*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

 

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

Bạn đang xem: Phân tích 24 ra thừa số nguyên tố

 


*

*

An làm sai vì chưa phân tích hết cácsố rathừa số nguyên tố.( nhưng câu 3 bạn An làm đúng)

a)24 = 2.2.2.3=23.3

b)84 = 2.2.3.7=22.3.7

c)câu này An làm đúng nên mình không cần phải sửa.

 


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23 x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.


An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau :

24 = 2 . 3 . 4

84 = 2 . 3 . 14

40 = 23 . 5

An làm như trên có đúng không ?hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng .


1)Phân tích các số 24;35 ra thừa số nguyên tố theo cách dùng sơ đồ phân tích ( gọi là "sơ đồ cây")

2)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a)30 ; 70 ; 42

b)16 ; 48 ; 36 ; 81

c)10 ; 100 ; 1000; 10000

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

4)Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố


toàn mấy baiif đơn giản trong sách giao khoa mà, bạn tự suy nghĩ đi chứ . Mình nghĩ thay vì viết hàng loạt những bài dài thế này thì bạn nên dành thời gian để suy nghĩ thì hơn đó bạn


1)Phân tích các số 24;35 ra thừa số nguyên tố theo cách dùng sơ đồ phân tích ( gọi là "sơ đồ cây")

2)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a)30 ; 70 ; 42

b)16 ; 48 ; 36 ; 81

c)10 ; 100 ; 1000; 10000

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

4)Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố


1)Phân tích các số 24;35 ra thừa số nguyên tố theo cách dùng sơ đồ phân tích ( gọi là "sơ đồ cây")

2)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a)30 ; 70 ; 42

b)16 ; 48 ; 36 ; 81

c)10 ; 100 ; 1000; 10000

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

4)Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố


1)Phân tích các số 24;35 ra thừa số nguyên tố theo cách dùng sơ đồ phân tích ( gọi là "sơ đồ cây")

2)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a)30 ; 70 ; 42

b)16 ; 48 ; 36 ; 81

c)10 ; 100 ; 1000; 10000

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23x 5

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

4)Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố


An phân tích các số 24;84;40 ra thừa số nguyên tố như sau:

24=2.3.4

84=2.3.14

40=23. 5

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng


24 = 2 . 3 . 4

Là sai vì có 4 là hợp số

84 = 2 . 3 . 14

Là sai vì có 14 là hợp số

Sửa lại :

24 = 2 . 2 . 2 . 3

84 = 2 . 2 . 3 . 7


An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

120 = 2.3.4.5;

306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?


An làm như trên chưa chính xác vì phép phân tích còn chứa các thừa số 4; 51; 9 đều không phải số nguyên tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách tiếp tục phân tích các thừa số chưa nguyên tố ra các thừa số nguyên tố) :

120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.


An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra thừa số nguyên tố như sau :

24= 2.3.4

84=2.3.14

40=2 mũ 3.5

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường An làm không đúng.

Xem thêm: Tác Dụng Của Cây Nhàu - Công Dụng Của Cây Nhàu


Sửa bài ;

câu 1 và câu 2 là sai vi ta phải phân tích các thừa số bằng cách chia số đó cho thừa số nguyên tố nhỏ nhất .Vậy ta sửa như sau :

24=2^3 .3

84=2^2 .3 .7

còn câu ba là đúng cách rồi.


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên