Đáp án và gợi ý giải bài bác ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả lời giải phần trắc nghiệm)

Xem lại kiến thức và kỹ năng và giải đáp giải bài bác tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 10

Bài 1.Phát biểu quy ước về tập xác minh của hàm số cho do công thức. Từ kia hai hàm số

*
 có gì không giống nhau?

Giải: Tập khẳng định của hàm sô cho bởi phương pháp y = f (x) là tập hợp những giá trị của x sao cho biểu thức f (x) bao gồm nghĩa.

Với quy ước đó,

Bài 2. Thế làm sao là hàm số đồng biến, nghịch biến đổi trên khoảng (a;b)?

Hàm số đồng biến chuyển trên khoảng tầm (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế như thế nào là hàm số chẵn? nuốm nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) gồm tập xác minh D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, khoảng chừng nghịch biến của hàm số y = ax + b, trong từng trường vừa lòng a > 0 ; a Đồng trở thành trên (-∞;+∞) trường hợp a > 0;Nghịch thay đổi trên (-∞;+∞) nếu như a

Bài 5. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng tầm nghịch biến chuyển y = ax2 + bx + c, trong những trường thích hợp a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch đổi thay trên (-∞; -b/2a). Với đồng vươn lên là trên khoảng chừng (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm đk để parabol này giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt, tại một điểm và viết tọa độ của những giao điểm trong những trường phù hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c với trục tung là (0;c)

Điều kiện để parabol (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập xác định các hàm số

*

Đáp án bài bác 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến thiên với vẽ thứ thị các hàm số.

Xem thêm: Cập Nhật Các Trường Xét Tuyển Học Bạ Năm 2021 Của Các Trường Đh Trên Cả Nước

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài bác 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng trở thành thiên cùng vẽ đồ thị những hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Cắt Ox tại A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy trên C(0;-1) (học sinh từ bỏ vẽ hình)

b) (học sinh từ giải)

Bài 11. Xác định a,b biết con đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường trực tiếp d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) cùng (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) bao gồm đỉnh I(1;4) và đi qua điểm D(3;0).

*

Phần bài bác tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn câu trả lời đúng cho các phần bài bác tập sau