Ôn tập chương 5 đại số 11 giải bài xích tập bởi vì đội ngũ giáo viện dạy tốt môn toán trên việt nam biên soạn bảo đảm chính xác, dễ hiểu giúp những em tổng thích hợp lại kỹ năng và ôn tập chương 5 đại số 11 và chỉ dẫn giải bài bác tập ôn tập chương 5 đại số 11 để những em làm rõ hơn.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 5 đại số 11

Ôn tập chương 5 đại số 11 thuộc: Chương V: Đạo hàm

Hướng dẫn giải bài tập ôn tập chương 5 đại số 11

Bài 1 trang 141 SGK Đại số 11:

Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn đặc biệt của hàng số và giới hạn đặc biệt quan trọng của hàm số.

Lời giải:

*

Bài 2 trang 141 SGK Đại số 11:

Cho hai hàng số (un) cùng (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với đầy đủ n cùng lim vn = 0. Có tóm lại gì về giới hạn của dãy số (un)?

Lời giải:

Lấy số dương ε nhỏ nhắn tùy ý bất kì:

⇒ có một số n0 thỏa mãn: |vn| 0.

⇒ |un – 2| n n| 0 trở đi

⇒ lim (un – 2) = 0

⇒ lim un = 2.

Kiến thức áp dụng

Dãy số (un) tất cả lim un = 0 nếu như |un| gồm thể nhỏ hơn 1 số dương bé tùy ý tính từ lúc một số hạng nào đó trở đi.

Ôn tập Chương 5 Đại số lớp 11 gọn gàng và chi tiết nhất được đăng bên trên magdalenarybarikova.com

Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11:

Tên một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong những này là quý hiếm một trong các biểu thức A, H, N, O với

*
Hãy cho thấy thêm tên của học sinh này, bằng cách thay những chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

*

*
 
*
Khi chuyển đổi chữ số 1530 bởi những biểu thức giới hạn khớp ứng ta được chữ HOAN là tên chúng ta học sinh sẽ cho.

Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11:

a. Tất cả nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn?

b. Mang đến ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và gồm công bội là số âm cùng một cung cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương cùng tính tổng của những cấp số nhân đó.

Lời giải:

a) cung cấp số nhân vô hạn cùng với công bội q cơ mà |q|

*

Lời giải:

*

*

*

*

f) Ta có:

*

Kiến thức áp dụng

Giả sử tất cả :

*
+ nếu như L, M là số hữu hạn, M ≠ 0 thì 
*

+ nếu như L hữu hạn, M = ±∞ thì 

*

+ nếu như L = ∞; M hữu hạn, M ≠ 0 thì 

*
 khi f(x) cùng g(x) thuộc dấu ; 
*
 khi f(x) cùng g(x) trái dấu.

+ nếu L hữu hạn, M = 0 thì 

*
 khi f(x) và g(x) thuộc dấu ; 
*
 khi f(x) và g(x) trái dấu.

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11:

Cho nhì hàm số f(x) = ...

*

Lời giải:

*

*

b) nhận biết hình a) lúc x → +∞ thì y → +∞

⇒ Hình a) là vật thị hàm số y = g(x).

Hình b) lúc x → +∞ thì y → -1

⇒ Hình b) là đồ dùng thị hàm số y = f(x).

Kiến thức áp dụng

+ Khi 

*
 thì ta có:

Nếu 

*
 và g(x) cùng dấu thì 
*

Nếu 

*
 và g(x) trái vệt thì 
*

Bài 7 trang 143 SGK Đại số 11:

Xét tính thường xuyên trên R của hàm số:

*

Lời giải:

*

*

⇒ g(x) tiếp tục tại 2.

Vậy hàm số g(x) thường xuyên trên R.

Kiến thức áp dụng

+ Hàm số f(x) liên tục tại x0 nếu 

*

+ Hàm đa thức liên tiếp trên R, hàm phân thức tiếp tục trên từng khoảng xác minh của chúng.

*

Bài 8 trang 143 SGK Đại số 11:

Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong tầm (-2; 5)

Lời giải:

Đặt f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2

f(x) là hàm nhiều thức nên liên tiếp trên R.

Xem thêm: Cúng Giao Thừa Như Thế Nào Là Đúng: Cách Chuẩn Bị Mâm Lễ Cúng Giao Thừa

Ta có: f(0) = –2 0

f(2) = -8 0

⇒ f(0).f(1) nếu như hàm số y = f(x) tiếp tục trên đoạn cùng f(a).f(b) Ôn tập chương 5 đại số 11 giải bài xích tập được đăng ở thể loại Giải Toán 11 và soạn theo phần Toán đại 11 thuộc SKG Toán lớp 11. Bài xích giải toán lớp 11 được soạn bởi các thầy giáo viên dạy văn tứ vấn, trường hợp thấy tốt hãy chia sẻ và phản hồi để nhiều bạn.