ÔN TẬP CHƯƠNG ICho lục giác hồ hết ABCDEF gồm tâm o. Hãy chỉ.-—7 rì!-ra những vectơ bâng AB ,■■ tất cả điểm đãu vàrl(n-r)!điểm cuối là o hoặc đỉnh của lục giác. TyiảiCác vectơ bởi AB theo yêu cầu là: FO, oc, EDCho hai vectơ a và b rất nhiều khác 0 . Các xác định sau đúng hay sai?Hai vectơ a với b thuộc hướng thì thuộc phương;Hai vectơ b và kb cùng phương;Hai vectơ a với (-2) a cùng hướng;Hai vectơ a cùng b ngược hướng với vectơ thứ ba khác 0 thi thuộc phương.7-ttí làiCác khẳng định chính xác là a), b) cùng d).Khẳng định c) sai: a cùng (-2). A ngược hướng.Tứ giác ABCD là hình gì giả dụ AB = DC và |ab| = |bc|.(ỹiẩiNếu AB = DC thì tứ giác ABCD là hình bình hành.Ta lại sở hữu I AbJ = |bc| => AB = BC buộc phải tứ giác ABCD là hình thoi.Chứng minh |a + b| H là trung điểm của OM. A 2 2Vậy OAMB là hình thoi. Cho nên vì vậy OM = OA + OB Vậy M nên tìm là vấn đề đôi xứng của c qua o.N là điểm đôi xứng của A qua 0.p là điểm đôi xứng của B qua o.Cho tam giác đa số ABC bao gồm cạnh bởi a. Tính:|ÃB + Ãc|:b) |ÃB-Ãc|.a) Vẽ hình thoi ABDC ta có:Ạ37= aự3BÃB + ĂC = ÃDDo đó: IaB + Acl = |ad| = AD = 2AH = 2.I I I2b) Ta có: |Ãẽ - ÃcỊ = |cb| = BC = a.Cho sáu điểm M, N, p, Q, R, s bất kì.Chứng minh rằng: MP+NQ+RS=MS+NP+RQ.ỹiảiTa CÓ: MP + NQ + RS = (mS + SP) + (nP + PQ) + (rQ + QS) = MS + NP + RQ + (sp + PQ -= MS + NP + RQ.b) ÃN = mÕÃ + nÕB; d) MB = mÕÃ + nÕẽ.Cho tam giác OAB. điện thoại tư vấn M và N thứu tự là trung điểm của OA và OB. Tìm những số m, n sao choa) OM = mOA + nOB;MN = mOA + nOB ;OM = ịoẤ đề xuất m = 4 ; n = 0.2ÃN = 0N-QA = ịõẽ-ÕẨ nênm = -l,n= ị;2 2MN = ịÃB = ị(ÕB-ÕẢ) = ịõB-ịõA: m = -ị;n= ị;2 2" / 2 2 2 2MB = 0B-0M = ^0A + 0B: m= -ị;n = l.2 2Chứng minh rằng trường hợp G và G" theo thứ tự là trọng tâm cùa những tam giác ABC với A’B"C" thì 3GG’ = Ãỹv + BB’ + CC".Ta có:ÃA" + BẼf" + ccf = (ÃG + GG" + GÀ") + (ẼG + GG" + GT?) + (CG + GG" + ere j= 3GG" + (AG + BG + CG) + (GA" + G"B" + G"C") = 3GG"vì GA + GB + GC = G A" + G"B" + G’C" = Õ .Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, các xác định sau đúng giỏi sai?Hai vectơ đối nhau thi chúng gồm hoành độ đối nhau;Vectơ a * 0 thuộc phương cùng với vectơ i trường hợp a gồm hoành độ bởi 0;Vectơ a gồm hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vectơ j .Khẳng định a) và b) sai.Khẳng định c) đúng vày a = (0, k) = k J .Cho ã = (2; 1). B = (3; -4), C = (-7 ; 2);Tìm tọa độ của vectơ u = 3a + 2b - 4c ;Tìm tọa độ vectơ X làm sao để cho x + a = b- c;Tim các sổ k với h làm sao để cho c = ka + hb .U = 3 ẵ + 2 b -4c = (6 + 6 + 28; 3 - 8 - 8) = (40; -13)X =b-c-a => X = (8;-7)ka + hb = (2k + 3h; k - 4h)C■ - ka + hb Ta có:2’V = mĩ - 4j = (m; -4)-. -.m -4u với V thuộc phương Ỹ = —I o13. Vào các xác định sau xác minh nào là đúng?Điểm A nằm trong trục hoành thì tất cả hoành độ bởi 0;p là trung điểm của đoạn thẳng AB khi cùng chì khi hoành độ của p bằng trung binh cộng những hoành độ của A và B;Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung binh cộng các tọa độ tương xứng của A và c bằng trung bình cộng các tọa độ khớp ứng của B với D."7"úl ièiKhẳng định a) và b) sai.Khẳng định c) đúng vì tâm I của hình bình hành là trung điểm của AC với BD.


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán hình lớp 10

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Biểu Tượng Trái Tim ❤️ 1001 Icon Trái Tim Facebook Messenger

Giải bài xích Tập Toán 10 Hình Học

Chương I. VectơChương II. Tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụngChương III. Phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng

magdalenarybarikova.com

Tài liệu giáo dục cho học viên và gia sư tham khảo, giúp những em học tốt, cung cấp giải bài tập toán học, đồ dùng lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.