- Chọn bài xích -Bài 1: số lượng giới hạn của dãy sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Sách giải toán 11 Ôn tập chương 4 giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 11 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số với giới hạn quan trọng của hàm số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 11

Lời giải:

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): mang đến hai hàng số (un) với (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n cùng lim đất nước hình chữ s = 0. Có kết luận gì về giới hạn của hàng số (un)?

Lời giải:

Lấy số dương ε bé xíu tùy ý bất kì:

⇒ có một vài n0 thỏa mãn: |vn| 0.

⇒ |un – 2| n n| 0 trở đi

⇒ lim (un – 2) = 0

⇒ lim un = 2.

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): thương hiệu một học sinh được mã hóa bởi vì số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong những này là cực hiếm một trong các biểu thức A, H, N, O với

*

Hãy cho biết tên của học viên này, bằng phương pháp thay các chữ số bên trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

*

*
*

Khi biến đổi chữ số 1530 bởi các biểu thức giới hạn khớp ứng ta được chữ HOAN là tên chúng ta học sinh đã cho.

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 142 SGK Đại số 11):

a. Tất cả nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn?

b. đến ví dụ về một cấp cho số nhân lùi vô hạn và gồm công bội là số âm với một cấp cho số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương với tính tổng của các cấp số nhân đó.


Lời giải:

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5 (trang 142 SGK Đại số 11): Tìm những giới hạn sau:


*

Lời giải:

*

*


*

(Vì x Bài 6 (trang 142 SGK Đại số 11): đến hai hàm số f(x) = …

*

Lời giải:


*
*

b) phân biệt hình a) khi x → +∞ thì y → +∞

⇒ Hình a) là đồ dùng thị hàm số y = g(x).

Hình b) khi x → +∞ thì y → -1

⇒ Hình b) là thiết bị thị hàm số y = f(x).

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 143 SGK Đại số 11): Xét tính thường xuyên trên R của hàm số:

*

Lời giải:


*

*

⇒ g(x) tiếp tục tại 2.

Vậy hàm số g(x) liên tiếp trên R.

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 143 SGK Đại số 11): chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong vòng (-2; 5)

Lời giải:

Đặt f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2

f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên R.

Ta có: f(0) = –2 0

f(2) = -8 0

⇒ f(0).f(1) Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề như thế nào sau đấy là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là hàng số tăng thì lim un = + ∞ .

Xem thêm: Giai Thừa Lớ N Giai Thừa N!, Giai Thừa Lớn Chứa Giai Thừa Bé Và Ứng Dụng

C.Nếu lim un = + ∞ và lim toàn quốc = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 n = 0.

Lời giải:

Chọn giải đáp D.

Giải ham mê :

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời B.

Giải thích :

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời C.

Giải thích:

un là tổng n số hạng trước tiên của CSN tất cả số hạng đầu u1 = √2, công bội q = √2.

*

+ lưu giữ ý: Đây chưa phải tổng của CSN lùi vô hạn do công bội q > 1 nên không thể vận dụng công thức tổng của CSN lùi vô hạn.


Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 14 (trang 144 SGK Đại số 11): cho hàm số:

*

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Giải phù hợp :

Ta có:

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai: