Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tư liệu vô cùng có ích mà magdalenarybarikova.com muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng hòa hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bản và cải thiện dành cho các bạn học sinh tham khảo, từ luyện tập nhằm mục đích củng cầm lại con kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn xem thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong số đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết trái của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: tra cứu x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được trường đoản cú đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tra cứu tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai trái trong giải thuật sau với sửa lại địa điểm sai:

Bài 12: tìm kiếm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. mẹ bạn Minh nhờ cất hộ tiền tiết kiệm ngân sách 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này.

Bài 14. Theo đúng theo đồng, hai tổ cung cấp chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ thành phần 3:5. Hỏi từng tổ được chia từng nào nếu tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy những đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu phát biểu đúng trong số câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhị góc đều bằng nhau mà phổ biến đỉnh thì đối đỉnh.

c) giả dụ hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc cùng với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một con đường thẳng thứ bố thì nhì góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM với ON làm sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) triệu chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong số câu sau:

a) vào một tam giác, ko thể bao gồm hai góc tù.

b) Góc kế bên của tam giác phải là góc tù.

c) nếu cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bằng cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.

d) ví như hai cạnh với một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác cơ thì nhị tam giác đó bởi nhau.

Bài 20. mang đến tam giác ABC cân tại A. Điểm D thuộc cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC làm sao cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE cùng CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang lại tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC mang điểm D làm sao để cho
*
= 600. Call H là trung điểm của BD.

a.Tính độ lâu năm HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông tốt không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a cùng lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a với b.

c. Lập phương của hiệu a với b.


Bài 23. Mang đến tam giác ABC vuông làm việc A, có AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung đường AM, BN, CE giảm nhau tại O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang lại tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi search bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

Bài 26. Cho các đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tra cứu một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số làm sao là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. đến hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Cho đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với đa số x. Minh chứng rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Đề Thi Vào 10 Môn Toán Thái Nguyên 2021, Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Thái Nguyên Năm Học 2018

Bài 34. đến tam giác ABC vuông sinh sống A, gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.