Bạn đang xem: Phép định tiến

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong mặt phẳng cho vector \(\overrightarrow v \). Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho \(\overrightarrow {MM"} = \overrightarrow v \) được gọi là phép tịnh tiến theo vector \(\overrightarrow v \).

Kí hiệu \({T_{\overrightarrow v }}\)

Ta có: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M" \Leftrightarrow \overrightarrow {MM"} = \overrightarrow v \)

2. Nhận xét

Phép tịnh tiến theo vector – không là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho \(\overrightarrow v = \left( {a;b} \right)\) và phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}\)

\(M\left( {x;y} \right) \to M" = {T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = \left( {x";y"} \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x" = x + a\\y" = y + a\end{array} \right.\)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Agno3 Kết Tủa Màu Gì ? Những Thông Tin Cần Lưu Ý Về Hợp Chất Này

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021