Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào

A.Phản ứng cộng

B.Phản ứng tách

C.Phản ứng thế

D.Phản ứng đốt cháy

Lời giải

Đáp án:C.

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng thế

- Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

Giải thích

- Ở phân tử ankan chỉ gồm liên kết C-C và C-H. Đó là những liên kết σ bền vững, bởi vì thế ankan tương đối trơ về mặt hóa học: Ở nhiệt độ thường bọn chúng không phản ứng với axit, bazơ với chất lão hóa mạnh (như KMnO4).

- Dưới tác dụng với ánh sáng, xúc tác với nhiệt, ankan tham gia các phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hóa. Mặc dù nhiên, phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

*
Phản ứng đặc trưng của ankan" width="714">

Cùng Top lời giải tìm hiểu về ankan, phản ứng đặc trưng của ankan và phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ankan nhé:

- Ankan là hydrocacbon mạch hở vào phân tử chỉ chứa những liên kết C-C với C-H.

- Công thức chung của ankan là CnH2n+2.

- Hợp chất ankan bao gồm công thức đơn giản nhất là metan: CH4.

- dãy đồng phân ko phân nhánh của ankan được gọi là parafin. Trong trường hợp phân nhánh thì được gọi là isoparafin.

Phản ứng đặc trưngcủa ankan

- Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế vị phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

CnH2n+2+ xX2→ CnH2n+2 - xXx+ xHX

- lúc chiếu sáng sủa hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo:

*
Phản ứng đặc trưng của ankan(ảnh 2)" width="245">

- các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế tương tự và tạo thành hỗn hợp chất với tỉ lệ % không giống nhau.

Ankan tác dụng với Clo

CH3-CH2-CH3+ Cl2→CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) với CH3-CHCl-CH3+ HCl (57%)

Ankan tác dụng với brom

CH3-CH2-CH3+ Br2→ CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 +HBr (97%)

- Về nguyên tắc những nguyên tử H trong phân tử ankan bao gồm thể bị thay thế lần lượt từ 1 đến hết.

- Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự F2> Cl2> Br2> I2.

- Thường thì ta ko gặp phản ứng của flo vì chưng nó phản ứng vượt mạnh với thường tạo phản ứng hủy:

CnH2n+2+ (n+1)F2→nC+ (2n+2)HF

còn iot lại phản ứng thừa yếu cần hầu như cũng không gặp. Với clo phản ứng cần điều kiện tia nắng còn brom thì cần phải đun nóng.

- Với các nguyên tử H liên kết với các nguyên tử C khác nhau thì khả năng tham gia phản ứng không giống nhau: H liên kết với Cbậc 3> Cbậc 2> Cbậc 1vàsản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên thế X vào H của C bậc cao (C có ít H hơn). Lượng sản phẩm có mặt tỷ lệ với tích số nguyên tử H tương đương với khả năng phản ứng tương đối của C các bậc.

- Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự vì chưng - dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản ứng:

X2→2X.

+ phát triển mạch:

X+ CnH2n+2→CnH2n+1+ HX

CnH2n+1+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X→X2

X+ CnH2n+1→CnH2n+1X

CnH2n+1 + CnH2n+1→C2nH4n+2

- cũng chính vì cơ chế phản ứng như thế nên những lúc cho metan tác dụng với clo ánh sáng thường xuất hiện sản phẩm bao gồm cả etan.

- trong những bài thi bọn họ thường gặp câu hỏi về số sản phẩm thế 1 lần, số gốc ankyl mà các đồng phân tạo ra đây chính là số loại H tương đương của mỗi ankan.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Về Tư Tưởng Đạo Lí, Cách Làm Bài Nghị Luận Xã Hội Về Tư Tưởng, Đạo Lý

Phương pháp giải bài tập phản ứng thế của ankan


- Bước 1:Viết phương trình phản ứng của ankan với Cl2hoặc Br2. Nếu đề bài quán triệt biết sản phẩm thế là monohalogen, đihalogen,… thì ta phải viết phản ứng ở dạng tổng quát mắng :

CnH2n+2  +   xBr2  →as,  to   CnH2n+2-xBr x +  xHBr

- Bước 2:Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm số nguyên tử cacbon trong ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon và số nguyên tử clo, brom vào sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguyên tử cacbon và số nguyên tử clo, brom vào sản phẩm thế. Suy ra công thức cấu tạo của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.