Bộ đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 bao gồm 65 đề đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 3, giúp những em luyện giải đề, vắt được cấu trúc đề thi cũng giống như các dạng bài tập thường chạm chán trong đề thi để ôn tập tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Ôn tập giữa kì 1

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, giao đề ôn tập thân học kì 1 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của magdalenarybarikova.com nhằm ôn thi thân học kì 1 đạt tác dụng cao.


I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có cha chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số đề nghị điền vào vị trí chấm là:

a. 621 b. 619 c. 719 d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số yêu cầu điền vào chỗ chấm là:

a. 474 b. 374 c. 574 d. 484

Câu 4: 6 x 6 ☐ 30 + 5. Dấu buộc phải điền vào ô trống là:

a. B. > c. =

Câu 5: của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m b. 7m c. 8m d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm xuống 6 lần thì còn……... Số đề nghị điền vào địa điểm chấm là:

a. 7 tiếng b. 8 giờ đồng hồ c. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số yêu cầu điền vào địa điểm chấm là:

a. 34 b.304 c. 340 d. 7

Câu 8. mỗi tuần lễ bao gồm 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?

a. 11 ngàyb. 21 ngày c. 24 ngày d.28 ngày

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:


452 + 361 541 - 127

............................................................

............................................................

............................................................


54 x 6 24: 6

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

............................................................

............................................................

............................................................


80: 2 – 13

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 3: tìm X


X x 4 = 32

............................................................

............................................................

............................................................


X: 6 = 12

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 4: Một shop có 40 mét vải xanh và đã bán tốt

*
số vải vóc đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán tốt bao nhiêu mét vải vóc xanh?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


....................................................................................................................................

Đề ôn tập thân học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A.1 B.13 C.42 D.48

Câu 2: 8m 2cm = ……cm. Số thích hợp để điền vào nơi chấm là:

A.82B.802 C.820 D.8200

Câu 3: kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là :

A.95 B.24 C.65 D.55

Câu 4: 1 tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ gồm số ngày là:

A.12 B.25 C.30 D.35

Câu 5: của 48 m là:

A.8m B.42m C.54m D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A.770 B.707C.777 D.700

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính


635 + 218 426 - 119

............................................................

............................................................

............................................................


56 x 4 45 x 6

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 2: Tính:


5 x 5 + 18

.......................................

......................................

......................................


5 x 7 – 23

.......................................

......................................

......................................


7 x 7 x 2

.......................................

......................................

......................................


Câu 3: tra cứu X, biết:


84 : X = 2

............................................................

............................................................

............................................................


X : 4 = 36

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 4: Đội tuyển học tập sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng tất cả 78 học tập sinh, trong các số ấy có

*
là số học sinh xuất sắc Toán. Hỏi ngôi trường Tiểu học tập Kim Đồng bao gồm bao nhiêu học sinh xuất sắc toán?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước tác dụng đúng:

a. 32 bớt 4 lần

A. 32 - 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 bớt 5 lần

A. 35 - 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 sút 3 lần

A. 24 - 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a.

*
của 40 m là .... M;

b.

*
của 35 m là .... M;

Bài 3: Điền vệt , = phù hợp vào chỗ chấm:

3m 6cm….36cm 4dm 3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


156 + 217 463 – 118

............................................................

............................................................

............................................................


45 x 5 54 : 6

............................................................

............................................................

............................................................


Bài 2: Tìm x:


a) x : 6 = 5

............................................................

............................................................

............................................................


b) x 7 = 70

............................................................

............................................................

............................................................


Bài 4: Bác An nuôi được 48 nhỏ thỏ, chưng Tâm nuôi gấp đôi số thỏ của bác bỏ An.Hỏi bác bỏ Tâm nuôi được bao nhiêu con thỏ.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề ôn tập thân học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Bài 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120 B. 98 C. 14 D. 36

Bài 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392 B. 49 C. 63D. 8

Bài 3. của một giờ là:

A. 15 phút B. 10 phútC. 12 phút D. đôi mươi phút

Bài 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32 B. X = 303 C. X = 302D. X = 203

Bài 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào nơi chấm là:

A.56 B.506 C.560D.5600

Bài 6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ bao gồm số ngày là:

A.28 B.21 C.11D.35

Phần II: từ bỏ luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109 548 - 193 16 x 5 86 : 2

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63 b) X x 6 = 54

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58 b) 96 : 3 + 249


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: người mẹ có một tấm vải dài 48m. Bà bầu đã may áo cho các bạn hết số vải đó. Hỏi người mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Tuổi Nhâm Thìn 2012 Sinh Tháng Nào Tốt Đẹp Nhất? Sinh Con Năm Thìn

................................................................................................................................