Đề cương ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, nắm tắt toàn bộ các dạng bài tập Toán lớp 7 học kì 1.

Bạn đang xem: Ôn toán 7


Đề cương ôn tập Toán 7 học tập kì một năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính bên trên tập vừa lòng R, vậy được khái niệm tỉ lệ thức, đặc thù của tỉ lệ thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số cùng đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ trọng thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được quan niệm hàm số cùng đồ thị.

Nắm được định nghĩa đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ trang bị thị hàm số

y=ax

Vận dụng đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ trọng nghịch để giải các dạng bài xích tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường thẳng vuông góc, mặt đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết những góc tạo bởi vì 1 con đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết giải pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng minh hai con đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song phụ thuộc vào quan hệ giữa vuông góc và tuy nhiên song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc kế bên tam giác.

Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác cân nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp những kiến thức để minh chứng 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần định hướng ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kiến thức cơ bạn dạng như sau:

a. Câu chữ Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Ngôn từ Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Ngôn từ phần triết lý của các bài trường đoản cú § 1 mang lại § 5, Hình học 7 Chương II

C. Phần bài bác tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững các dạng bài bác tập cơ bản như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: tìm kiếm x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán có lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích s của miếng đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m cùng hai cạnh tỉ lệ với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây trồng của lớp 7A với 7B biết số cây cối của 2 lớp tỉ lệ thành phần với 8:9 cùng số cây xanh của 7B hơn 7A là đôi mươi cây.


Bài 3: Theo thích hợp đồng nhì tổ thêm vào chia lãi với nhau theo tỉ trọng là 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ phân tách lãi bao nhiêu, trường hợp tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết tía cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của chính nó là 45cm. Tính những cạnh của tam giác đó.

Bài 5: phân tách số 150 thành bố phần tỉ lệ thành phần với 3 ; 4 và 13.

Bài 6: bạn Minh đi xe đạp điện từ nhà đến trường với gia tốc trung bình 12 km/ h thì không còn nửa giờ. Nếu khách hàng Minh đi với gia tốc 10 km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài 7: Tìm tía số a, b, c biết

*
: cùng a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhì số x cùng y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm các số a, b, c, d hiểu được a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 với a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho biết thêm 2 đại lượng x và y tỉ trọng thuận cùng với nhau với khi x = 5 thì y = 3

Tìm hệ số tỉ lệ k của y so với x.

Hãy màn trình diễn y theo x.

Tính cực hiếm của y khi x = -5; x = 10.

Bài 11: đến hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) search a biết ; vẽ đồ dùng thị hàm số lúc a = 2; a = -3.

c) trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ vật thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. đến hàm số

*
. Hãy xác minh a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) mang đến hàm số

*
. Tính
*

b) cho hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định những điểm sau cùng bề mặt phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ thứ thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: mang lại góc xOy không giống góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H nằm trong tia Ot, kẻ đường vuông góc với

*
, nó giảm Ôx và oy theo sản phẩm tự là A với B.

a) minh chứng rằng OA = OB;

b) rước điểm C ở trong tia Ot, minh chứng rằng CA = CB cùng

*


Bài 2: Cho tam giác

*
bao gồm 3 góc đông đảo nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC trên H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D làm thế nào cho HA = HD.

a/ chứng tỏ BC với CB theo thứ tự là các tia phân giác của các góc ABD cùng ACD.

b/ chứng tỏ CA = CD với BD = BA.

c/ đến góc ngân hàng á châu acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải bao gồm thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: cho tam giác ABC cùng với AB = AC. Mang I là trung điểm BC. Trên tia BC rước điểm N, bên trên tia CB mang điểm M làm thế nào để cho CN = BM.

a/ chứng tỏ

*
cùng
*
là tia phân giác góc
*

b/ chứng tỏ AM = AN.

c) chứng tỏ

*

Bài 3: mang lại tam giác ABC bao gồm góc A bằng 900. Vẽ con đường thẳng AH vuông góc cùng với

*
. Trên đường vuông góc với BC trên B rước điểm D không thuộc nửa phương diện phẳng bờ BC với điểm A làm sao để cho AH = BD

a. Minh chứng DAHB = DDBH

b. Hai tuyến đường thẳng AB với DH có tuy nhiên song không? vị sao?

c. Tính góc acb biết góc BAH = 350

Bài 4 mang đến góc nhọn xOy. Trên tia Ox rước điểm A, bên trên tia Oy đem điểm B thế nào cho OA = OB. Bên trên tia Ax rước điểm C, trên tia By mang điểm D sao cho AC = BD.

a) triệu chứng minh: AD = BC.

b) hotline E là giao điểm AD và BC. Triệu chứng minh: EAC = EBD.

c) minh chứng rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề bình chọn cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác định nào tiếp sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết nào sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a với b và trong các góc tao thành có một căp góc so le trong cân nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc trang bị thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá chỉ trị tương xứng của bọn chúng được mang lại trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sinh sống ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một công dụng khác

Câu 6. cho

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường hòa hợp góc - cạnh - góc thì nên thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm kiếm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Top 11 Bài Phân Tích 2 Khổ Cuối Bài Tràng Giang, Phân Tích Hai Khổ Thơ Cuối Bài Tràng Giang

Cho thứ thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) xác định m;

b) Vẽ vật thị của hàm số sẽ cho với cái giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ vật thi hàm số trên điểm gồm tung độ bởi 2 .