Để minh chứng một mệnh đề đúng với mọi (n in N^*) bằng phương thức quy hấp thụ toán học, ta thực hiện quá trình sau:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng cùng với (n = 1).

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng cùng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp).

Bước 3: Cần minh chứng mệnh đề đúng với (n = k + 1)

Chú ý: Trong ngôi trường hợp chứng tỏ một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên và thoải mái (n ge p) (p là số tự nhiên) thì thuật toán là:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với (n = p)

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp)

Bước 3: Cần chứng tỏ mệnh đề đúng cùng với (n = k + 1)

II. BÀI TẬP MINH HỌA

DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC – BẤT ĐẲNG THỨC

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay
Bạn đang xem: Phép quy nạp toán học

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản nghịch hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được đon đả


bài viết mới nhất


*

Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Về Yêu Thương Con Người, Những Câu 2022

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT nước nhà 2021