TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC vào BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP tuy vậy song với BC với MN tuy nhiên song với AC (P trực thuộc AC và N ở trong BC).

Bạn đang xem: Ôn tập học kì 1 hình 8

a) chứng minh các tứ giác MNCP với BMPN là hình bình hành.


b) hotline I là giao điểm của MN và BP, Q là giao điểm của MC và PN. Minh chứng rằng IQ =

c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tự giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS thành công – Hà Nội

Bài toán 2 : đến hình chữ nhật ABCD, nhì đường chéo cánh AC và BD giảm nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Gọi M, N, I thứu tự là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng tỏ rằng MN = BI.

c) minh chứng BM tuy vậy song cùng với IN.

d) minh chứng góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM năm 2016 – 2017

Bài toán 3 : mang đến tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) minh chứng MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? vày sao?

c) MN giảm BI tại O. Gọi K là vấn đề đối xứng của I qua N. Chứng minh A, O, K thẳng hàng.

Trích : thcs Lương nắm Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông tại B, con đường cao bảo hành ( H  AC). O là trung điểm của AC. Bên trên tia đối tia OB mang điểm D làm thế nào cho OB = OD.

a) chứng minh ABCD là hình chữ nhật.

b) call M, N, p. Lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Chứng minh CMNP là hình bình hành.

c) chứng minh góc BNP = 90o.

Trích : thcs Võ trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD có 2 đường chéo AC, BD cắt nhau tại O. Gọi E, F theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của AD và BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD cắt AF, CE thứu tự tại M, N. Chứng tỏ BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN giảm DC tại I. Hotline K là giao điểm của IF và EC. Minh chứng : DKME là hình bình hành.

Trích : trung học cơ sở Chu Văn An.

Bài toán 12 : mang lại tam giác ABC vuông tại A. Tất cả AB = a. điện thoại tư vấn M, N, D theo lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) chứng minh ND là đường trung bình của tam giác ABC cùng tính độ dài ND theo a.

b) chứng minh tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) hotline Q là vấn đề đối xứng của N qua M. Chứng minh AQBN là hình thoi.

d) bên trên tia đối của tia BD lấy điểm K thế nào cho DK = KB. Minh chứng ba điểm Q, A, K trực tiếp hàng.

Xem thêm: Câu Hỏi Hiện Tượng Quang Điện Trong Là Hiện Tượng Quang Điện Trong Là Hiện Tượng

Trích : đề thi HKI quận 10 – THHCM 2016 – 2017

Bài toán 13 : mang đến tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Mang điểm F là điểm đối xứng cùng với M qua AC, E là trung điểm của AB. điện thoại tư vấn I là giao điểm của MF cùng AC.