Để miêu tả một thói quen, bạn cũng có thể sử dụng: used to, be used to với get used to. Vậy làm gắng nào để rành mạch được và áp dụng 3 cấu tạo này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong bài viết này, cô Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn TẤT TẦN TẬT phương pháp phân biệt và thực hiện 3 kết cấu trên chuẩn xác tốt nhất nhé!

Để mô tả một thói quen, bạn cũng có thể sử dụng: cấu trúc used to, be used to và get used to. Vậy làm thay nào để phân biệt được và thực hiện 3 cấu trúc này đúng mục đích nói nhỉ? Trong nội dung bài viết này, cô Hoa sẽ lí giải cho chúng ta TẤT TẦN TẬT bí quyết phân biệt và áp dụng 3 cấu trúc trên chuẩn chỉnh xác nhất nhé!

Đầu tiên, cô Hoa đã cùng các em học giải pháp dùng của từng kết cấu riêng lẻ để nắm rõ cách dùng trước nhé:

1/ cấu tạo Be used to 

- Cấu trúc: Subject + động từ thiết yếu + used to lớn + Object.

Bạn đang xem: Phân biệt used to và be used to

 

Chủ ngữ (S)

Động từ bao gồm (be)

not

used to

object 

+

I

am

 

used to

horses.

-

He

is

not

used to

children.

We

are

n"t

used to

big cities.

?

Are

you

 

used to

her temper?


Nếu Object liên quan đến một cồn từ bọn họ sử dụng dạng: Be used to lớn + Ving hoặc các danh từ 

- bí quyết dùng:

Diễn tả 2 việc nào đó bạn sẽ làm rất những lần hoặc sẽ có kinh nghiệm tay nghề với vấn đề đó rồi, vày vậy nó không còn lạ lẫm, mới mẻ và lạ mắt hay trở ngại gì với chúng ta nữa

- Ví dụ: 

She is used to swimming every day : Cô ấy đã quen với câu hỏi đi bơi mỗi ngày.

Nghĩa trái lại của be used khổng lồ là be NOT used to: lạ lẫm với, không quen với

They"ve always lived in hot countries so they aren"t used khổng lồ the cold weather here: Họ luôn luôn sống ở những vùng nhiệt đới nên họ lạ lẫm với khí hậu lạnh sống đây.

2. Cấu trúc Used to

- Cấu trúc: Used lớn + Verb

- cách dùng:

Chỉ một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra trong vượt khứ và hiện thời không còn nữa. (Chỉ được sử dụng trong thừa khứ đơn).

Used to chỉ có thể đề cập mang đến một thời gian đã qua.

- Ví dụ: 

When Jame was young, he used to lớn play tennis once a day: khi Jame còn trẻ, anh ấy thường chơi tennis một lần từng ngày

I used to drink a lot: Trước đây, tôi thường uống rượu vô cùng nhiều.

Lưu ý:

"Used to" không được áp dụng trong một câu với nhiều từ cho thấy thêm mức độ thường xuyên xảy ra hoặc mất bao lâu.

Ví dụ:

I lived in London for 8 years - không thực hiện I used to live in London for 8 years. 

Tôi sống sinh sống London được 8 năm

*

3/ kết cấu Get used to

- Cấu trúc: to get used to + V-ing/ noun

- bí quyết dùng:

Sử dụng khi bạn đã dần dần quen với một việc nào đó. Chỉ cả 1 quá trình để trở nên không còn xa lạ với việc gì đó.

- Ví dụ: 

She got used to American food: Tôi đã dần dần quen với món ăn Mỹ

I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used khổng lồ it: Lần thứ nhất chuyển đến đây, tôi đã không hiểu biết nhiều được các giọng nói ở vùng này mà lại giờ tôi đã hối hả quen dần dần với nó

We have always lived in the country but now I"m beginning to lớn get used lớn living in the city: công ty chúng tôi luôn sống sinh hoạt miền quê nhưng bây giờ tôi bắt đầu dần quen với việc sống làm việc thành phố.

 

 

4. Bài bác tập về cấu trúc used to, be used to với get used to

For each sentence, choose a variety of "used to", "be used to" or "get used to". Use the verb in the brackets khổng lồ make the sentence. Don"t use any contractions.

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person.

Đáp án

Question 1: get used to lớn driving.

Question 2: used khổng lồ go.

Question 3: am still not used to.

Question 4: used lớn live.

Question 5: am used khổng lồ finishing.

Question 6: never get used to.

Question 7: used khổng lồ smoke.

Question 8: never used lớn go.

Question 9: am used lớn driving.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Lần 1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Chương 1

Question 10: got used lớn living.

Cô Hoa hy vọng rằng sau khoản thời gian học với làm bài tập về phong thái sử dụng của cấu trúc used to, be used to và get used khổng lồ sẽ giúp các bạn học tập giờ Anh tốt hơn nhiều!

Nếu bạn có nhu cầu học tiếng Anh trực tuyến cùng Cô Hoa các bạn hãy BẤM VÀO ĐÂY để đăng ký nhé!