Nguyên tử sắt dễ dàng nhường 2 electron làm việc phân lớp 4s phát triển thành ion $Fe^2+$ và có thể nhường thêm một electron ở phân lớp 3 chiều trở thành ion $Fe^3+$.

Bạn đang xem: Oxi hóa fe

II. Tính chất vật lí

Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, có trọng lượng riêng khủng (D = 7,9 g/cm3), nóng chảy ngơi nghỉ 1540oC. Sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc và gồm tính truyền nhiễm từ.

III. đặc điểm hóa học

Sắt tất cả tính khử trung bình. Khi công dụng với chất oxi hóa yếu, sắt bị oxi hóa cho số oxi hóa +2.

Với chất oxi hóa mạnh, fe bị oxi hóa mang lại số thoái hóa +3.

1. Chức năng với phi kim

Ở ánh sáng cao, fe khử nguyên tử phi kim thành ion âm và bị oxi hóa mang đến số oxi hóa +2 hoặc +3.

- tính năng với lưu lại huỳnh

Khi đun nóng, fe khử S xuống số lão hóa -2, còn sắt bị oxi hóa mang lại số lão hóa +2.

$mathop Felimits^0 + mathop Slimits^0 xrightarrowt^omathop Felimits^ + 2 mathop Slimits^ - 2 $

- tính năng với oxi

Khi đun nóng, fe khử O2đến số oxi hóa -2, còn sắt bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 cùng +3.

$Fe + ext 2O_2 o Fe_3O_4$

- tác dụng với clo

Fe khử Cl2đến số oxi hóa -1, còn fe bị oxi hóa mang đến số thoái hóa +3.

$mathop 2Felimits^0 + mathop 3Cl_2limits^0 xrightarrowt^omathop 2Felimits^ + 3 mathop Cl_3limits^ - 1 $

2. Tác dụng với axit

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4loãng

Fe khử ion H+của những dung dịch HCl, H2SO4loãng thành H2, fe bị oxi hóa đến số thoái hóa +2.

$mathop Felimits^0 + mathop Hlimits^ + 1 _2SO_4 ext o mathop Felimits^ + 2 SO_4 + mathop Hlimits^0 _2 uparrow $

- Với dung dịch HNO3và H2SO4đặc, nóng

Fe khử $mathop Nlimits^ + 5$ hoặc $ mathop Slimits^ + 6 $ trong hỗn hợp HNO3hoặc H2SO4đặc, nóng cho số lão hóa thấp hơn, còn fe bị oxi hóa đến số thoái hóa +3.

$mathop Felimits^0 + mathop HNOlimits_3^ + 5 ( extloãng) ext o mathop Felimits^ ext + 3 ( extN extO_ ext3)_ ext3 ext + mathop NOlimits^ ext + 2 uparrow ext + 2 extH_ ext2 extO$

Fe bị bị động bởi các axit HNO3đặc, nguội hoặc H2SO4đặc, nguội.

3. Tác dụng với dung dịch muối

Fe có thể khử được ion của các kim nhiều loại đứng sau nó trong dãy điện hóa của kim loại.

Thí dụ : $Fe ext + ext mathop Culimits^ + 2 SO_4 o mathop Felimits^ + 2 SO_4 + ext Cu downarrow $

4. Tính năng với nuớc

Ở ánh nắng mặt trời cao sắt khử tương đối nước tạo thành H2và Fe3O4hoặc FeO.

$3Fe ext + ext mathop 4H_2Olimits^ xrightarrow{{t^o

$Fe + H_2Oxrightarrowt^o > 570^oCmathop Felimits^ O_ + ext extH_2 uparrow $

IV. Tâm lý tự nhiên

Sắt chiếm phần 5% cân nặng vỏ Trái Đất, đứng số hai trong những kim loại (sau nhôm).

Sắt tồn tại chủ yếu ở dạng phù hợp chất.

Quặng sắt đặc biệt là: quặng manhetit (Fe3O4) (hiếm gồm trong tự nhiên), quặng hematit đỏ (Fe2O3), quặng hematit nâu (Fe2O3.nH2O), quặng xiđerit (FeCO3), quặng pirit (FeS2).

Sắt có trong hemoglobin (huyết mong tố) của máu, làm nhiệm vụ vận đưa oxi, duy trì sự sống.

Xem thêm: Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Đại Số Câu Hỏi Ôn Tập, Toán 7 Ôn Tập Chương 1 (Câu Hỏi

Những thiên thạch từ khoảng không của Vũ Trụ rơi vào cảnh Trái Đất tất cả chứa sắt tự do.