Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học tập 2021 - 2022 được magdalenarybarikova.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án cụ thể được thi công theo giữa trung tâm chương trình học Toán lớp 8 giúp học sinh ôn tập, củng vắt kiến thức, giúp xác định khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng bền vững giúp các bạn tự tin làm cho bài trong số kì thi và khám nghiệm học kì 2 lớp 8. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học viên ôn tập thật tốt!

Đề cương ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu thương mại.

Bạn đang xem: Ôn tập học kì 2 toán 8


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + đôi mươi = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải những phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. cho a > b chứng minh rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hòa hợp nghiệm bên trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình

Bài 1: Tổng số học sinh của nhị lớp 8A cùng 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em tự lớp 8A qua lớp 8B thì số học viên của hai lớp bởi nhau. Tính số học viên của từng lớp.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Một Bài Thơ (Chi Tiết)

Bài 2: có 15 quyển vở gồm hai loại: loại I giá bán 2000 đồng một quyển, một số loại II giá bán 1500 đồng một quyển. Số tiền tải 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi gồm mấy quyển vở mỗi loại?

Bài 3: nhị thùng dầu A với B có tất cả 100 lít. Nếu đưa từ thùng A qua thùng B 18 lít thì con số dầu ở nhì thùng bằng nhau. Tính con số dầu nghỉ ngơi mỗi thùng dịp đầu.