chỉnh Hiệu trưởng).

III. Tổ chức thực hiện:

 1. Yêu thương cầu những đơn vị triển khai các văn phiên bản quy định tấn công giá, xếp nhiều loại công chức, viên chức theo phương pháp cán bộ, công chức; chế độ viên chức; những văn bạn dạng về đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn; tổ chức thực hiện đánh giá đúng quy trình, giải pháp và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

Xem thêm: Top 9 Phát Biểu Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng 2022, Lý Thuyết Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

2. Việc tổng hợp đánh giá, xếp các loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp các loại theo chuẩn năm học năm 2016 - 2017, do đồng chí Trưởng ban thanh tra nhân dân của các nhà trường có tác dụng tổ trưởng và trọn vẹn chịu trọng trách về tính đúng chuẩn của tin tức tổng hợp.

2. Thời hạn nộp báo cáo