Saccarozơ (C12H22O11) là nhiều loại đường thịnh hành nhất, có trong nhiều loài thực vật: cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt, …

1. Tính chất vật lí

- Saccarozơ là hóa học rắn kết tinh, ko màu, không mùi, có vị ngọt, lạnh chảy sinh sống 185oC.Bạn đã xem: Phân tử tinh bột được khiến cho từ các gốc

- Saccarozơ tan tốt trong nước, độ tung tăng cấp tốc theo nhiệt độ độ.

2. Cấu tạo phân tử

- Saccarozơ là 1 đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một nơi bắt đầu fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Bạn đang xem: Phân tử tinh bột được tạo nên từ nhiều gốc

- trong phân tử saccarozơ không tồn tại nhóm anđehit (CH=O), chỉ có những nhóm ancol (OH).

3. đặc điểm hóa học

Saccarozơ không có tính khử như glucozơ nhưng mà có tính chất của ancol nhiều chức và bao gồm phản ứng thủy phân.

- phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 mang lại dung dịch đồng saccarat màu xanh da trời lam.

$2C_12H_22O_11 + Culeft( OH ight)_2 o left( C_12H_21O_11 ight)_2Cu + 2H_2O$

- bội nghịch ứng thủy phân


*

4. Sản xuất và ứng dụng

- Sản xuất:Quy trình thêm vào saccarozơ:


*

- Ứng dụng:

+ Là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước tiểu khát, vật hộp.

+ dùng để pha chế thuốc.

+ Là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ cần sử dụng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích.

II. Tinh bột

1. đặc điểm vật lí

Tinh bột là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu sắc trắng, ko tan nội địa lạnh. Nội địa nóng, hạt tinh bột sẽ ngậm nước với trương phồng lên sản xuất thành hỗn hợp keo, hotline là hồ tinh bột.

2. Cấu trúc phân tử

Tinh bột thuộc các loại polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều mắt xích α - glucozơ liên kết với nhau và tất cả công thức phân tử là (C6H10O5)n. Những mắt xích α - glucozơ link với nhau tạo nên thành hai dạng: amilozơ và amilopectin.

Tinh bột (trong những hạt ngũ cốc, những loại củ) là tất cả hổn hợp của amilozơ và amilopectin, trong các số ấy amilopectin thường chỉ chiếm tỉ lệ cao hơn.

Tinh bột được tạo nên thành trong hoa cỏ nhờ quy trình quang hợp.


*

3. đặc điểm hóa học

- phản nghịch ứng thủy phân

Tinh bột bị thủy tạo thành glucozơ nhờ những enzim.$(C_6H_10O_5)_n + nH_2OxrightarrowH^+, t^onC_6H_12O_6$

- phản nghịch ứng color với iot

Do cấu tạo mạch sinh hoạt dạng xoắn có lỗ rỗng, tinh bột hấp phụ iot cho màu xanh tím.

4. Ứng dụng

- Là chất dinh dưỡng cơ bạn dạng của con người và một số trong những động vật.

- Được dùng làm sản xuất bánh kẹo, glucozơ với hồ dán.

- Ở gan (người), glucozơ được tổng hòa hợp lại nhờ vào enzim thành glicogen dự trữ cho cơ thể.

III. Xenlulozơ

1. đặc thù vật lí, tâm trạng tự nhiên

Xenlulozơ là hóa học rắn dạng sợi, color trắng, không tồn tại mùi vị. Xenlulozơ ko tan nội địa và các dung môi cơ học như etanol, ete, benzen,... Dẫu vậy tan trong nước Svayde (dung dịch chiếm được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính làm cho màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là 1 polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài.

Xenlulozơ có kết cấu mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 đội OH, nên có thể viết: (C6H10O5)n hay n.

3. đặc thù hóa học

- bội nghịch ứng thủy phân$(C_6H_10O_5)_n + nH_2OxrightarrowH^+, t^onC_6H_12O_6$

- làm phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong các thành phần hỗn hợp axit nitric đặc với axit sunfuric quánh thu được xenlulozơ trinitrat.$_n + 3nHNO_3 (đặc)xrightarrowH_2SO_4 (đặc), t^o_n + 3nH_2O$

Xenlulozơ trinitrat được sử dụng làm dung dịch súng không khói.

Xem thêm: Boy Midside Nghĩa Là Gì ? Một Số Khái Niệm Trong Hiphop Bạn 1 Số Khái Niệm Trong Hip Hop

4. Ứng dụng

- Là vật liệu để phân phối tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, sản xuất thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.