... 18 10 Ôn tập chương I 19 Ôn tập chương I ( tiếp ) đôi mươi 11 khám nghiệm 45 phút ( chương I ) 21 §1 Phân thức đại số 22 12 §2. đặc điểm cơ phiên bản của phân thức 23 1 II. Phân thức đại số §3. Rút gọn phân ... Phương trình cất ẩn ở chủng loại thức 48 23 §5. Phương trình đựng ẩn ở chủng loại thức ( tiếp ) 49 rèn luyện 50 24 §6. Giải bài bác toán bằng cánh lập phương trình 51 §7. Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình ( ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8, TRƯỜNG trung học cơ sở HƯNG PHÚ Cả năm Đại số Hình học tập HK I : 18 tuần, 72 máu 14 tuần đầu x 2 huyết = 28 máu 4 tuần cuối x 3 ngày tiết = 12 tiết 14 tuần đầu x 2 huyết = 28 tiết...

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 8


*

... Kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 bình chọn học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) huyết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 kiểm tra chương II 1 37 Ôn tập học tập kỳ I 1 38 19 kiểm tra học kỳ I (cả Đại số và Hình học) 2 39, 40 học tập kỳ II: 18 tuần ( trường đoản cú tuần trăng tròn đến tuần 3 7) - 68 máu Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 kiểm soát 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Contact giữa thứ tự với phép cộng 1 57 §2. Contact giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép nhân 1 58 29 Luyện...
*

... 74 77 Thực hành máy tính xách tay 78 Ôn tập 79 80 Ôn tập thời điểm cuối năm (1 0tiết) Ôn tập cuối năm 81 82 Kiểm tra cuối năm 83 Tổng ôn tập mang lại thi tốt nghiệp 84 90 hình học tập (5 0 tiết) Chơng Mục Tiết đồ vật I. Khối ... III. Nguyên hàm, Tích phân và áp dụng (1 2 tiết) 2. Tích phân. luyện tập 49 - 54 3. Vận dụng của tích phân trong hình học tập 55 - 58 Ôn tập 59 soát sổ 45 60 IV. Số phức (1 1 tiết) 1. Số phức 61 2. ... Tiết 3 tuần ì 2 huyết II. Phân phối chơng trình đại số & giải tích ( 78 tiết) Chơng Mục Tiết sản phẩm Học kỳ I I. áp dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ thị của hàm số (2 0 tiết) 1. Sự đồng biến, nghịch...
*

... Đốc.An Giang PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN 8 Năm học : 2009-2010 Cả năm :35 tuần x 4 ngày tiết / tuần =140 tiết học kỳ I : 18 tuần x 4 tiết/tuần =72 tiết học tập kỳ II : 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 huyết Phân phân tách ... I Trả bài bác kiểm tra HK I (phần đại s ) 32 Trả bài kiểm tra HK I (phần Hình học ) HỌC KỲ II 19 41 42 Chương III:Phương trình số 1 một ẩn mở đầu về phương trình Phương trình bậc nhất một ẩn và ... 17 18 luyện tập Đường thẳng tuy vậy song với một mặt đường thẳng mang lại trước 10 19 đôi mươi Ôn tập chương I Ôn tập chương I 19 20 rèn luyện Hình thoi 11 21 22 kiểm soát chương I Chương II: Phân thức đại số Phân...
*

... Tô Phân phối chơng trình Toán 8 34 69 35 70 Trả bài bác kiểm tra thời điểm cuối năm (Phần đại s ) Hình học tập 8 Kỳ I: 32 tiết 14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 máu 4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 huyết Kỳ II: 38 tiết ... 45 Phơng trình tích 46 rèn luyện 22 47 Phơng trình chứa ẩn ở mẫu mã thức 48 23 49 luyện tập 50 Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phơng trình 24 51 Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phơng trình ( tiếp ) 52 Luyện ... trình Toán 8 16 32 Phép nhân những phân thức đại số 33 Phép chia những phân thức đại số 34 thay đổi các biểu thức hữu tỉ 17 35 luyện tập 36 bình chọn học kì I 90 (cả hình học cùng đại s ) 37 18 38 Ôn...
*

... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 Cả năm : 140 tiết học kỳ I : 19 tuần (7 2 tiết) học kỳ II: 18 tuần ( 68 tiết) Cả năm : 140 tiết Đại số : 70 huyết Hình ... Soát sổ học kỳ II 68, 69 Trả bài bác kiểm tra cuối năm (phần Đại s ) 70 HÌNH HỌC ( 70 TIẾT ) Chương HỌC KỲ I (3 2tiết ) Tiết trang bị I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (1 9 tiết) §1. Một số trong những hệ thức ... K I 37 Kim tra hc k I ( c i s v hỡnh hc ) Trả bài kiểm tra học kì I( phần Đại S ) 38, 39 40 học kì II :30 tiết IV. Hm s y = ax 2 ( a 0 ) Phng trỡnh bc nhị mt n s ( 24 tit ) Đ6 Gii bi toỏn bng...
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 8 Cả năm: 37 tuần bao gồm 140 tiết học kì I: 19 tuần tất cả 72 tiết học tập kì II: 18 tuần bao gồm 68 huyết I. Phân phối phân tách theo học tập kì và tuần học tập ... Khám nghiệm Học kì I 1 3 2 1 II 1 3 2 1 1 II. Phân phối chương trình ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT) Chương Mục Tiết máy I.Phép nhân với phép chia những đa thức ( 21 tiết ) § 1.Nhân solo thức với nhiều thức 1 § 2. Nhân ... 47, 48 49 § 6. Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình 50 § 7.Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình ( tiếp) luyện tập 51 52, 53 Ôn tập chương III 54, 55 soát sổ 45 phút 56 IV. Bất phương trình...
... Kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 soát sổ học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài bác kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) huyết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 soát sổ chương II 1 37 Ôn tập học kỳ I 1 38 19 khám nghiệm học kỳ I (cả Đại số cùng Hình học) 2 39, 40 học kỳ II: 18 tuần ( từ bỏ tuần 20 đến tuần 3 7) - 68 huyết Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 kiểm tra 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Contact giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép cùng 1 57 §2. Liên hệ giữa trang bị tự với phép nhân 1 58 29 Luyện...
... Đại số và Hình học). Lưu ý: Yêu mong phân bố các bài bình chọn 45’ vào thời gian cuối chương hoặc cách nhau khoảng từ 10 dến 15 ngày tiết .( Vụ GDTrH – cỗ GD&ĐT). B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 Cả năm 140 máu ... Xếp 17 luyện tập 18 Ôn tập chương 1 19 , trăng tròn Kiểm tra chương 1 21 Chương 2: Phân thức đại số ( 19 tiết) $1. Phân thức đại số 22 $2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân thức 23 $ 3.Rút gọn gàng phân thức 24 Luyện ... Tiết học tập kỳ I:19 tuần (7 2 tiết) 40 máu 32 tiết học kỳ II:19 tuần ( 68 tiết) 30 ngày tiết 38 huyết I. Đại số TT nội dung Tiết máy Chương I. Phép nhân với phép chia những đa thức (2 1 tiết) $1.Nhân đối chọi thức...

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì 2 Năm 2021, Tiếng Việt Lớp 3


... Bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình 22 4142Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình (tt)Luyện tập 123 4344Luyện tập 2Ôân tập chương III24 4546Ôn tập chương III (tt)Kiểm tra chương ... chương IIICHƯƠNG IVHÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN (2 4 TIẾT ) 25 47 48 Hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập26 4950Đồ thò hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập27 ... Tập23 47 48 Phương trình cất ẩn sinh sống mẫuPhương trình cất ẩn ở chủng loại (tt)24 4950Luyện tậpGiải bài toán bằng phương pháp lập phương trình 25 5152Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tt)Luyện tập26...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở người van lop 8