Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 10

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề che định­ –A theo tính phải trái của mệnh đề A.

­ –A sai trường hợp A Đúng

­ –A đúng nếu A Sai

2. Thế làm sao là mệnh đề hòn đảo của mệnh A ⇒ B ? trường hợp A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề hòn đảo của nó có đúng không ạ ? mang lại ví dụ minh họa.

Mệnh đề hòn đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa có thể B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : nhì góc đối đỉnh; B : nhị góc ấy đều bằng nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: giả dụ hai góc băng nhau thì nhị góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là hai mệnh đề tương đương ?

*

4. Nêu tư tưởng tập hợp con và khái niệm hai hợp bởi nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, Hiệu cùng phần bù của nhị tập hợp. Minh họa những khái niệm đó bởi hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A với x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA=x/x ∈ E với x ∉ A (h.4)

*

6. Nêu quan niệm đoạn , khoảng chừng (a; b), nửa khoảng tầm , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế nào là sai số tuyệt vời nhất của một vài gần đúng ? cố nào là độ chính xác của một vài gần đúng ?

Goi a là số ngay gần đúng; a là số đúng của sô đo của một ngốc lượng.


Quảng cáo


*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề phường ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một trong những hình vuông”

Q:“ABCD là một hình bình hành”

b) P:“ABCD là một hình thoi”

Q:“ABCD là một trong hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa những tập thích hợp sau

A là tập hợp những hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp những hình thang;

D là tập hợp những hình chữ nhật;

E là tập hợp những hình vuông;


Quảng cáo


G là tập hợp những hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. Yêu cầu E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. Buộc phải D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. đề xuất B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. Nên C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– hình vuông là hình thoi ………. Nên E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… cần G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

Xem thêm:
Bài Tập Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được, Please Wait

10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập phù hợp sau

a) A = 3k – 2 ;

b) B = x ≤ 12

c)C = n ∈ N

*

11. Giả sử A, B là nhì tập vừa lòng số với X là 1 trong số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong số mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A với x ∈ B”;Q: “x ∈ A B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định những tập phù hợp sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R (—∞ ; 3)

*

*

13. Dùng laptop bỏ túi hoặc bảng kẻ số để tìm giá trị của 3√12 Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ cha và mong lượng sai số giỏi đối.

Kết trái đã làm cho tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng không đúng số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ khoảng 347,13