Peptit X và peptit Y tất cả tổng số link peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng giống như Y đa số thu được Gly với Val. Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo E cất X với Y gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong những : 3 phải dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O với N2. Dẫn tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí bay ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân trọn vẹn hỗn hợp E nhận được a mol Gly cùng b mol Val. Tỉ lệ a : b là
Bạn đang xem: Peptit x và peptit y có tổng liên kết peptit bằng 8

Quy thay đổi E thành: C2H3ON: 0,22 mol; CH2: a mol; H2O: b mol

+) từ bỏ số mol O2 cháy => tính a

+) từ bỏ tổng cân nặng CO2 với H2O => tính b

Đặt x, 3x là số mol X, Y

+) nX + nY = b => x

Đặt m, n là số mắt xích amino axit trong X với Y

+) tự số link peptit => PT (1)

+) 1 đôi mắt xích X cùng Y chứa 1 N => Bảo toàn N bao gồm PT (2)

=> m ; n

Đặt u, v là số mol của Gly với Val

+) Bảo toàn N => Pt (1)

+) Bảo toàn C: nC (trong Gly) + nC (trong Val) = nCH2 + 2.nC2H3ON => Pt (2)

=> u, v => tỉ lệ


Quy thay đổi E thành:

C2H3ON: 0,22 mol (Tính tự nN2 = 0,11)

CH2: a mol

H2O: b mol

C2H3ON + 2,25O2 → 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

CH2+1,5O2 → CO2 + H2O

=> nO2 = 2,25 . 0,22 + 1,5a = 0,99

=> a = 0,33

nCO2 = a + 0,44

nH2O = a + b + 0,33

=> 44(a + 0,44) + 18(a + b + 0,33) = 46,48

=> b = 0,04

Đặt x, 3x là số mol X, Y

=> x + 3x = b = 0,04 => x = 0,01

Đặt m, n là số gốc amino axit trong X cùng Y

=> Số -CONH- = m + n- 2 = 8

1 đôi mắt xích X cùng Y cất 1 N => bảo toàn N ta có: nN (trong X + Y) = 2.nN2 sinh ra

=> 0,01m + 0,03n = 0,22

=> m = 4 cùng n = 6

Đặt u, v là số mol của Gly và Val

=> nN = u + v = 0,22

và nC = 2u + 5v = a + 0,44 = 0,77

=> u = v = 0,22

=> Thủy phân trọn vẹn hỗn đúng theo E nhận được nGly : nAla = 1 : 1


Đáp án phải chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Tổng hợp bài xích tập Peptit hay và nặng nề (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam hỗn hợp E có một peptit X với một peptit Y (biết số nguyên tử nitơ vào X, Y lần lượt là 4 với 5, X với Y chứa đồng thời glyxin với alanin vào phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy cục bộ lượng muối bột sinh ra bằng một lượng O2vừa đầy đủ thu được Na2CO3và tất cả hổn hợp hơi F có CO2, H2O và N2. Dẫn toàn thể hỗn đúng theo hơi F qua bình đựng NaOH sệt dư thấy khối lượng bình tăng thêm 84,06 gam so với lúc đầu và gồm 7,392 lít một khí tốt nhất (ở đktc) bay ra, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm cân nặng của X trong các thành phần hỗn hợp E gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm tetrapeptit X cùng pentapeptit Y (đều hở và phần nhiều tạo do Gly và Ala). Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp A với dung dịch NaOH đầy đủ rồi cô cạn cẩn trọng dung dịch thu được (m + 7,9) gam muối bột khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp muối, được Na2CO3và hỗn hợp B (khí cùng hơi). đến B vào bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam và bao gồm 2,464 lít khí cất cánh ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y vào A là:


Hỗn đúng theo X bao gồm 3 peptit Y, Z, T ( các mạch hở) với tỉ trọng mol tương ứng 2: 3: 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bởi 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 với 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị 32,816 lít O2 (đktc). Quý giá của m ngay gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Cho m gam hỗn hợp M tất cả đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q bao gồm muối của Gly, Ala với Val. Đốt cháy trọn vẹn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy tổng thể khí cùng hơi đem hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) bay ra. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam M, chiếm được 4,095 gam H2O. Quý hiếm của mgần nhấtvới cực hiếm nào sau đây?


Peptit X với peptit Y bao gồm tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng giống như Y mọi thu được Gly với Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp E cất X với Y tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là một trong những : 3 buộc phải dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn toàn thể sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là


X, Y, Z (MXY Z) là 3 peptit mạch hở , được chế tạo ra thành từ các α-amino axit như Gly, Ala, Val trong các số ấy 3(MX+ MZ) = 7MY. Tất cả hổn hợp T chứa X, Y, Z với tỉ lệ thành phần số mol 6: 2: 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T trong O2vừa đầy đủ thu được nCO2: mH2O= 48: 47. Ngoài ra đun nóng trọn vẹn 56,56 gam T vào 400 ml dung dịch KOH 2M hoàn toản thu được 3 muối. Thủy phân hoàn toàn Z trong hỗn hợp NaOH, ngừng phản ứng thu được a gam muối bột A và b gam muối hạt B (MA B). Tỉ lệ thành phần a: b là


Hỗn thích hợp E có peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) với este Y (được tạo ra từ phản bội ứng este hóa thân axit cacboxylic no, solo chức với metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E đề nghị 15,68 lít O2(đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong hỗn hợp NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam các thành phần hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối bột natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn trọng lượng muối trên cần đôi mươi gam O2thu được H2O, Na2CO3, N2và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ thành phần số mol Gly:Ala vào X là


Hỗn đúng theo T tất cả hai peptit mạch hở X, Y (biết Y hơn X một liên kết peptit; cả X, Y đa số được tạo nên từ nhị amino axit A, B gồm dạng H2N-CnH2n-COOH, MAB). Cho 0,1 mol các thành phần hỗn hợp T công dụng với lượng hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được 0,42 mol muối bột của amino axit A và 0,14 mol muối amino axit B. Ngoài ra để đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam T cần 14,112 lít khí oxi đo sinh hoạt đktc. Phân tử khối của X có mức giá trị là


X là amino axit gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đối chọi chức, mạch hở. Cho tất cả hổn hợp E tất cả peptit Ala-X-X với Y chức năng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M nhận được m gam muối bột Z. Đốt cháy trọn vẹn Z yêu cầu 25,2 lít khí O2(đktc) thu được N2, Na2CO3và 50,75 gam láo hợp gồm CO2và H2O.Khối lượng của muối có phân tử khối bé dại nhất vào Z là


Thủy phân m gam lếu láo hợpXgồm 1 tetrapeptitAvà 1 pentapeptit B(A cùng B đầy đủ mạch hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin vào phân tử) bởi một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+ 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy cục bộ lượng muối hạt sinh ra bởi một lượng oxi vừa đủ, nhận được Na2CO3và tất cả hổn hợp hơiYgồm CO2, H2O cùng N2. DẫnYđi qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư, thấy trọng lượng bình tạo thêm 56,04 gam so với ban sơ và có 4,928 lít khí độc nhất (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. Xem như N2không bị nước hấp thụ, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm cân nặng của Btrong láo hợpXlà:


Hỗn đúng theo M chứa những chất hữu cơ mạch hở tất cả tripeptit X, pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) và T (C8H17O4N). Đun nóng 67,74 gam tất cả hổn hợp M với hỗn hợp KOH vừa đủ, chiếm được 0,1 mol metylamin; 0,15 mol ancol etylic với dung dịch E. Cô cạn hỗn hợp E thu được lếu láo hợ rắn Q có bốn muối bột khan của glyxin, alanin, valin với axit propionic (tỉ lệ mol thân hai muối bột của analin và valin lần lượt là 10:3). Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn Q đề xuất dùng toàn diện 2,9 mol O2, nhận được CO2, H2O, N2 và 0,385 mol K2CO3. Phần trăm cân nặng của Y vào M có giá trị gần nhât với mức giá trị nào sau đây?


Hỗn thích hợp E gồm 0,15 mol hóa học hữu cơ mạch hở X (C6H13O4N) cùng 0,2 mol este 2 chức Y (C4H6O4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Xong phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp Z có 2 ancol 1-1 chức kết tiếp nhau trong hàng đồng đẳng với a gam hỗn hợp 3 muối hạt khan (đều cùng tất cả số cacbon vào phân tử, trong những số đó có 2 muối hạt cacboxylic). Quý hiếm của a là:


Peptit E mạch hở bị thủy phân theo phương trình bội phản ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong kia X, Y, Z là những muối của những amino axit). Thủy phân hoàn toàn 6,64 gam E thu được m gam X. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đủ 2,352 lít khí O2 (đktc), nhận được 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O với 224 ml khí N2 (đktc). Biết X có công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng nhất. Tên gọi amino axit ứng với muối Y là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tính Chất Hình Thang Cân Có 2 Đường Chéo Vuông Góc, Hình Thang Là Gì

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.