Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số. Ôn cùng củng cố giải pháp nhân và phân tách hai phân số. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số


*
Xem video clip bài giảng này nghỉ ngơi đây!

Bài tập cơ phiên bản

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài này

Bài tập với các dạng bài tại mức cơ bản để các bạn làm quen cùng hiểu được câu chữ này.

Thưởng về tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập trung bình

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài bác này

Bài tập với tầm độ cạnh tranh vừa phải giúp bạn thuần thục rộng về nội dung này.

Thưởng về tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập nâng cấp

Chưa có tác dụng bài

Bạn chưa làm bài bác này

Dạng bài bác tập cải thiện với độ khó cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu rộng và bốn duy mở rộng hơn.

Thưởng tối đa : 7 phân tử dẻ


Ôn tập phép nhân cùng phép chia hai phân số


1. Phép nhân cùng các tính chất của phép nhân nhì phân số

1.1 Quy tắcnhân hai phân số

Muốn nhân nhị phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac2 imes57 imes9 = frac1063 $

1.2. Các đặc điểm của phép nhân phân số

- đặc thù giao hoán:Khi thay đổi chỗ những phân số vào một tích thì tích của bọn chúng không cố đổi.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac59 imes frac27$

- tính chất kết hợp:Khi nhân một tích nhị phân số cùng với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

Ví dụ:$(frac12 imes frac13) imes frac25 = frac12 imes (frac13 imes frac25) $

- tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:Khi nhân một tổng hai phân số cùng với phân số đồ vật ba, ta rất có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ bố rồi cộng các tác dụng đó lại với nhau

Ví dụ:$(frac12 + frac13) imes frac25 = (frac12 imes frac25) +( frac13 imes frac25) $

- Nhân với số 1:

Phân số làm sao nhân với hàng đầu cũng bởi chính phân số đó.

Ví dụ:$frac23 imes 1 = frac23$

2. Phép phân chia hai phân số

2.1 Phân số hòn đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, chủng loại số thành tử số.

Xem thêm: Trong Máy Thu Hình Việc Xử Lý Âm Thanh, Hình Ảnh :, Trong Máy Thu Hình Việc Xử Lý Âm Thanh, Hình Ảnh:

Ví dụ: Phân số$frac65$ hotline là phân số hòn đảo ngược của phân số$frac56$

2.2 Quy tắc phân chia hai phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số đồ vật hai đảo ngược.

Ví dụ:$frac45 : frac38 = frac45 imes frac83 = frac3215$


Nếu bạn chạm chán khó khăn trong việc giải các bài tập vào SGK, hãy coi phần: Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 - Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân số