Phenol là hầu hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen
*

Lý thuyết Phenol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Phenol là đa số hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm OH links trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. Chú ý:Phân biệt giữa phenol cùng ancol thơm (có vòng benzen tuy vậy nhóm OH links với C của nhánh). - hay chỉ xét phenol đơn giản nhất là C6H5OH. Bên cạnh đó còn có crezol CH3–C6H4–OH, HO-C6H4-OH (o-catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol).

Bạn đang xem: Phenol là những hợp chất hữu cơ có nhóm

*

Công thức cấu trúc và cách làm phân tử của phenol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Phenol ít tan nội địa lạnh, tan các trong nước nóng đề xuất dùng để bóc bằng phương pháp chiết. - Là hóa học rắn, độc, khi đặt lâu trong bầu không khí bị chảy rữa do hút ẩm và gửi thành màu sắc hồng.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Kết cấu của phân tử phenol

- gốc C6H5hút e làm cho liên kết O-H vào phân tử phenol phân cực hơn links O-H của ancol vày vậy H trong nhóm OH của phenol năng động hơn H trong nhóm OH của ancol và thể hiện được tính axit yếu đuối (phenol mang tên gọi không giống là axit phenic). - Do có hiệu ứng phối hợp nên cặp e chưa thực hiện của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho cho tỷ lệ e của vòng benzen đặc biệt là các vị trío-, p-tăng lên cần phản ứng cầm cố vào vòng benzen của phenol dễ hơn và ưu tiên vào vị trío-, p-. Vì chưng vậy nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau.

Xem thêm: 212 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Cho Thuê Nhà Riêng Tại Ngõ 212 Khương Đình, P

*

2. đặc thù hóa học

a. Tính chất của nhóm OH - tính năng với kim loại kiềm:

C6H5OH + na →C6H5ONa + 1/2H2

Phản ứng này dùng để phân biệt phenol với anilin. - chức năng với hỗn hợp kiềm:

C6H5OH + NaOH→C6H5ONa + H2O

Ancol không tồn tại phản ứng này minh chứng H của phenol biến hóa năng động hơn H của Ancol và chứng minh ảnh hưởng của gốc phenyl mang lại nhóm OH. →Phản ứng này sử dụng để bóc tách phenol khỏi tất cả hổn hợp anilin cùng phenol tiếp đến thu hồi lại phenol nhờ vào phản ứng với những axit bạo phổi hơn:

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH + NaHCO3 C6H5ONa + HCl→ C6H5OH + NaCl

Phenol bị CO2đẩy ra khỏi muối→phenol gồm tính axit yếu rộng axit cacbonic→phenol không làm chuyển màu quỳ tím. (dùng axit mạnh khỏe đẩy axit yếu thoát ra khỏi muối để chứng tỏ trật trường đoản cú tính axit của các chất). Phản nghịch ứng này cũng chứng tỏ được ion C6H5O-có tính bazơ.

*

b. Bội phản ứng núm vào vòng benzen - nạm Brom: phenol công dụng với dung dịch brom tạo ra 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng:

*

→Phản ứng này dùng làm nhận biết phenol lúc không xuất hiện của anilin và hội chứng minh ảnh hưởng của đội OH đến tài năng phản ứng của vòng benzen. - nuốm Nitro: phenol tính năng với HNO3đặc tất cả xúc tác H2SO4đặc, đun nóng sinh sản 2,4,6 - trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý:Ngoài phenol, tất cả những chất thuộc một số loại phenol ngoài ra nguyên tử H ở chỗ o, p so với nhóm OH đều rất có thể tham gia vào 2 phản ứng nỗ lực brom và cầm nitro. c. Bội nghịch ứng tạo ra nhựa phenolfomanđehit

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Từ benzen

C6H6→ C6H5Cl→C6H5ONa→C6H5OH C6H6→C6H5CH(CH3)2→C6H5OH

2. Chưng chứa nhựa than đá