Để giúp những em học viên có thêm các tài liệu ôn luyện kỹ năng và kiến thức và kĩ năng giải bài tập, magdalenarybarikova.com xin nhờ cất hộ đếnBộ 4 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2021 trường TH Điện Biên​.

Bạn đang xem: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn toán có đáp án

Mời các em cùng tham khảo.


Bài 1:

a, tìm X, biết: X : 5 = 528 (dư 4)

b, Đặt rồi tính:

6826 + 16731

86263 – 61762

7672 : 4

86285 : 5

Bài 2: Viết các số có 4 chữ số khác nhau, biết từng chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị chức năng và sắp xếp chúng theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn

Bài 3: trong một xưởng may, cứ 81m vải vóc thì may được 9 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi bao gồm 882m vải thì hoàn toàn có thể may được bao nhiêu bộ áo xống như vậy?

Bài 4: Tính chu vi của hình tứ giác ABCD biết cạnh AB = 52cm, BC = 40cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp rất nhiều lần hiệu của AB và BC.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a, X = 528 x 5 + 4 = 2644

b, học sinh tự đặt phép tính rồi tính

6826 + 16731 = 23557 86263 – 61762 = 24501

7672 : 4 = 1918 86285 : 5 = 17257

Bài 2:

Chữ số hàng nghìn là hàng đầu thì được số tất cả 4 chữ số khác nhau là: 1357

Chữ số hàng trăm ngàn là số 2 thì được số tất cả 4 chữ số không giống nhau là: 2468

Chữ số hàng trăm là số 3 thì được số bao gồm 4 chữ số khác biệt là: 3579

Sắp xếp: 1357, 2468, 3579

Bài 3:

Để may được một bộ áo xống cần số mét vải vóc là:

81 : 9 = 9 (m)

Số áo quần may được cùng với 882 mét vải là:

882 : 9 = 98 (m)

Đáp số: 98m

Bài 4:

Độ lâu năm cạnh CD là:

(52 + 40) : 2 = 46(cm)

Độ lâu năm cạnh AD là:

(52 - 40) x 2 = 24 (cm)

Chu vi của hình tứ giác ABCD là:

52 + 40 + 46 + 24 = 162 (cm)

Đáp số: 162cm


Đề 2


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm: 7m16cm = …cm là:

A. 716

B. 617

C. 136

D. 7106

Câu 2: công dụng của phép tính 62748 -16382 là:

A. 46025

B. 46366

C. 46484

D. 46745

Câu 3: cho dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của cha số không đủ là:

A. 52

B. 54

C. 56

D. 58

Câu 4: Hà gồm 8 gói bánh, Hoa gồm 10 gói bánh. Hỏi Hoa phải cho Hà bao nhiêu gói bánh để hai bạn có số gói bánh bằng nhau?

A. 1 gói bánh

B. 2 gói bánh

C. 3 gói bánh

D. 4 gói bánh

Câu 5: trong những số dưới đây, số không thuộc dãy số 1, 4, 7, 10, 13, … là:

A. 2020

B. 2021

C. 2022

D. 2023

II. Phần II: từ luận

Bài 1: Tính

78183 : 3 16832 : 4 19782 x 3 8728 x 8

Bài 2: Tính nhanh:

a, 120 + 1000 : 8 – 50 : 2

b, (10 + 11 + 12 + 13 +… + 19 + 20) x (18 – 6 x 3)

c, 10000 x 3 – 2000 x 8

Bài 3: Một shop có 16188m vải. Buối sáng siêu thị đã bán tốt 5723m vải, buổi chiều bán được 8623m vải. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 4: Một hình chữ nhật chiều rộng bởi 7cm cùng chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

B

D

A

C

II. Phần II: từ bỏ luận

Bài 1:

78183 : 3 = 26061 16832 : 4 = 4208

19782 x 3 = 59346 8728 x 8 = 69824

Bài 2:

a, 120 + 1000 : 8 – 50 : 2 = 120 + 125 – 25 = 120 + 100 = 220

b, (10 + 11 + 12 + 13 +… + 19 + 20) x (18 – 6 x 3) = (10 + 11 + 12 +… + 19 + 20) x 0 = 0

c, 10000 x 3 – 2000 x 8 = 30000 – 16000 = 14000

Bài 3:

Số mét vải siêu thị đã bán được là:

5723 + 8623 = 14346 (m)

Cửa hàng sót lại số mét vải vóc là:

16188 – 14346 = 1842 (m)

Đáp số: 1842 mét vải

Bài 4:

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

7 + 3 = 10 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(7 + 10) x 2 = 34 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

7 x 10 = 70 (cm2)

Đáp số: 34cm với 70cm2


Đề 3


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số bé dại nhất gồm bốn chữ số là:

A. 1000

B. 1111

C. 1001

D. 1011

Câu 2: Số lẻ liền trước của số 9286 là số:

A. 9283

B. 9285

C. 9287

D. 9289

Câu 3: bây giờ là đồ vật tư. Hỏi 100 ngày sau là lắp thêm mấy trong tuần?

A. Thứ ba

B. Vật dụng tư

C. Lắp thêm năm

D. Thứ sáu

Câu 4: bên Hồng tất cả 18 bé gà. Số vịt nhiều hơn thế 1/3 số con kê là 3 con. Hỏi bên Hồng có tất cả bao nhiêu nhỏ cả con gà và vịt?

A. 9 con

B. 27 con

C. 30 con

D. 38 con

Câu 5: search X, biết: 8278 – X = 572

A. X = 7467

B. X = 7858

C. X = 7706

D. X = 7689

II. Phần II: trường đoản cú luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

19631 + 27917 97281 – 72873 9381 x 7 81639 : 9

Bài 2: Điền số tương thích vào nơi chấm:

2m8dm = …dm

8km6m = …m

7500m = …km …m

6m42cm = …cm

7m3dm8cm = …cm

9km = …m

Bài 3: Ông của Lan năm nay 72 tuổi. Tuổi của tía Lan yếu tuổi của ông 35 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của ông và cha của Lan là từng nào tuổi?

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 60cm. Chiều rộng nhiều năm 12cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Tìm Một Số Tự Nhiên Biết Nếu Xóa Chữ Số 8 Ở Hàng Đơn Vị Của Nó Đi Thì Được Số Mới Kém Số Phải Tìm 1808 Đơn Vị?

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

B

D

B

C

II. Phần II: trường đoản cú luận

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính

19631 + 27917 = 47548 97281 – 72873 = 24408

9381 x 7 = 65667 81639 : 9 = 9071

Bài 2:

2m8dm = 28dm

8km6m = 8006m

7500m = 7km 500m

6m42cm = 642cm

7m3dm8cm = 738cm

9km = 9000m

Bài 3:

Bố của Lan năm nay có số tuổi là:

72 – 35 = 37 (tuổi)

Tổng số tuổi của ông và tía Lan là:

72 + 37 = 109 (tuổi)

Đáp số: 109 tuổi

Bài 4:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

30 – 12 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 18 = 216 (cm2)

Đáp số: 216cm2


Đề 4


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Hiệu của số lớn số 1 có bốn chữ số cùng số bé dại nhất có cha chữ số là:

A. 9888

B. 9999

C. 9899

D. 8989

Câu 2: Tìm một số trong những biết rằng đem số kia trừ đi 382 thì bởi 7299 trừ cùng với 839. Số kia là:

A. 6824

B.6428

C. 6842

D. 8624

Câu 3: công dụng của phép tính 6826 + 86238 : 2 là:

A. 49945

B. 49926

C. 49972

D. 49967

Câu 4: Thùng thứ nhất chứa được 8276 lít dầu. Bể máy hai cất được 9892 lít dầu. Hỏi cả hai thùng chứa được bao nhiêu lít dầu?

A. 18628 lít

B. 18168 lít

C. 18936 lít

D. 19382 lít

Câu 5: Tính chu vi của hình vuông vắn có số đo cạnh là 12cm?

A. 60cm

B. 144cm

C. 54cm

D. 48cm

II. Phần II: trường đoản cú luận

Bài 1: search X, biết:

X + 6862 = 18380

X – 62838 = 16281

5 x X = 82830

X : 1782 = 8

Bài 2: Điền vết , = tương thích vào vị trí chấm:

7km571m ….7527m

8257m x 2 …. 9874m + 9738m

12km728m … 17392m

96182m : 2 … 82673 - 34582

Bài 3: Tìm một vài biệt rằng nếu rước số đó phân chia cho 3 rồi cùng với 42 thì được 82

Bài 4: Tính diện tích s của hình bên dưới đây:

*

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

C

A

B

D

II. Phần II: trường đoản cú luận

Bài 1:

X + 6862 = 18380

X = 18380 – 6862

X = 11518

X – 62838 = 16281

X = 16281 + 62838

X = 79119

5 x X = 82830

X = 82830 : 5

X = 16566

X : 1782 = 8

X = 8 x 1782

X = 14256

Bài 2:

7km571m > 7527m

8257m x 2

Bài 3:

Khi mang số đó phân chia cho 3 thì được:

82 – 42 = 40

Số phải tìm là:

40 x 3 = 120

Đáp số: 120

Bài 4: Tính diện tích của hình bên dưới đây:

*

Độ lâu năm của đoạn GC là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABGF là:

4 x 2 = 8 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật GEDC là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích của hình đó là:

50 + 8 = 58 (cm2)

Đáp số: 58cm2

Hy vọng tài liệu này để giúp các emhọc sinhôn tập xuất sắc và đạt thành tựu cao trong học tập.